Підсумкова контрольна робота за навчальний рік

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
30 запитань
Запитання 1

Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт— це...»

варіанти відповідей

гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері

сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері.


сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов'язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному сервері.

текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на комп'ютері

Запитання 2

Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для введення даних.

варіанти відповідей

гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять

клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер

сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники

відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять

Запитання 3

Укажіть існуючі види комп’ютерних мереж (оберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

персональна мережа

регіональна мережа

глобальна мережа

локальна мережа

сусідська мережа

Запитання 4

Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого (складеного) будь-яким способом у два чи більше згинів 

варіанти відповідей

брошура

буклет

бюлетень

реферат

Запитання 5

Що називають публікацією:

варіанти відповідей

документ для оприлюднення відомостей


звіт про виконання роботи

виступ перед аудиторією

 представлення певної ідеї чи проекту

Запитання 6

Інформаційна безпека- це...

варіанти відповідей

забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками


захищеність даних та інфраструктури, що її підтримує, від будь-яких випадкових або зловмисних дій, результатом яких може стати нанесення шкоди безпосередньо даним, їхнім власникам або інфраструктурі, що підтримує інформаційну безпеку.

забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу

Запитання 7

Інформаційні ресурси, знайдені або створені людиною з метою задоволення власних навчальних потреб та досягнення навчальних цілей, це -

варіанти відповідей

персональне навчальне середовище


інформаційний простір  

інформаційний сайт

персональний простір

Запитання 8

Програма для створення відеороликів це:

варіанти відповідей

 Microsoft Publisher;

Movie Maker.

Microsoft Excel;

Запитання 9

Як називається розсилання повідомлень, як правило, рекламного характеру великій кількості користувачів? 

варіанти відповідей

кібер-грумінг

 спам

 булінг

тролінг

Запитання 10

Програма для створення презентацій - це:

варіанти відповідей

Microsoft Publisher;

Microsoft PowerPoint

Movie Maker.

Microsoft Excel;

Запитання 11

Для організації персонального навчального середовища використовують

варіанти відповідей

персональні дані

 персональний простір

 хмарні технології

Запитання 12

Хакер - це...

варіанти відповідей

масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. 

кваліфікований IT-фахівець, який знається на комп'ютерних системах і втучається в роботу комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері.

це шахрайський веб ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку), що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків держателів платіжних карток. 

Запитання 13

Комп'ютерна модель - це...

варіанти відповідей


інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм


інформаційна модель, подана у знаковій формі та та реалізована за допомогою комп'ютера


модель, яка створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень.

Запитання 14

Припустимо, що ви з однокласниками працюєте над виконанням колективного проекту і вже визначили тему, мету та завдання проекту. Ваш наступний крок:

варіанти відповідей

Вибір засобів обробки даних

Пошук необхідних матеріалів і відомостей

Створення інформаційної моделі ( тобто розробка плану виконання проекту)

Запитання 15

Інформатика - це...

варіанти відповідей

наука, про комп'ютерні технології і засоби передавання

 наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень

наука, яка вивчає інформацію та збір , друк повідомлень

наука, яка вивчає інформаційно-комунікаційні технології

Запитання 16

Процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень називаються.....

варіанти відповідей

інформаційними процесами

інформаційними технологіями

інформаційно-комунікаційними технологіями

апаратними засобами

Запитання 17

Файли програми Microsoft PowerPoint мають розширення:

варіанти відповідей

 .ppt

  .doc

  .pptx

 .rtt

.http

Запитання 18

Яка програма використовується для створення комп'ютерних презентацій?

варіанти відповідей
Запитання 19

Який буває контент?

варіанти відповідей

Текстовий

Графічний

Відео

Звуковий

Запитання 20

Комп'ютерна графіка - це

варіанти відповідей

розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання растрових зображень

розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб

розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки

Запитання 21

До якого виду графіки належить подане зображення?

варіанти відповідей

Растрового  

Векторного

Запитання 22

До якого виду графіки належить подане зображення?

варіанти відповідей

Растрового 

 Векторного

Запитання 23

Вкажіть переваги векторної графіки

варіанти відповідей

Реалістичність зображень

Збереження якості при масштабуванні

Природність кольорів

Простота редагування окремих елементів

Запитання 24

Зображення якого типу будується за допомогою пікселів?

варіанти відповідей

Зображення векторної графіки

Зображення растрової графіки

Зображення фрактальної графіки

Запитання 25

Зображення якого типу графіки будується на основі геометричних фігур та ліній?

варіанти відповідей

Зображення векторної графіки

Зображення растрової графіки

Зображення фрактальної графіки

Запитання 26

Створення сайту за допомогою написання програмного коду передбачає:

варіанти відповідей

знання, уміння і навички використання HTML, CSS, PHP, MySql, Java та ін...

знання, уміння і навички використання Wordpress, Joomla, GoogleSites, Drupal та ін...

Запитання 27

Послуга, що включає надання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі називається …

варіанти відповідей

доменом

 хостингом

url

 FTP доступом

Запитання 28

Які постачальники хмарних сервісів є найактивнішими?

варіанти відповідей

Google

Zoom

Microsoft

Сільпо

Запитання 29

Що може бути джерелом наповнення персонального навчального середовища?

варіанти відповідей

Глобальна мережа

Струмок

Підручник

Запитання 30

Що таке інтернет-форми?

варіанти відповідей

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Веб-сторінки для організації онлайн-опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

Формати публікації даних, призначені для відображення інформації, яка часто змінюється

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест