Підсумкова контрольна робота з основ правознавства (ІІ семестр)

Онлайн-тест з основ правознавства

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 66 разів
24 запитання
Запитання 1

Коли було створено Конституцію України?

варіанти відповідей

28 червня 1996 р.

16 липня 1990 р.

24 серпня 1991 р.

18 січня 2001 р.

Запитання 2

Згідно Конституції Україна є ...

варіанти відповідей

Унітарна демократична республіка

Унітарна тоталітарна республіка

Федеративна демократична республіка

Унітарна демократична монархія

Запитання 3

Яка з гілок влади не є державною?

варіанти відповідей

Судова

Релігійна

Виконавча

Законодавча

Запитання 4

Який нормативний акт має найвищу юридичну силу в Україні?

варіанти відповідей

Закон України

Указ Президента України

Конституція України

Постанова Кабінету Міністрів

Запитання 5

Гілка влади, що має виключне право приймати закони

варіанти відповідей

Судова

Законодавча

Запитання 6

Елементами державного ладу є...

варіанти відповідей

Форма правління

Форма територіального устрою

Форма політичного режиму

Формування інформаційного простору країни

Запитання 7

Форма державного правління, за якої вся влада в державі належить одній особі та, як правило, передається у спадок ...

варіанти відповідей

Президентська республіка

Монархія

Парламентська республіка

Запитання 8

Назвіть основні форми державного (територіального) устрою

варіанти відповідей

Проста (унітарна) держава

Складна держава

Монархія

Абсолютна монархія

Республіка

Запитання 9

Складні держави поділяють на:

варіанти відповідей

Конфедерації

Імперії

Монархії

Республіки

Федерації

Запитання 10

Назвіть основні ознаки права:

варіанти відповідей

Загальна обов'язковість

Є обов'язковими лише для окремих прошарків суспільства

Системність

Формальна визначеність

Установлення виключно державою

Встановлюються статутом провідних політичних партій

Підтримання державою

Запитання 11

Яке зображення можна віднести до адміністративної галузі права

варіанти відповідей
Запитання 12

Які зображення можна віднести до сімейного права

варіанти відповідей
Запитання 13

Життєві обставини, внаслідок яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини, називають...

варіанти відповідей

Об'єкт правовідносин

Юридичний факт

Правоздатність

Дієздатність

Запитання 14

Із поданих зображень оберіть ті, які можна віднести до юридичних подій

варіанти відповідей
Запитання 15

Вкажіть вік, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності

варіанти відповідей

за всі злочини - з 16 років, за найтяжчі злочини - з 14 років

за всі злочини - з 16 років, за найтяжчі - з 12 років

з 14-18 років - несе відповідальність самостійно

з часу влаштування на роботу (з 14 років - за згодою батьків, з 16 років - за загальними правилами)

Запитання 16

Із переліку тверджень оберіть ті, що називають необхідною обороною

варіанти відповідей

Може бути застосована безпосередньо в момент посягання

Шкода завдана тим,хто посягає

Є підставою для звільнення від будь-якого виду юридичної відповідальності

Завдана шкода повинна бути меншою, аніж відвернена

Може застосовуватися незалежно від можливості уникнути посягання

Повинна бути відповідність між характером посягання та засобами захисту

Застосовується проти протиправного посягання

Може застосовуватися лише в разі неможливості уникнути посягання іншим шляхом

Запитання 17

Вкажіть вік особи, що може обіймати посаду судді

варіанти відповідей

18 років

30 років

35 років

26 років

Запитання 18

Оберіть зображення на яких вказані основні шляхи набуття власності

варіанти відповідей
Запитання 19

Прийняття особою у свою сім'ю дитини на првах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду - це

варіанти відповідей

усиновлення

патронат

опіка

піклування

Запитання 20

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

з неповнолітніми трудовий договір укладати необов'язково

не допускається прийняття на роботу осіб, яким не виповнилось 18 років

при влаштуванні на роботу неповнолітнім обов'язково встановлюється випробувальний термін

допускається прийняття на роботу учнів, у вільний від навчання час, якщо їм виповнилось 14 років і є згода одного з батьків

Запитання 21

як називають особу в цивільному або кримінальному процесі, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи:

варіанти відповідей

експерт

свідок

спеціаліст

перекладач

Запитання 22

Апатрид - це

варіанти відповідей

особа, яка немає громадянства жодної держави

особа, що має потрійне громадянство

особа, що має подвійне громадянство

Запитання 23

Біпатрид - це

варіанти відповідей

особа, що має право на громадянство відразу двох держав

особа, якій відмовлено у громадянстві

особа без громадянства

Запитання 24

Що єднає укладення неповнолітніми договорів про набуття права власності на житло, транспортні засоби та земельну ділянку?

варіанти відповідей

На укладення всіх цих договорів неповнолітніми необхідно отримати згоду батьків або осіб, що їх заміняють, та дозвіл органу опіки і піклування

На укладення всіх цих договорів неповнолітніми, достатньо мати кошти на придбання житла, транспортного засобу, та земельної ділянки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест