Підсумкова контрольна робота з інформатики за 10 клас

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 112 разів
31 запитання
Запитання 1

 Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

варіанти відповідей

Документ


Сайт

Таблиця

HTML-документ

Запитання 2

 Як називають посаду людини, на яку покладається робота з користувацьким вмістом (повідомленнями, файлами) сайта?

варіанти відповідей

Адміністратор

Блогер


Модератор Веб-розробник

Запитання 3

За принципом побудови цифрових зображень виділяють такі види компютерної графіки:

варіанти відповідей

тривимірна

векторна 

растрова

елементарна

примітивна

фрактальна

Запитання 4

Охаракатеризуйте зображення РАСТРОВОЇ графіки

варіанти відповідей

засноване на математичному описі елементарних фігур (відрізків, кіл, прямокутників тощо) 

покладено принцип "самоподібності": наслідування елементами-"спадкоємцями" властивостей від елементів-"батьків"

являють собою прямокутну область, що утворена з пікселів, кожен з яких має певний колір

оперує об'єктами в просторі, результатом чого є проекція, плоска картинка

Запитання 5

Охарактеризуйте зображення ВЕКТОРНОЇ графіки

варіанти відповідей

оперує об'єктами в просторі, результатом чого є проекція, плоска картинка

покладено принцип "самоподібності": наслідування елементами-"спадкоємцями" властивостей від елементів-"батьків"

засноване на математичному описі елементарних фігур (відрізків, кіл, прямокутників тощо)

являють собою прямокутну область, що утворена з пікселів, кожен з яких має певний колір

Запитання 6

Охарактеризуйте зображення ФРАКТАЛЬНОЇ графіки

варіанти відповідей

являють собою прямокутну область, що утворена з пікселів, кожен з яких має певний колір

засноване на математичному описі елементарних фігур (відрізків, кіл, прямокутників тощо)

оперує в просторі, результатом чого є проекція, плоска картинка

покладено принцип "самоподібності": наслідування елементами-"спадкоємцями" властивостей від елементів-"батьків"

Запитання 7

Охарактеризуйте зображення ТРИВИМІРНОЇ графіки

варіанти відповідей

оперує моделюванням об'єктами в просторі, результатом чого є проекція, плоска картинка

засноване на математичному описі елементарних фігур (відрізків, кіл, прямокутників тощо) 

являють собою прямокутну область, що утворена з пікселів, кожен з яких має певний колір

покладено принцип "самоподібності": наслідування елементами-"спадкоємцями" властивостей від еелментів-"батьків"

Запитання 8

Яка називається колірна модель, зображена на малюнку?

варіанти відповідей

CMYK

RGB 

LAB

HSB

Запитання 9

Які з наведених розширень є форматами графічних файлів?

варіанти відповідей

*.TIFF

*.GIF

*.PNG

*.TXT

*.DOCX

*.MP3

*.BMP

*.JPG 

Запитання 10

У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках <> записують:

варіанти відповідей

примітки

теги 

параметри

атрибути

Запитання 11

Який з програмних засобів дозволяє підготувати HTML-документ?

варіанти відповідей

Notepad++ 

MsOutlook

MsExcel

VisualStudio

Запитання 12

Чи правда, що хостинг - це послуга надання дискового простору?

варіанти відповідей

Ні

Так

Запитання 13

Системи керування базами даних

варіанти відповідей

прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних

прикладні програми для створення баз даних

прикладні програми для збереження і використання баз даних

прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення та використання даних

Запитання 14

База даних - це

варіанти відповідей

Таблиця впорядкованих даних

Упорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

Упорядкований за певними законами склад взаємопов'язаних даних

Комп'ютерні програми з певним набором даних

Запитання 15

Яке розширення має база даних MS Access?

варіанти відповідей

xlsx

dbf

doc

accdb 

Запитання 16

Що є основою структури даних реляційної бази даних?

варіанти відповідей

Таблиця 

Список

Стовпці

Рядок

Запитання 17

Яку назву мають стовпці таблиці в базах даних?

варіанти відповідей

кортежі

записи

відношення

поля

Запитання 18

Які моделі баз даних ви знаєте?

варіанти відповідей

Ієрархічна 

Мережева

Таблична

Об'єктно- реляційна 

Запитання 19

Передавання, пошук, зберігання, опрацювання, використання, групування, розповсюдження, сортування, накопичення, кодування, видалення та захист інформації - це ...

варіанти відповідей

дії та операції з інформацією

інформаційні процеси 

інформаційні технології

складні процеси з даними

Запитання 20

Сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів, називається...

варіанти відповідей

інформаційною системою

інформаційною технологією

інформаційними ресурсами

Запитання 21

Сучасні інформаційні технології, що використовуються клієнтами банків для здійснення доступу до власних розрахункових рахунків - це...

варіанти відповідей

інтернет-банкінг 

маркетинг

фішинг

електронна комерція

Запитання 22

Область інформатики, що займається розробкою інтелктуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського мозку - це...

варіанти відповідей

Робототехніка

SMART-технології

Штучний інтелект

Запитання 23

Графічне подання відомостей, даних різних видів, називають...

варіанти відповідей

Інфографікою 

Графічним аналізом даних

Трендом

Візуалізацією даних

Запитання 24

Що можна віднести до прикладів мультимедійних даних?

варіанти відповідей

Комп'ютерна презентація 

Відеоролик

Текстова інформація

Публікація 

Аудіозапис

Запитання 25

Текст або нетекстові об'єкти, що призначені для розміщення на веб-сторінках складають його ...

варіанти відповідей

КОНТЕКСТ

КОНТЕНТ 

ПЛАГІН

ХОСТИНГ

Запитання 26

Поєднання або комбінування різних способів повідомлень (текстів, відео, графічних зображень, аудіо), називають ...

варіанти відповідей

Мультимедіа 


Публікаціями

Презентаціями

Базами даних

Запитання 27

Яке зображення отримається, якщо в CorelDraw буде вимкнено інструмент 

 

варіанти відповідей
Запитання 28

Оберіть інструмент, який відповідає інструменту "Кривая Безье"в CorelDraw

варіанти відповідей
Запитання 29

Для виконання нахилу об'єкту в CorelDraw він повинен набути вигляду

варіанти відповідей
Запитання 30

Яка піктограма відповідає дії групування об'єктів в CorelDraw

варіанти відповідей
Запитання 31

Оберіть інструмент, який відповідає інструменту "Перо" в CorelDraw

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест