Підсумкова контрольна робота

Додано: 3 червня 2022
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 237 разів
21 запитання
Запитання 1

Оберіть рядок, у якому усі дієслова мають форму теперішнього часу.

варіанти відповідей

Прочитаю, напишу, розповім;

біжу, читаю, сміюся;

плакала, малювала, сумувала;

роздам, кричу, повідомило.

Запитання 2

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Дика груша (1)облита білим молоком, і в тому пахучому молоці, (2)що (3)стиха піниться, бджоли (4)неначе киплять.

1 облита 2 що 3 стиха 4 неначе

А займенник Б дієприкметник (форма дієслова) В прислівник

Г сполучник Д частка


варіанти відповідей

1 - А, 2- Д, 3 - В, 4- Б

1 - Б, 2- Г, 3 - В, 4- Д

1 - А, 2- Д, 3 - В, 4- Г

1 - Б, 2- А, 3 - В, 4- Г

Запитання 3

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1)Аж ось (2)труснуло сніжком, і земля нагадала аркуш паперу, (3)на (4)якім дитина випробовувала зелені, руді й сірі фарби.

1 аж А займенник

2 труснуло Б дієслово

3 на В прийменник

4 якім Г сполучник

Д частка

варіанти відповідей

1 - Б, 2 - Г, 3 - Д, 4 - В

1 - Г, 2 - Б, 3 - В, 4 - Д

1 - В, 2 - Г, 3 - Б, 4 - А

1 - Д, 2 - Б, 3 - В, 4 - А

Запитання 4

Визнач стиль тексту :

Словник — довідкова книга, у якій у певному порядку (алфавітному чи тематичному) подано слова якоїсь мови. Частіше звертайтеся до тематичного словника, у якому за темами розкривається значення слів.

варіанти відповідей

ДІЛОВИЙ

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ

ХУДОЖНІЙ

ЕПІСТОЛЯРНИЙ

Запитання 5

1.Текст, у якому про щось розповідається, називається _?___. 2.Текст, у якому щось описується, називається _?____. 3.Текст, у якому щось доводиться, називається __?_____. 

варіанти відповідей

1. РОЗПОВІДДЮ 2.ОПИСОМ 3.МІРКУВАННЯМ

1.ЗАПИТАННЯМ 2.ПОЯСНЕННЯМ 3. ДОВЕДЕННЯМ

1.РОЗПОВІДДЮ 2.МІРКУВАННЯМ 3.ОПИСОМ

Запитання 6

Речення, у якому висловлюється спонукання до дії (прохання, заклик), називається:

варіанти відповідей

ПИТАЛЬНИМ

СПОНУКАЛЬНИМ

РОЗПОВІДНИМ

ЖИТТЄВЕ

Запитання 7

У реченні всі слова зв'язані між собою:

варіанти відповідей

БУДОВОЮ

ЗМІСТОМ

МЕТОЮ

ЗАКІНЧЕННЯМ

Запитання 8

Які ти знаєш типи текстів?

варіанти відповідей

текст - опис

текст розповідний

текст-розповідь

текст-міркування

текст розмірковування

Запитання 9

Для чого створюється текст-міркування?

варіанти відповідей

Щоб когось або щось описати

Щоб про когось або про щось розповісти

Щоб довести чи пояснити власну думку про події, що відбуваються.

Запитання 10

Яку будову має текст?

варіанти відповідей

Зачин, головна частина, кінцівка

Початок, основна частина, кінець

Зачин, основна частина, кінець

Запитання 11

Звали її Маринка. У дівчинки не було друзів, і їй часто бувало сумно. Одного разу зустріла Маринка Сонячний Промінчик і потоваришувала з ним.

З того часу дівчинці вже не було сумно.

Це текст...

варіанти відповідей

опис

розповідь

міркування

твердження

Запитання 12

Скільки букв і звуків у слові малята?

варіанти відповідей

6 букв, 6 звуків:

6 букв, 7 звуків

? букв, 6 звуків.

Запитання 13

Познач рядок , у якому всі слова перенесені правильно

варіанти відповідей

ко-льоровий, весе-лий, ма-йорить

коль-оровий, ве-селий, ма-йорить,

кольо-ровий, вес-елий, майо-рить

ко-льоровий, весе-лий, майори-ть

Запитання 14

Познач рядок, у якому записані слова близькі за значенням

варіанти відповідей

ведмідь, заєць, білка

Ручка, ручку, ручкою

азбука, абетка, алфавіт

маленький, великий, вузенький

Запитання 15

Прочитай, визнач межі речень. Вкажи кількість речень.

Про що шумить ліс він радіє приходу весни взимку ліс так мріяв про сонячне тепло та солов'їну пісню.

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 16

Закінчи прислів'я. "Стався до людей так, як...."

варіанти відповідей

хочеш, щоб ставились до тебе

 тобі підказує совість


навчають тебе батьки

Запитання 17

Державними символами України є:

варіанти відповідей

прапор, борщ, писанка

верба, калина, вишиванка

герб, гімн, прапор

Запитання 18

Знайдіть стилістичну помилку в реченні:

варіанти відповідей

А) Дружинники князя Ігоря оголосили страйк.

Б) Бачу крізь пережиті роки своє босоноге дитинство...

В) На уроці вчитель балакав про основні стилістичні норми.

Г) Співак пообіцяв слухачам, що виконає улюблену пісню.

Запитання 19

Вкажіть стилі мовлення:

варіанти відповідей

А) розмовний

Б) науковий

В) фантастичний

Г) публіцистичний

Ґ) комедійний

Д) художній

Запитання 20

Оберіть варіант, де вжито фразеологічні синоніми

варіанти відповідей

А) Далеко - за тридев'ять земель.

Близько - під носом, рукою подати, за три кроки.

Б) Українського цвіту - повсьому світу.

Трубі настає... труба.

В)Хоч греблю гати - як заячий хвіст.

Хоч у рамку вправ - глянути гидко.

Запитання 21

Помилку в утворенні імені по батькові допущено у варіанті:

варіанти відповідей

А) Анатоліївна

Б) Якович

В) Аркадієвна

Г) Григорівна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест