Підсумкова контрольна робота

Додано: 23 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 4 рази
17 запитань
Запитання 1

Виразіть десятковим дробом 4%

варіанти відповідей

4

0,4

0,04

0,004

Запитання 2

Найменше спільне кратне чисел 8 і 10 дорівнює...

варіанти відповідей

2

40

80

20

Запитання 3

Найбільший спільний дільник чисел 75 і 125 дорівнює...

варіанти відповідей

5

375

3

25

Запитання 4

Розмістити числа -5; 0; 3; -10 в порядку зростання

варіанти відповідей

0; 3; -5; -10

3; 0; -5;-10

-5; -10; 0; 3

-10; -5;0; 3

Запитання 5

Виконайте множення:

варіанти відповідей

3

-1

1

-3

Запитання 6

Обчисліть :∣-9∣ ⋅ ∣-2∣ - ∣-36∣ ∶ 6

варіанти відповідей

24

12

-12

-3

Запитання 7

Знайдіть невідомий член пропорції 16:8=х:5

варіанти відповідей

10

4

12

18

Запитання 8

В якій координатній чверті знаходиться точка А(2;-3)

варіанти відповідей

першій

другій

третій

четвертій

Запитання 9

Знайти куб числа -0,5

варіанти відповідей

0,125

-0,125

0,25

-0,15

Запитання 10

Розв'яжіть рівняння -4(х+2,5)+6х=22+10х

варіанти відповідей

-4

4

-2,5

-3,2

Запитання 11

Знайти середнє арифметичне чисел -6,8 та 1,6

варіанти відповідей

2,6

4,2

-4,2

-2,6

Запитання 12

Першого дня продали 8¼ ц яблук, другого - на 2⅜ ц менше, ніж першого дня. Скільки центнерів яблук продали за два дні разом?

варіанти відповідей

8¾ ц

10¼ ц

14⅛ ц

14 ц

Запитання 13

Вибери вираз, значення якого є найбільшим

варіанти відповідей

-4-(-14)

-2⋅(-14)⋅0

4-14

4-(-14)

Запитання 14

Яка з точок має координати (-3; 4)?

варіанти відповідей

A

B

C

D

E

F

G

H

Запитання 15

Дві прямі, називаються  перпендикулярними прямими, якщо вони...

варіанти відповідей

перетинаються і лежать в одній площині

не перетинаються і лежать в одній площин

перетинаються під прямим кутом

лежать в одній площині

Запитання 16

На першому складі було в три рази менше капусти ніж на другому. Після того як на перший склад завезли ще 80 тон капусти, а на другий - ще 30 тон, на обох складах стало капусти порівну. По скільки тон капусти було на кожному складі спочатку?

варіанти відповідей

15 т. і 45 т.

35 т. і 105 т.

25 т. і 75 т.

45 т. і 135 т.

Запитання 17

На рисунку зображено графік руху спортсмена. За графіком визначте, який час тривала зупинка.

варіанти відповідей

10 c

15 c

20 c

25 c

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест