23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр (Література українського романтизму, М. Гоголь, Т. Шевченко, М. Вовчок)

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
25 запитань
Запитання 1

Романтизм -

варіанти відповідей

стильова хвиля модернізму, визначальною рисою якої є подолання розриву між дійсністю та ідеалом, завдяки могутній силі особистості (надособистість);

ідейно-художній напрям в європейській літературі другої половини XVIIIст., якому властиве звернення до переживань і почуттів прочтих людей. до їхнього внутрішнього світу;

художній напрям у літературі й мистецтві, визначальною рисою якого був інтерес до національної культури і фольклору, тяга до минулого; ідеалізація особистості, гострий розлад між ідеалом і гнітючою реальністю;

літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ.

Запитання 2

Якого алегоричного образу немає у творі «Човен» Євгена Гребінки

А човен                                                      Б море

В вітер                                                        Г сонце

Д хмари

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 3

Осередком романтизму на території Західної України вважається...

варіанти відповідей

Харківська школа романтиків


  "Руська Трійця"


Кирило-Мефодіївське братство

  

 Київська школа романтиків

Запитання 4

В баладі "Рибалка" П. Гулака-Артемовського хлопця зачаровує ...

варіанти відповідей

наречена;                              

  розум і кмітливість;

русалка;                              

звичайна дівчина.

Запитання 5

Визначте жанр твору М. Гоголя «Тарас Бульба»

варіанти відповідей

історичне оповідання

роман

історична повість

трагікомедія

Запитання 6

Тема твору М. Гоголя "Тарас Бульба"

варіанти відповідей

Уславлення військового товариства, звеличення подвигу, патріотизму, відданості ідеї захисту рідної землі.


Зображення щасливого сімейного життя козацької старшини ХVІ – ХVІІ столітті

Зображення історичних подій ХVІ – ХVІІ століття в Україні, побуту, звичаїв Запорозької Січі


Підтримка традицій Запорізької Січі

Запитання 7

Причиною загибелі Андрія стала

варіанти відповідей

 його зрада товариства й Батьківщини через кохання

його зрада товариства й Батьківщини через гроші

 підступність товариша

 прикра випадковість

Запитання 8

Членом якого політичного товариства був Т.Шевченко?

варіанти відповідей

" Руська трійця"

"Просвіта"

"Кирило-мефодіївське товариство"

"Народна громада"

Запитання 9

Як називається прийом , використовуваний у наведеному нижче уривку ?

«Степ що далі, то все кращав... Крізь тонкі та високі стебла трави пробивалися блакитні, сині й фіялкові волошки; жовтий дрок стримів своєю пірамідальною верхівкою; біла кашка своїми шапками-парасольками рябіла на поверхні; занесений бо-зна звідки колос пшениці наливався в гущавині».


варіанти відповідей

портрет;

пейзаж;

інтер'єр;

деталь.

Запитання 10

Укажіть, яким елементом сюжету поеми Т. Шевченка «Катерина» є

подані нижче рядки:» Наймичкою тобі стану… / З другою кохайся… / З цілим світом… Я забуду, / Що колись кохалась, / Що од тебе сина мала»:

варіанти відповідей

А. Експозицією

Б. Зав’язкою

В. Кульмінацією

Г. Розвитком дії

Запитання 11

В якому з творів Т.Шевченка є, за словами І.Франка, є сцена "генерального мордобитія" ?варіанти відповідей

в поемі "Сон"

 в посланні "І мертвим , і живим..."

в поемі "Кавказ"

в поезії "Злоначинающих спини"

Запитання 12

Рядки "Той мурує, той руйнує,/ Той неситим оком / За край світа зазирає, - / Чи нема країни, / Щоб загарбать..." взято з твору Т.Г.Шевченка

 

варіанти відповідей

а) "Кавказ"

 б) "Заповіт"

 в) "Сон" ("У всякого своя доля")

г) "І мертвим, і живим..."

Запитання 13

Головна думка послання "І мертвим , і живим..."-

варіанти відповідей

а) Осуд загарбницької політики

 б) Застереження довірливим дівчатам

 в) Уславлення сили материнської любові

 г) Заклик до об'єднання заради покращення долі народу

Запитання 14

Що спільного в образах головних героїнь творів "Катерина" та "Наймичка"?

варіанти відповідей

 їхні сини стали поводирями сліпих кобзарів

Обидві покритки

покінчили життя самогубством

обидві живуть на чужині.

Запитання 15

До якого періоду творчості належать твори :"Сон", "Кавказ", " І мертвим , і живим" ?

варіанти відповідей

до першого періоду творчості

до періоду "трьох літ"

до періоду заслання

до останнього періоду творчості

Запитання 16

Основною думкою поезії Т. Шевченка "Росли укупочці, зросли..."

 

варіанти відповідей

а) уславлення людини праці, чарівності природи рідного краю

б) показ краси української природи і риси щасливого родинного життя працьовитих селян

 в) возвеличення долі, яка супроводжувала поета впродовж усього його життя

 г) ствердження гармонії, взаєморозуміння, дружньої підтримки в родинному житті


Запитання 17

Визначте, які події описані в історичному творі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»?

варіанти відповідей

А) Про війну під проводом Б. Хмельницького 1648 — 1654 рр.;

Б) про раду Хмельницького з Барабашем і зраду Барабаша;

В) про складні часи після смерті Б. Хмельницького, обрання нового гетьмана на Ніжинській раді «черні» у 1663 р.;

Г) про трагічні для України наслідки поразки шведської армії під Полтавою.

Запитання 18

Укажіть провідну ідею твору П. Куліша «Чорна рада»:

    

варіанти відповідей

А єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості    

 Б любов – найвища цінність людського життя

  В людині варто жити за «законами серця»

   Г збереження культурних пам’яток  

Запитання 19

 Яка тема твору повісті "Інститутка"

варіанти відповідей

зображення нещасливої долі Устини.  

зображення тяжкого становища кріпаків та наростання стихійного протесту проти несправедливості та неволі.  


зображення кохання між Устиною та Прокопом.

Запитання 20

Події в повісті розгортаються в такій послідовності:

варіанти відповідей

Приїзд панночки - заміжжя - Устина-покоївка панночки - весілля Устини - Прокіп у рекрутах

Приїзд панночки - Устина-покоївка панночки - весілля Устини - заміжжя панночки - переїзд на хутір

Історія Устини - приїзд панночки - заміжжя інститутки - весілля Устини - Прокіп у рекрутах

Приїзд панночки - переїзд на хутір - Устина-покоївка панночки - Прокіп у рекрутах

Запитання 21

На "чорній" раді за гетьмана було обрано...

варіанти відповідей

Павла Тетерю

Івана Брюховецького

Кирила Тура

Якими Сомка

Запитання 22

9. Установіть відповідність між назвою твору та його автором

1 «Човен»

2 «Рибалка»

3 «Небо»

4 «Соловей»

А Віктор Забіла

Б Євген Гребінка

В Михайло Петренко

Г Маркіян Шашкевич

Д Петро Гулак-Артемовський

варіанти відповідей

Б Д В А

А Б Д В

В Д Б А

А Д А В

Запитання 23

10. Установіть відповідність між цитатами з твору та їх назвами

1 «Ти ж бачиш сам, — не скажеш: ні, —

  Як сонечко і місяць червоненький

  Хлюпощуться у нас в воді на дні

   І із води на світ виходять веселенькі!»

2 «Віл щось почав був говорить,

   Да судді річ його з починку перебили,

   Бо він ситенький був…»

3« І, може, недоля і лютеє горе.

   Пограються з човном моїм.»

4 «Ні, мамо, не можна нелюба любить!»


А «Ведмежий суд»

Б «Човен»

В «Рибалка»

Г «Пан та Собака»

Д «Українська мелодія »


варіанти відповідей

В Д Б А

В А Б Д

Б Д В А

А В Б Д

Запитання 24

Визначте характерні ознаки романтизму.

варіанти відповідей

Ліричний герой перебуває у гармонії з природою;


зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини; 

у центрі — незвичайні, часто фантастичні обставини;

відтворення почуттів і пристрастей людини як основний предмет зображення;

мальовничі сільські пейзажі;

захоплення фольклором, інтенсивне використання фольклорних сюжетів, образів, жанрів, художньо-технічних прийомів

Запитання 25

1. "Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя"

2. "Кайдани порвіте / І вражою злою кров'ю / Волю окропіте..."

3. "Ви любите на братові / Шкуру, а не душу!"

4. "Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине..."

Твори

А "До Основ′яненка"

Б "Кавказ"

В "Заповіт"

Г "Причинна"

Д "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

варіанти відповідей

1В 2Д 3Б 4А


1А 2Б 3Г 4Д

1Д 2А 3Б 4В

1Д 2В 3Б 4А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест