11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 29 квітня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 518 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть значення виразу 0,5ab, якщо а = -1 2 , b = -1 5 .

варіанти відповідей

90

-90

180

-180

Запитання 2

Чому дорівнює значення виразу (4,3 - 6,7) : (-0,6)?

варіанти відповідей

-4

4

-0,4

0,4

Запитання 3

Спростіть вираз -5 (у - 4) + 2 (у + 5).

варіанти відповідей

-З у + З0

3 у -1 0

-7 у + 30

- 7 у - 10

Запитання 4

Обчисліть значення виразу (-4 ,3 -1 ,2 ): (-17/15)


варіанти відповідей

-7,5

7,5

-3,75

3,75

Запитання 5

Із послідовності чисел -9 , -8 , -6 , 4, 5, 6 вибрали два числа та знайшли їхній добуток. Якого найменшого значення може набувати цей добуток?

варіанти відповідей

-40

-54

-72

-36

Запитання 6

Чому дорівнює корінь рівняння 1 7 х -7 = 20х + 8?

варіанти відповідей

-1/3

1/3

-5

5

Запитання 7

Значення якого з даних виразів буде найбільшим, якщо а —від’ємне число?

варіанти відповідей

2 - а

а - 2

2 : а

а : 2

Запитання 8

У двох бочках було порівну води. Коли з першої бочки взяли 54 л, а з другої — 6 л, то в першій бочці залишилося в 4 рази менше води, ніж у другій. Скільки літрів води було спочатку в кожній бочці?

варіанти відповідей

10 л

74 л

42 л

70 л

Запитання 9

На рисунку зображено квадрат АВСD. Укажіть хибне твердження.варіанти відповідей

АВ || СD

АВ ⊥AD

АC ⊥ BD

ВC || СD

Запитання 10

На рисунку зображено графік руху туриста. З якою швидкістю йшов турист до місця відпочинку?

варіанти відповідей

16 км/год

8 км/год

6 км/год

4 км/год

Запитання 11

Яка з даних точок лежить на осі абсцис?

варіанти відповідей

А (4; 3)

В (4; 0)

С (0; 3)

D (-4; -3 )

Запитання 12

Розв’яжіть рівняння 8 х - 3 (2 х - 1 ) = 2х + 5.

варіанти відповідей

8

0

корнів немає

безліч коренів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест