Підсумкова контрольна робота за 2 семестр. Населення

Додано: 16 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 51 раз
10 запитань
Запитання 1

Виберіть 5 країн з найбільшою кількістю населення:

варіанти відповідей

Бразилія

Україна

Китай

Індія

Японія

Індонезія

США

Мексика

Запитання 2

До працездатного населення відносять людей віком від:

варіанти відповідей

від 18 до 60 років

від 18 до 64 років включно

від 16 до 64 років включно

від 16 до 60 років

Запитання 3

За мотивами міграції населення бувають:

варіанти відповідей

Соціально-економічні

Політичні

Національні

Екологічні

Релігійні

Тимчасові

Постійні

Організовані

Запитання 4

70 % від загальної кількості населення світу проживає:

варіанти відповідей

Європі

Африці

Євразії

Австралії

Запитання 5

Виберіть правильну формулу для розрахунку природного приросту населення (у %):

варіанти відповідей

ПП = Н - С

ПП = С - Н

ПП = С+Н

ПП = Н+С

Запитання 6

Різке збільшення кількості населення внаслідок зростання його природного приросту:

варіанти відповідей

Природний рух

Народжуваність

Природний приріст

Демографічний вибух

Запитання 7

Виберіть міста України, де проживає понад 1 млн осіб:

варіанти відповідей

Дніпро

Львів

Київ

Полтава

Харків

Одеса

Ужгород

Донецьк

Запитання 8

В Україні більшість населення зайнято у:

варіанти відповідей

промисловості

сфері послуг

сільське господарство

Запитання 9

Показник, що характеризує середню кількіст жителів країни чи певного регіону на 1 кв.км

варіанти відповідей

густота населення

рівень зайнятості

система розселення

урбанізація

Запитання 10

Вкажіть країну, демографічна політика якої направлена на зменшення кількості населення

варіанти відповідей

Україна

Індія

Японія

Німеччина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест