Підсумкова контрольна робота

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 13 разів
25 запитань
Запитання 1

Укажіть, у якому рядку всі слова дієслова:

варіанти відповідей

написати, написаний, написавши, написання

пишуть, писали, писатимуть, будуть писати

напис, підпис, запис, перепис

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою не пишуть разом:

варіанти відповідей

не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати

не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати

не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

Запитання 3

Укажіть рядок дієслів недоконаного виду

варіанти відповідей

списати, витерти, обговорити, виховати

говоре, віє, крутить, мете

створений, працюючий, в’янучий

Запитання 4

Укажіть серед поданих слів дієприкметник:

варіанти відповідей

тремтіти

тремтячий

тремтливий

Запитання 5

У якому рядку всі дієприкметники активного стану?

варіанти відповідей

посивілий, падаючий, крокуючий, сяючий

Задуманий, прочитаний, літаючий, сидячий

заражений, замислений, стоячий, забруднений

Запитання 6

У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?

варіанти відповідей

зволожений, зів’ялий, знесилений, зібраний

розв’язаний, змелений, дихаючий, діючий

Змелений, схвалений, зварений, намальований

Запитання 7

Укажіть речення з дієприкметниковим зворотом:

варіанти відповідей

Степ, оповитий тишею, дихав пахощами

Скошена запашна трава сохла під сонцем

Обімлілі голі кущі гойдалися під вітром

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому усі слова — дієприслівники:

варіанти відповідей

сказати, написати, створити, зустріти

ходять, думають, малюють, кажуть

пишучи, зустрічаючи, малюючи, кажучи

Запитання 9

У якому рядку допущено помилки в утворенні ступенів порівняння прислівників?

варіанти відповідей

дружніше, активніше, менш сильно

найбільш докладніше, більш натхненніше, найменш швидше

більш впевнено, холодніше, менш морозно

Запитання 10

Через дефіс слід писати всі прислівники в рядку:

варіанти відповідей

по/третє, на/одинці, у/цілому

по/юнацьки, по/солов’їному, по/моєму

по/дружньому, раз/у/раз, де/не/де

Запитання 11

Прийменник – це:

варіанти відповідей

змінна самостійна частина мови

незмінна службова частина мови

не є частиною мови

Запитання 12

Виберіть рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

варіанти відповідей

по/ряд, за/для, о/крім, тому/що, з/поміж

із/за, під/час, по/серед, по/при, з/середини

з/метою, через/те/що, край/столу, у/зв’язку/з, згідно/з

Запитання 13

Прийменником є виділене слово в реченні

варіанти відповідей

Я люблю свій рідний край

Пісне, серця мого не край!

Посадила край дороги тополю

Запитання 14

Службова частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення і частин складного речення,— це:

варіанти відповідей

частка

прийменник

сполучник

Запитання 15

За роллю в мові сполучники поділяються на:

варіанти відповідей

прості, складні, складені

сурядності та підрядності

самостійні і службові

Запитання 16

Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку

варіанти відповідей

не/покоїтися про бабусю

не/доїдати борщ

не/долюблювати когось

Запитання 17

Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку

варіанти відповідей

озеро не/глибоке, а мілке

озеро не/глибоке

не/глибоке озеро

Запитання 18

Дієслово наказового способу вжито в реченні

варіанти відповідей

Сідав би ти вже, сину, за уроки.

Уміймо вибачати ворогам нашим.

Після уроків забіжиш обов`язково до бібліотеки.

Запитання 19

Не з дієприкметником пишеться окремо в рядку

варіанти відповідей

У садку буяла ніким (не)скошена трава

(Не)достиглі ягоди так і залишилися лежати на столі.

(Не)написані книги ще чекають на своїх авторів.

Запитання 20

У реченні «Встає в новій красі, забувши лихоліття, твоя, Тарасе, звільнена земля» (В. Симоненко) виділене слово є

варіанти відповідей

обставиною

означенням

присудком

Запитання 21

Дієприслівниковий зворот є в реченніІ

варіанти відповідей

У світлиці, завішаній образами, стояла півсутінь

І виросло жито в колос, зібравши і сонце, і зливи

Сашко помітив у землі маленьку ямку, сховану в густій траві 

Запитання 22

Виділене слово є прислівником і його треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Пісня по/волі давно не літала, приборкана тугою, жалем прибита 

Чотири молоді богунці стали підніматися на/гору

І котиться грім в/далині, такий довгождано- раптовий! 

Запитання 23

Окремо частку НЕ треба писати в рядку

варіанти відповідей

заросли не/прополені грядки

не/приховані від людини скарби

не/заплакані очі дівочі

Запитання 24

НЕправильно утворено ступінь порівняння прислівника

варіанти відповідей

щонайвище

більш швидше

найсильніше

Запитання 25

Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Вибач мені за/те, що була неввічлива.

Треба встигнути, що/б там не було.

Вечеря коротка, за/те ніч довга.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест