29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Підсумковий тест на повторення навчального матеріалу за рік з історії України (10 клас)

Додано: 1 червня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 80 разів
25 запитань
Запитання 1

«Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду»

варіанти відповідей

А. Шептицького

К. Левицькогом

К. Трильовського

М.Грушевський

Запитання 2

Яку битву часів Першої світової війни описано в цитованому уривку:

«...На півночі фронту році у 1916 нами було взято назад значну частину Східної Галичини й уся Буковина. Безпосереднім результатом цих вдалих дій був вихід Румунії з нейтрального становища та приєднання її до нас»?

варіанти відповідей

Брусилівський прорив

Горлицький прорив

Битву за гору Маківка

Галицьку битву

Запитання 3

Формування легіону УСС (Український січових стрільців)

варіанти відповідей

1914

1915

1916

1917

Запитання 4

Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

«українізація» частин російської армії

 створення Союзу визволення України (СВУ)

Галицька битва

 Брусиловський прорив

укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу

 створення Загальної Української Ради (ЗУР)

Запитання 5

Коли було створено Українську Ценральну Раду?


варіанти відповідей

12 квітня 1917р.

10 червня 1917р.

4 березня 1917р.

Запитання 6

Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та уривками з них.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...»

Б «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українські Збори (Сойм)»

В «...ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право... як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки...»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу...»

варіанти відповідей

1 А, 2 В, 3 Г, 4 Б

1 Б, 2 В, 3 А, 4 Д

1 Д, 2 А, 3 Б, 4 Г

1 Г, 2 Б, 3 В, 4 А

Запитання 7

 Головою Директорії був:


варіанти відповідей

А) В. Винниченко;

Б) М. Грушевський;

В) О. Андрієвський;


Г) Ф. Швець.


Запитання 8

Назвіть повстанських отаманів часів Директорії (три варіанти): 

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Никифор Григор'єв

Нестор Махно

Євген Коновалець

Зелений (Данило Терпило)

Григорій Котовський

Запитання 9

Хто очолив Всеукраїнську академію наук України у 1918 році?

варіанти відповідей

А. Кримський

Є. Патон

Б. Патон

В. Вернадський

Запитання 10

Коли відбулася битва під Крутами?

варіанти відповідей

29 січня 1918 р

27 січня 1918 р.

29 лютого 1917 р.

27 лютого 1918 р.

Запитання 11

Вкажіть період існування НЕПу.

варіанти відповідей

1921-1923 рр.

1919-1921 рр.

1921-1928 рр.

1928-1933 рр.

Запитання 12

Першим митрополитом Української автокефальної православної церкви, утвореної 1921 року, став

варіанти відповідей

Сергій Єфремов.

Василь Липківський.

Володимир Вернадський.

Петро Болбочан.

Запитання 13

Перший український уряд (Генеральний Секретаріат) очолив:

варіанти відповідей

 Михайло Грушевський.

Володимир Винниченко.

Сергій Єфремов.

Симон Петлюра.

Запитання 14

Терміни «чорна дошка», «розкуркулення» пов'язані з

варіанти відповідей

коренізацією.

колективізацією.

індустріалізацією.

культурною революцією.

Запитання 15

Поняття «розстріляне відродження» використовують, характеризуючи наслідки репресивної політики комуністичного режиму, спрямованої на фізичне знищення

варіанти відповідей

 українського селянства 

українського робітництва

української творчої інтелігенції

українського партійно-радянського керівництва

Запитання 16

«Закон про п'ять колосків» був складовою політики

варіанти відповідей

масових репресій проти селянства.

введення госпрозрахунку між державою та колгоспами.

передання земель заможних селян бідняцьким господарствам.

освоєння цілинних та перелогових земель.

Запитання 17

Одним з місць поховання жертв «Великого терору» 1937–1938 рр. є

варіанти відповідей

урочище Бабин Яр.

станція Крути.

місто Базар.

урочище Биківня.

Запитання 18


У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?

варіанти відповідей

1919 р.

1920 р

1921 р

1922 р.

Запитання 19

Київська катастрофа сталася -

варіанти відповідей

31 серпня 1919

25 квітня 1920

29 квітня 1918

22 січня 1919

Запитання 20

Геноци́д - це...

варіанти відповідей

каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

позбавлення волі

Запитання 21

Стахановщина-це

варіанти відповідей

радянське культурне вчення. Згідно з цим вченням світ був поділений на два табори:

«імперіалістичний», очолюваний США

та «демократичний», очолюваний СРСР.масовий рух новаторів соціалістичного виробництва - робітників, колгоспників, інженерно-технічних працівників, багаторазово перевищували встановлені норми виробництва.

 політична кампанія з переслідування і шельмування групи генетиків, заперечення генетики і тимчасової заборони генетичних досліджень в СРСР.

Гуляйпільський повстанський район в північно-західному Приазов'ї в період Громадянської війни 1918-1921 рр ..


Запитання 22

Виберіть з переліку наслідки індустріалізації для України ...(чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

Україна посідала 2-ге місце в Європі за виплавкою чавуну

Модернізація промисловості сприяла посиленню урбанізації

Зменшилась кількість підприємств важкої промисловості

Будувалися нові шахти, електростанції

Підвищення життєвого рівня населення

Підрив розвитку сільського господарства, легкої і харчової промисловості

Запитання 23

Яка подія відбулася протягом 1932-1933 років в Україні?

варіанти відповідей

Українізація

Репресії

Голодомор

Нова економічна політика

Запитання 24

"Чорні дошки" - це....

варіанти відповідей

списки населенних пунктів України, занесення до яких означало бло­кування їх спецзагонами та військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, вилучення всіх продуктів харчування, заборону торгівлі

перелік міст, які підлягали індустріалізації

села України, де вмерло найбільше від голоду

Запитання 25

Куркуль-...

варіанти відповідей

людина, яка пограбувала магазин

людина, яка отримала працею добробут

людина, яка була лицемірною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест