5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота

Додано: 21 травня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 357 разів
30 запитань
Запитання 1

Які норми встановлюються державою та охороняються нею?


варіанти відповідей

норми моралі    

релігійні норми      

корпоративні норми           

норми права

Запитання 2

Яка галузь права закріплює основи державного і суспільного ладу?


варіанти відповідей

 сімейне право                

 адміністративне право


 конституційне право        

   трудове право

Запитання 3

Яка ознака не належить до ознак правопорушення?


варіанти відповідей

дія чи бездіяльність           

 протиправність


формально визначене        

 караність

Запитання 4

Як називають особу, що має постійний правовий зв'язок з певною державою?

 

варіанти відповідей

 громадянин       

 біпатрид           

 апатрид          

 біженець

Запитання 5

З якого віку настає кримінальна відповідальність неповнолітніх за тяжкі злочини?


варіанти відповідей

14 років              

18 років            

16 років         

15 років


Запитання 6

.Якою є максимальна тривалість робочого тижня в Україні?


варіанти відповідей

36 годин           

24 години           

40 годин            

12 годин

Запитання 7

Який обов’язок людини і громадянина закріплений в ст.. 67 Конституції України?


варіанти відповідей

сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, установлених законом


шанування державних символів


неухильне дотримання Конституції України та законів України


не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині

Запитання 8

З якого мінімального віку за рішенням суду може бути надано право на шлюб?


варіанти відповідей

16 років             

14 років        

12 років                   

17 років

Запитання 9

Встановити послідовність нормативно – правових атів за юридичною силою:

А) Закон України «Про освіту»

Б) Указ Президента України

В) Конституція України

Г) наказ міністерства охорони здоров’я

Д) Постанови Кабінету Міністрів України

варіанти відповідей

В, А,Б,Д, Г

А,Б,Д,В,Г

Г,В,А,Д, Б

Б,А,Г,В,Д

Запитання 10

Співвіднесіть вік особи з її правовою дієздатністю:

А) 14 років                     1. Право працювати 36 годин на тиждень

Б) 21 рік                          2. Право громадянина балатуватись у народні

депутати .

В)18 років                       3. З якого віку громадянин України повинен виконувати

обов'язок,   щодо захисту своєї Вітчизни.

Г) 16 років                      4. Право працювати, за згодою батьків, 24 години

на   тиждень

Д) 20 років                     5. Право укладати шлюб

варіанти відповідей

А-4, Б-2, В-5, Г-2, Д-20

А-1 Б- 3 В-1 Г-4 Д-5

А-5 Б- 4 В-3 Г-2 Д-1

А-1 Б- 2 В-3 Г-4 Д-5

Запитання 11

Визначте види покарань, які не можуть бути застосовані до неповнолітнього, який здійснив злочин:


варіанти відповідей

  Громадські роботи


 Довічне позбавлення волі.


 Позбавлення волі на 15 років.


  Виправні робот  

  Арешт на строк від 15 до 45 діб


  Конфіскація майна


 Позбавлення права займати певні посади

Запитання 12

. Визначте роботи, на яких забороняється використовувати працю осіб, молодших 18 років.варіанти відповідей

Підземні роботи.


Роботи, пов’язані з доставкою кореспонденції до офісів.


. Роботи у нічний час.


Роботи пов’язані з реалізацією продуктів харчування.


Висотні роботи.


Офісні роботи.


Роботи техперсоналу.

Запитання 13

Визначте обставини, що виключають шкідливість діяння (за яких особа не притягається до юридичної відповідальності):   


варіанти відповідей

 Бездіяльність

Фізичний примус.

 Вина з необережності.   

Крайня необхідність   

Необхідна оборона

 Суспільна шкідливість


Запитання 14

Визначте особисті (громадянські) права та свободи людини.

.


варіанти відповідей

. Право на життя.


Право на освіту.


Право на працю


Право на повагу до честі й гідності.


 Свобода совісті та віросповідання.


Право на власність.


Запитання 15

За формою правління Україна є:


варіанти відповідей

демократична    

 монархія       

республіка          

  унітарна

Запитання 16

Який орган є органом законодавчої влади України?


варіанти відповідей

Верховна Рада України      

 Кабінет міністрів     

  Міська рада       

   Президент 

Запитання 17

Яка тривалість щорічної основної відпустки для неповнолітніх працівників?


варіанти відповідей

31 день                            

   24 дні


21 день                              

56 днів

Запитання 18

Яку цивільну дієздатність має неповнолітня особа,яка зареєструвала шлюб?

варіанти відповідей

повну                                

часткову


неповну                          

 обмежену

Запитання 19

Встановити відповідність:

А)Заповіт                                         1. Можливість мати юридичні права й

                                                         обов’язки.

Б) Представницька демократія     2. Можливість своїми діями набувати

                                                        юридичних прав і обов’язків.

В) Правоздатність                          3. Винна дія чи бездіяльність особи, яка

                                                        порушує встановлені норми права, завдає

                                                         шкоди.

Г) Дієздатність                               4. Особисте розпорядження особи на випадок

                                                        своєї смерті.

Д) Правопорушення                     5. Спосіб вираження та утвердження волі

                                                        громадян через обраних ними своїх

                                                        представників до органів влади.

варіанти відповідей

А - 4, Б - 5, В- 1, Г-2, Д-3

А - 1, Б - 2, В- 3, Г-4, Д-5

А - 2, Б - 1, В- 1, Г-4, Д-3

А - 5, Б - 4, В- 3, Г-2, Д-1

Запитання 20

З якого віку настає адміністративна відповідальність неповнолітніх?


варіанти відповідей

14 років                             

18 років


16 років                            

  15 років

Запитання 21

Розслідування справи забезпечує?

варіанти відповідей

адвокат

слідчий

нотаріус

юрисконсультант

Запитання 22

Єдиним припустимим зверненням до суді є?

варіанти відповідей

на ім'я та побатькові

за прізвищем

пане суддя

Ваша честь

Запитання 23

Які профксії з переліку не відносять до юридичних:

варіанти відповідей

вчитель

поліцейський

нотаріус

прокурор

військовий

суддя

адвокат

Запитання 24

Органом якої влади є поліція

варіанти відповідей

законодавчої

публічної

виконавчої

судової

Запитання 25

Які зі структур є підрозділами національної поліції:

варіанти відповідей

досудове розслідування

кримінальна поліція

дозвільна система

поліція особливого призначення

спеціальна поліція

поліція охорони

Запитання 26

До кого можна звернутись за правничою допомогою:

варіанти відповідей

судді

адвоката

юриста

нотаріуса

прокурора

Запитання 27

Які з юридичних професій не є обовязково повязані з державою службою

варіанти відповідей

прокурор

слідчий

адвокат

нотаріус

суддя

поліцейський

Запитання 28

В своїй роботі Національна поліція стикається з представниками наступних юридичних професій:

варіанти відповідей

нотаріус

прокурор

адвокат

суддя

юристконсульт

Запитання 29

Сфера правасуддя:

варіанти відповідей

суди

адвокатура

прокуратура

нотаріус

Запитання 30

В складі поліції функціонують:

варіанти відповідей

кримінальна поліція

поліція охорони

патрульна поліція

органи безпеки

юридичні консультації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест