Підсумкова контрольна робота 5клас

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Математика, 5 клас
9 запитань
Запитання 1

Який з дробів більший за дріб 15/19 ?

варіанти відповідей

12/19

7/19

16/19

13/19

Запитання 2

Знайти периметр прямо кутника,сторони якого дорівнюють 5см і 4,2см.

варіанти відповідей

21см

20,8см

9,2см

18,4см

Запитання 3

Записати у вигляді десяткового дробу число

7 9/100

варіанти відповідей

7,09

7,9

9,07

9,7

Запитання 4

Знайти корінь рівняння

20,93:х=2,6

варіанти відповідей

7,05

8,05

7,3

8,5

Запитання 5

Дано кут 140°.Чому дорівнює його бісектриса ?

варіанти відповідей

50°

70°

100°

80°

Запитання 6

Колоду довжиною 360см розпиляли на дві частини, одна з яких складає 3/10 довжини колоди.Знайти довжину цієї частини колоди.

варіанти відповідей

98см

128см

108см

168см

Запитання 7

Обчислити значення виразу

варіанти відповідей

8,4

5,9

4,4

12,4

Запитання 8

Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 25дм.Ширина становить 60%довжини,а висота -30%шириною.Знайти його об'єм.

варіанти відповідей

15дм3

4,5дм3

1687,5дм3

1866,5дм3

Запитання 9

Відстань між двома містами 380км.З них одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі, один зі швидкістю 72,8км/год,а другий - 74,5 км/год.Якою буде відстань між автомобілями через 3 год?

варіанти відповідей

61,9км

161,6км

223,5км

71,8км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест