14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Підсумкова контрольна робота

Додано: 5 травня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 68 разів
20 запитань
Запитання 1

Що таке інформаційна система?

варіанти відповідей

Сукупність властивостей об’єкта як одного цілого

Сукупність взаємопов’язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів

Сукупність дій, які можна здійснювати над інформацією

Сукупність норм і правил поведінки в суспільстві 

Запитання 2

 Як називається комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи?

варіанти відповідей

Програмне забезпечення

Інформаційне забезпечення

 Апаратне забезпечення

Правове забезпечення

Запитання 3

Авторське право - це...

варіанти відповідей

Результат творчої діяльності людини або кількох осіб

Сукупність прав автора (та його правонаступників) щодо створення або використання твору літератури, науки, мистецтва тощо

Правила та норми поведінки людей у відносинах один з одним, із суспільством і державою

Запитання 4

Що з переліченого може бути IP-адресою комп’ютера в локальній мережі? 

варіанти відповідей

172.172.17.255

255.192.0.100

192.168.0.100

255.255.0.0

Запитання 5

Які є види локальних мереж (оберіть два)? 

варіанти відповідей

Глобальні

З виділеним сервером

 Мережа Інтернет

Однорангові

Запитання 6

Які є види каналів зв’язку (оберіть декілька)?

варіанти відповідей

Радіо, електричні, оптичні

Кабельно-дротові й бездротові

Аналогові й цифрові

Глобальні й локальні

Запитання 7

Що таке провайдер?

варіанти відповідей

Головна міжнародна організація, яка розробляє й впроваджує технологічні стандарти для Всесвітньої павутини

 Порції (пакети даних), на які поділяються повідомлення під час відправлення мережею

Сукупність правил (стандартів) для обміну інформацією між комп’ютерами мережі

Організація, яка надає послуги, пов’язані з доступом до глобальної мережі Інтернет

Запитання 8

У яких видах під’єднання до Інтернету можуть використовуватися дротові лінії зв’язку (оберіть декілька)?

варіанти відповідей

ADSL

 Виділене під’єднання

 Wi-Fi

Комутоване під’єднання

Запитання 9

Які записи серед наведених доменних імен комп’ютера в мережі Інтернет є правильними?

варіанти відповідей

ru.gov.kremlin

komp.edu.ua

school42.com.ua

com.ua.school

Запитання 10

Що називають векторним зображенням? 

варіанти відповідей

Зображення, яке складається із векторів

Зображення, що складається з графічних примітивів — геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Запитання 11

Змішуванням яких кольорів створюється зображення на екрані монітора або телевізора (оберіть декілька)?

варіанти відповідей

Жовтого

 Червоного

 Зеленого

Синього

Запитання 12

Яке призначення маркерів (на малюнку — білих кружечків або квадратиків) об’єкта малювання в редакторі векторної графіки Inkscape?

варіанти відповідей

Зміна форми та/або розміру об’єкта

Зміна кольору заповнення об’єкта

Зміна кольору контура об’єкта

Зміна вигляду штриха

Запитання 13

Що потрібно зробити із синім квадратом у редакторі векторної графіки Inkscape, щоб із малюнка «а» отримати малюнок «б»? 

варіанти відповідей
Запитання 14

Яка з наведених особливостей притаманна плакату? 

варіанти відповідей

Сторінки зшиті в блок

Має більше ніж 48 сторінок

Сторінки складаються вдвоє

Складається з одного великого аркуша

Запитання 15

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

 Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Запитання 16

Що є атрибутами у наведеному html-коді (обери два)?

варіанти відповідей

text = ''white''

</html>

<body>

bgcolor = ''green''

Запитання 17

Для чого необхідно створювати модель?

варіанти відповідей

Щоб з’ясувати, до якої предметної галузі належить об’єкт моделювання

 Щоб прогнозувати прямі чи непрямі наслідки впливу на об’єкт

Щоб зрозуміти, як побудований конкретний об’єкт, — якими є його структура, основні властивості, закони розвитку і взаємодії із навколишнім світом

Щоб навчитися керувати об’єктом або процесом і визначити найкращі способи управління при заданих цілях і критеріях

Запитання 18

Які віруси називають хробаками?

варіанти відповідей

Виконувані файли, що самі не є вірусами, але призначені для встановлення шкідливих програм

Програми, що дають можливість зловмиснику таємно керувати комп’ютером певного користувача

Програми, що потрапляють на комп’ютер через електронну пошту, маскуючись під документи

Програми, що самостійно поширюються мережею, не інфікуючи інші файли

Запитання 19

Як описати масив M з 40 цілих чисел?

варіанти відповідей

var M: array[1..40] of Integer

var M: Integer [0..39] of Integer

var M: array[1..40] of Real

type mas = array[1..40] of Integer;

var M: mas

Запитання 20

Чому дорівнює значення змінної Mark після виконання фрагмента програми?

var a: array [1..10] of Integer; і, Mark: Integer; 

begin for і := 1 to 10 do a[і] := і*5; 

Mark := a[1]+a[5]; …

варіанти відповідей

30

10

25

20

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест