Діагностична робота. Підсумок за рік

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Українська мова, 2 клас
Тест виконано: 367 разів
16 запитань
Запитання 1

Познач рядок, у якому всі слова поділені для переносу з рядка в рядок правильно.

варіанти відповідей

Хо-ди-ть, ве-се-лий, ба-бу-ся

Хо-дить, ве-се-лий, бабус-я

Хо-дить, весе-лий, ба-буся

Запитання 2

Яке з поданих слів НЕ можна переносити з рядка в рядок?

варіанти відповідей

Друзі

Осінь

Матуся

Берізка

Запитання 3

Познач рядок, в якому ВСІ слова записані правильно.

варіанти відповідей

Слизко, сьогодні, вишенька

Слизько, сьогодні, вишенька

Слизько, согодні, вишенька

Запитання 4

Познач рядок, у якому записані іменники.

варіанти відповідей

Ліс, родина, стіл, трактор

Березовий, читати, сумно, грається

Мрія, співають, червоний, легко

Запитання 5

Познач рядок, у якому записані лише прикметники.

варіанти відповідей

Тече, хлюпоче, ллється

Водяний, вода, підводний

Чиста, морська, цілюща

Запитання 6

Познач рядок, у якому записані лише дієслова.

варіанти відповідей

Віє, шумлять, працює

Холодний, старі, молодий

Вітер, дерева, хлібороб

Запитання 7

Познач рядок, у якому записане речення.

варіанти відповідей

З учнями садили.

Біля школи садили.

Біля нової школи учні посадили.

Біля нової школи учні посадили сад.

Запитання 8

Речення бувають:

варіанти відповідей

Розповідні і питальні

Питальні і спонукальні

Розповідні, питальні, спонукальні,окличні , неокличні

Запитання 9

Визначте головні слова у реченні :

" Сьогодні діти відвідали зоопарк."

варіанти відповідей

Сьогодні діти

Діти зоопарк

Діти відвідали

Сьогодні відвідали

Запитання 10

Текст - це...

варіанти відповідей

Зв'язані за змістом речення

Не зв'язані за змістом речення

Група будь - яких речень

Запитання 11

Текст - розповідь - це текст, у якому....

варіанти відповідей

щось описується

про щось розповідається

Запитання 12

Текст - опис - це текст , у якому...

варіанти відповідей

про щось розповідається

про щось запитується

щось або хтось описується

Запитання 13

Познач букву, яка не позначає звуку в поданих словах:

олень, осінь, пеньок

варіанти відповідей

і

ь

е

й

Запитання 14

Познач слово у якому 4 букви і 5 звуківваріанти відповідей

дзвін

їжак

лінь

Запитання 15

Добери до слова говорити антонім (протилежне за значенням слово)

варіанти відповідей

гомоніти

кричати

мовчати

Запитання 16

Заміни словосполучення іти дуже повільно одним словом

варіанти відповідей

плентатись

крокувати

йти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест