28 травня о 19:00Вебінар: Безпека дітей в інтернеті: як навчитися виявляти загрози та протидіяти їм

Підсумкова робота з геометрії 7 клас

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
18 запитань
Запитання 1

Знайти суміжні кути, якщо один із них на 40° менший за інший.

варіанти відповідей

60°, 100°

90°, 130°

40°, 140°

70°, 110°

Запитання 2

Знайти градусну міру кута АСВ

варіанти відповідей

50°

30°

120°

40°

60°

Запитання 3

Центр кола, вписаного в  трикутник, є точкою перетину

варіанти відповідей

медіан трикутника

висот трикутника

бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів сторін трикутника

Запитання 4

Знайдіть радіус кола діаметр якого дорівнює 24 см

варіанти відповідей

15 см

12 см

24 см

48 см

Запитання 5

Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, якщо дві його сторони дорівнюють: 10 см і 3 см.(можливо дві відповіді)

варіанти відповідей

а. 16см


б. 23 см


в. 24 см


г. 18 см

Запитання 6

Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 200°. Знайдіть суму двох гострих кутів, які утворилися при перетині цих прямих

варіанти відповідей

20°

40°

160°

80°

320°

Запитання 7

Яке з наведених тверджень є ознакою рівності трикутників?

(Декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні.

Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні

Якщо дві сторони і кут, прилеглий до однієї з них одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і прилеглому куту іншого трикутника, то такі трикутники рівні

Якщо дві сторони одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні

Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні

Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні

Запитання 8

Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину

варіанти відповідей

бісектрис трикутника

двох сторін трикутника

медіан трикутника

висот трикутника

серединних перпендикулярів сторін трикутника

Запитання 9

Трикутника з якими сторонами не існує?

(Декілько відповідей)

варіанти відповідей

6см, 5см, 11см

10см, 19см, 9см

3см, 4см, 5см

7см, 9см, 15см

17см, 12см, 6 см

13см, 14см, 24см

8см,20см, 6см

Запитання 10

АВ - діаметр кола, СВ - хорда кола. Знайдіть <АВС, якщо <АОС=30°

варіанти відповідей

10°

15°

20°

25°

30°

Запитання 11

Яке взаємне розміщення двох кіл радіусів 10 см і 20 см, якщо відстань між їх центрами дорівнює 35 см?

варіанти відповідей

Дотикаються

Перетинаються

Не мають спільних точок

Збігаються

Одне з них розташовано в іншому

Запитання 12

Кути α і β вертикальні. Якщо кут α = 73°, то кут β дорівнює:        


варіанти відповідей

 17°


 107°


 73°

90°

Запитання 13

Кути α і β суміжні. Якщо кут α = 73°, то кут β дорівнює:   

варіанти відповідей

170

730

1070

900

Запитання 14

Якщо в трикутнику висота і медіана співпадають, то такий трикутник: 


варіанти відповідей

 прямокутний;                 


 різносторонній;    


 рівнобедрений.

тупокутний

Запитання 15

В прямокутному трикутнику катет, що лежить напроти кута 30° дорівнює:варіанти відповідей

іншому катету;                         


половині гіпотенузи;


гіпотенузі. 

визначити неможливо

Запитання 16

Якщо в прямокутному трикутнику гострі кути рівні, то це кути по:  

 


варіанти відповідей

30°;                             


 60°;


 45°.

300 і 600

Запитання 17

Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника лежить:  


варіанти відповідей

 всередині трикутника;


 поза межами трикутника;


 на гіпотенузі.

на вершині

Запитання 18

У рівнобедреного трикутника, величина кута, що лежить напроти основи, дорівнює 50°. Яка величина кутів при основі? 


варіанти відповідей

 65°;     


50°;


 75°.

250

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест