Підсумкова (річна) контрольна робота з математики. 6 клас.

Додано: 25 травня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 1647 разів
22 запитання
Запитання 1

Скільки простих чисел між 0 і 30?

варіанти відповідей

11

12

10

9

Запитання 2

На 3 і на 9 одночасно ділиться число:

варіанти відповідей

78

423

109

2702

Запитання 3

Який із дробів найменший?

варіанти відповідей

1/5

2/7

2/13

4/19

Запитання 4

Вказати відношення, яке разом з відношенням 18:12 складає пропорцію.

варіанти відповідей

5:4

4:3

3:2

2:1

Запитання 5

Обчислити

варіанти відповідей

-1

0

2

-2

Запитання 6

Яким є значення виразу -6(3х+2у) - 2(9х-8у), якщо х = 4; у = -3?

варіанти відповідей

-12

-156

84

124

Запитання 7

Спростити вираз х - у - 5х + 8у

варіанти відповідей

3

-5+8

7у - 4х

4х +4у

Запитання 8

Розв'язати рівняння та позначити правильну відповідь.

варіанти відповідей

-3

-2/3

22/27

Інша відповідь

Запитання 9

Спиртовий розчин містить 16% йоду. Скільки спирту треба додати до 200 г цього розчину, щоб вміст йоду в розчині складав 10%?

варіанти відповідей

320 г

80 г

120 г

Інша відповідь

Запитання 10

Координати вершин чотирикутника MNKL: M(-2; 4), N(4; 4), K(4; 2), L(-2; 2). Знайти координати точки перетину відрізків MK і NL та познач правильну відповідь.

варіанти відповідей

(4; 1)

(1; 1)

(1; 4)

(1; 3)

Запитання 11

Укажіть правильну нерівність

варіанти відповідей

2,8<-2,9

-0,01<-0,02

-6,1>5

-4,3>-4,5

Запитання 12

Знайдіть невідомий член пропорції:


х : 81 = 2 : 9

варіанти відповідей

36

18

24

27

Запитання 13

Розкрити дужки та звести подібні доданки


-2(3х - 5)+8(2 - 4х)

варіанти відповідей

26-26х

6-32х

-6-х

26-38х

Запитання 14

У якому рядочку записані всі дільники числа16?

варіанти відповідей

2, 4, 8

2, 4, 8, 16;

1, 2, 4, 8, 16.

1, 4, 16;

Запитання 15

Квиток у кінотеатр коштував 250 грн, а через місяць квитки подорожчали на 24%. На скільки гривень подорожчали квитки?

варіанти відповідей

70 грн

50 грн

80 грн

60 грн

Запитання 16

У школі 1600 учнів, 5% з них відсутні.

Скільки учнів відсутні?

варіанти відповідей

60

80

50

70

Запитання 17

Знайдіть корінь рівняння

9х + 7 = - 5х - 7


варіанти відповідей

1

-1

14

-14

Запитання 18

Спростіть вираз та обчисліть його значення:l,5(-2,4a + 3,8b) - 1,6(2,5a - b), якщо а = 2, b = -3;

варіанти відповідей

7,2

-7,2

-37,1

37,1

Запитання 19

Виконайте дії

(15,54 : (-4,2) - 2,5) · 1,4 + 1,08

варіанти відповідей

-7

-17

17

7

Запитання 20

Познач в декартовій системі координат точки та з’єднай їх лінією, отримаєш відповідний малюнок.1) (2; – 3), (2; – 2), (4; – 2), (4; – 1), (3; 1), (2; 1), (1; 2), (0; 0), (- 3; 2), (- 4; 5), (0; 8), (2; 7),


(6; 7), (8; 8), (10; 6), (10; 2), (7; 0), (6; 2), (6; – 2), (5; – 3), (2; – 3).


2) (4; – 3), (4; – 5), (3; – 9), (0; – 8), (1; – 5), (1; – 4), (0; – 4), (0; – 9), (- 3; – 9), (- 3; – 3),


(- 7; – 3), (- 7; – 7), (- 8; – 7), (- 8; – 8), (- 11; – 8), (- 10; – 4), (- 11; – 1), (- 14; – 3),


(- 12; – 1), (- 11;2), (- 8;4), (- 4;5).


3) Очі: (2; 4), (6; 4).


варіанти відповідей

кінь

сорока

слон

вовк

Запитання 21

Периметр трикутника дорівнює 140 см, а довжини сторін відносяться як 8:12:15. Знайдіть сторони трикутника.

варіанти відповідей

32

48

56

60

Запитання 22

Периметр трикутника дорівнює 80 см, а довжини його сторін відносяться як

5 : 6 : 9. Знайди довжин сторін трикутника.

варіанти відповідей

10 см, 24 см, 36 см

20 см, 24 см, 36 см

20 см, 14 см, 36 см

20 см, 24 см, 16 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест