29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Підсумкова контрольна робота. «Українські землі в 20-90-х роках ХVIII cт.»

Додано: 25 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 214 разів
24 запитання
Запитання 1

У якому році Іван Скоропадський став гетьманом?

варіанти відповідей

1708 р.

1701 р.

1677 р.

1866 р.

Запитання 2

Роки гетьманування Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

1677 -1710 рр

1750- 1764 рр

1750-1760 рр

1886-1890 рр.

Запитання 3

 Позначте ім’я найбільш відомого ватажка опришківського руху ХVІІІ ст.


 

варіанти відповідей

Олекса Довбуш

Кирило Кожум'яка

Іван Гонта

Максим Залізняк

Запитання 4

Народний повстанець, учасник національно-визвольного, антифеодального руху на Правобережній та частково Лівобережній Україні. Назва походить від слова "гнати", "переслідувати".

варіанти відповідей

гайдамака

опришок

запорожець

чумак

Запитання 5

Останній кошовий отаман Підпільненської Січі, яку зруйнували російські війська у 1775 р.:

варіанти відповідей

Кирило Розумовський

Петро Сагайдачний

Кость Гордієнко

Петро Калнишевський

Запитання 6

Який орган здійснював управління Гетьманщиною в період між гетьмануванням Данила Апостола та Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

Малоросійський приказ

Перша Малоросійська колегія

Друга Малоросійська колегія

Правління гетьманського уряду


Запитання 7

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

варіанти відповідей

впорядкування системи управління Запорозькою Січчю.

ліквідацію решток автономних прав і устрою Гетьманщини.

запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.

повернення козаків із володінь Османської імперії на Запорожжя.

Запитання 8

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…Гонта поніс заслужену кару, росіяни приборкали запорожців. Для приборкання заворушень хлопів, що ще продовжувалися, готувалася окрема військова експедиція…»

У документі описано події часів

варіанти відповідей

«Руїни».

«Хмельниччини».

«Коліївщини».

Запитання 9

Укажіть портрет гетьмана Данила Апостола.

варіанти відповідей
Запитання 10

Укажіть заходи, здійснені Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим. ( три правильні відповіді)

варіанти відповідей

1ліквідація полково-сотенного устрою Слобідської України

  

2загальна ревізія населення, земельної власності, худоби, іншого майна

 

3обмеження прав гетьмана на призначення козацької старшини

 

4запровадження намісництв, загальноросійських судових установ

    

5знищення Запорозької (Нової) Січі

    

6поширення російської системи управління на Правобережну Україну

     

7заміна натуральних повинностей грошовим податком      

Запитання 11

6. Скільки поділів Речі Посполитої було здійснено сусідніми державами у ХVІІІ ст.?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

2. Позначте назву останньої Запорозької Січі.

варіанти відповідей

Кам’янська Січ

Олешківська Січ

Нова Січ

Чортомлицька Січ

Запитання 13

Які території відійшли до Російської імперії внаслідок поділів Польщі? (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Волинь

Закарпаття

Галичина

Буковина

Запитання 14

Оберіть пункти, спрямовані на знищення російською владою української КУЛЬТУРИ (чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

заборона друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних

введення в обіг на території Гетьманщини мідних монет

переманювання українських вчених, богословів, педагогів до Петербурга та Москви

звуження сфери вживання української мови

заборона торгівлі з Центральною та Західною Європою

вивезення з Гетьманщини всіх жалуваних грамот та інших оригінальних листів, історичних книг

Запитання 15

Хто очолив ІІ Малоросійську колегію?

варіанти відповідей

Б. Хмельницький

К. Розумовський

О. Розумовський

П. Рум'янцев

Запитання 16

Яку історичну подію можна прослідкувати за картою?

варіанти відповідей

Утворення Речі Посполитої

Поділи Речі Посполитої

Козацько-селянські повстання кін.ХVI ст.

Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького

Запитання 17

Визначте останнього гетьмана

варіанти відповідей
Запитання 18

Які держави брали участь у поділах Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Росія, Австрія,Франція

Росія, Австрія, Пруссія

Росія, Пруссія, Швеція

Росія, Австрія, Османська імперія

Запитання 19

В результаті поділів Польщі українські землі потрапили під владу держав:

варіанти відповідей

Російська імперія

Австро-Угорська імперія

Османська імперія

Прусія

Запитання 20

В яких роках відбулися поділи Польщі

варіанти відповідей

1772

1793

1795

1787

1775

1798

Запитання 21

Який орган здійснював управління Гетьманщиною в період між гетьмануванням Данила Апостола та Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

А Малоросійський приказ   


  Б Перша Малоросійська колегія
В Друга Малоросійська колегія   


  Г Правління гетьманського уряду


Запитання 22

Установість послідновність заходів царської влади щодо ліквідації автономного устрою українських земель

Азакріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

Бостаточна ліквідація Запорозької Січі

Вскасування полкового устрою на Слобідській Україні

Гутворення Другої Малоросійської колегії


варіанти відповідей

1 – Г; 2 – В; 3 – Б; 4 – А.

1 - В; 2 - Г; 3 - А; 4 - Б.

1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г.

1 - Г; 2 - А; 3 - Б; 4 - В.

Запитання 23

Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.

1 остаточна ліквідація гетьманства

2 остаточна ліквідація царським урядом Запорозької Січі

3 ухвалення Конституції Пилипа Орлика

4 оприлюднення царського указу про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

А 1710 р.  Б 1764 р.  В 1775 р.  Г 1783 р.   Д 1785 р.


варіанти відповідей

1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г.

1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б.

1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В.

1-Г, 2-Б, 3-В,4-А.

Запитання 24

Установіть відповідність між назвами державних інституцій і результатами їхньої діяльності.

1 Перша Малоросійська колегія (1722–1727 рр.)

2 «Правління гетьманського уряду» (1734–1750 рр.)

3 Генеральна канцелярія гетьмана К. Розумовського (1750–1764 рр.)

4 Друга Малоросійська колегія (1764–1786 рр.)

А Установлено контроль за Лівобережною та Слобідською Україною; посилено втручання з боку російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини; обмежено функції полкових канцелярій.

Б Остаточно ліквідовано рештки автономного устрою Гетьманщини; повністю підпорядковано управління українськими землями загальноросійським державним органам; збільшено податки до царської казни.

В Відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Генеральне слідство щодо законності володіння маєтками; відновлено зовнішньо-політичну діяльність Гетьманщини.

Г Установлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької старшини; збільшено стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії; розгляд апеляцій на судові рішення; роздача земельних володінь офіцерам і старшинам.

Д Повернуто під владу гетьмана Запорозьку Січ і Київ; проведено судову реформу — створено станові шляхетські суди (земський, підкоморський, гродський); реформовано козацьке військо.  


варіанти відповідей

1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Д

1-А, 2-В, 3-Б,4-Д

1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест