Підсумкова перевірка теоретичних знань з інформатики для учнів 6 класу (НУШ) (екстернат)

21 запитання
Запитання 1

Що намалює спрайт після виконання скрипта?

варіанти відповідей

Квадрат

Коло

Декілька кіл

Декілька квадратів

Орнамент

Запитання 2

Що намалює спрайт після виконання скрипта?

варіанти відповідей

Коло

Декілька кіл

Квадрат

Декілька квадратів

Орнамент

Запитання 3

Що намалює спрайт після виконання скрипта?

варіанти відповідей

5 квадратів

Три кола

Квадрат

Орнамент

Коло

Запитання 4

Що таке цифровий пристрій?

варіанти відповідей

Це пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів.

Це пристрій, який не здійснює ніяких інформаційних процесів.

Це пристрій, який здійснює лише один інформаційний процес.

Це комп'ютер.

Запитання 5

Що таке комп'ютерна презентація?

варіанти відповідей

це публічне представлення певних відомостей.

це набір слайдів з інформацією на певну тему, створених з використанням інформаційних технологій і призначених для демонстрації різних даних.

це фрагмент презентації, призначений для перегляду

Запитання 6

Комп'ютерні презентації складаються з ...

варіанти відповідей

аркушів

кадрів

слайдів

Запитання 7

Виберіть правильні вимоги до комп'ютерної презентації:

варіанти відповідей

матеріали розміщуються без послідовності матеріалу;

кожен слайд повинен містити заголовок;

матеріали розміщуються у логічній або хронологічній послідовності.


презентація починається з титульного слайда;

слайд не повинен містити заголовок

Запитання 8

Закінчіть речення. Анімація - це...

варіанти відповідей

 створені в спеціальній програмі рухомі зображення.

спосіб створення коротких відеороликів.

один із способів, як можна продемонструвати рух або видозміну об'єкта на екрані комп'ютера.

один із способів, як можна продемонструвати відео в презентації.Запитання 9

Однорівневі списки яких видів можна створити у текстовому процесорі Word?

варіанти відповідей

Маркований 

Послідовний


Нумерований 

Запитання 10

Програма, призначена для створення і опрацювання текстових документів – …

варіанти відповідей

редактор презентацій

текстовий процесор

графічний редактор

Запитання 11

Графічними є такі об'єкти текстового документаваріанти відповідей

Слово

Схема/Діаграма

Абзац

Малюнок

Фотографія

Запитання 12

Комп'ютерна графіка - це...варіанти відповідей

вид образотворчого мистецтва, який пов'язаний з комп'ютерами

зображення, які створюються, зберігаються, редагуються й відображаються за допомогою коп'ютерної техніки


програма для створення таблиць

Запитання 13

Програми для опрацювання графічних зображень - це...варіанти відповідей

графічні редактори

електронні таблиці


текстові редактори

Запитання 14

Які є види комп’ютерної графіки?варіанти відповідей

Растрова

Векторна

Альбомна

Книжкова

Запитання 15

Растрове зображення - це…варіанти відповідей

зображення, яке створюється за допомогою ліній

зображення, яке створюється за допомогою пікселів відповідних кольорівзображення, яке створюється за допомогою графічних примітивів

Запитання 16

Інформаційна модель - цеваріанти відповідей

модель, яка відображається тільки при певних умовах.

модель обʼєкта, подана у вигляді його опису (є описом реального об'єкта).


модель обʼєкта (предмета або явища), яка відтворює його фізичні та геометричні властивості, тобто подана у вигляді його предметної копії (існують реально).

Запитання 17

Ім'я поштової скриньки користувача в адресі електронної пошти petrov2012@gmail.com

варіанти відповідей

petrov

petrov2012

gmail.com

petrov2012@gmail.com

Запитання 18

Комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти - це ...

варіанти відповідей

поштовий сервер

Інтернет

комп'ютерна мережа

комп'ютер

Запитання 19

Обери безкоштовні українські поштові сервери:

варіанти відповідей

mail.ukr.net

gmail.com

mail.i.ua

mail.yahoo.com

Запитання 20

Інформаційними процесами є:

варіанти відповідей

Отримання повідомлень

Передавання повідомлень

Збереження повідомлень

Опрацювання повідомлень

Пошук повідомлень

Усі перераховані варіанти

Запитання 21

Що таке комп'ютерна презентація?

варіанти відповідей

це публічне представлення певних відомостей.

це набір слайдів з інформацією на певну тему, створених з використанням інформаційних технологій і призначених для демонстрації різних даних.

це фрагмент презентації, призначений для перегляду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест