2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Підсумкове тестування 10 клас

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
24 запитання
Запитання 1

Яка організація була створена політичними емігрантами з Наддніпрянщини?

варіанти відповідей

РУРП

ТУП

ГУР

СВУ

Запитання 2

На картосхемі стрілками позначено

варіанти відповідей

«Брусиловський прорив» російських військ.

бойовий шлях Українських січових стрільців.

головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.

Запитання 3

Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та уривками з них.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал


А «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

Б «Віднині УНР стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною Державою Українського Народу…»

В  «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою…»

Г  « Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі сам порядкує своїм життям»


варіанти відповідей

АВГБ

БГВА

ВБАГ

ГАВБ

Запитання 4

Хто з історичних діячів зображених на фото очолив Генеральний секретаріат Української Центральної Ради?

варіанти відповідей
Запитання 5

На карті суцільною жирною лінією позначено територію

варіанти відповідей

поширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією…» Тимчасового уряду Росії

Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради

Української Держави гетьмана Павла Скоропадського

Української Соціалістичної Радянської республіки.


Запитання 6

Вкажіть дату урочистого відкриття Української академії наук:

варіанти відповідей

1917 р.

1918 р.

1919 р.

1920 р.

Запитання 7

«Німці вважали моє становище поганим і запрошували мені полетіти на аероплані до Одеси (де ще зберігалася моя влада), тому що шляхи всі були відрізані остаточно… Я відхилив цю пропозицію, бо вважав, що повинен досидіти до кінця отут, де уряд і військо, незважаючи на їхнє ставлення до мене», - так оповідає про останні дні свого перебування в Києві

варіанти відповідей

С. Петлюра

Х. Раковський

М. Грушевський

П. СкоропадськийЗапитання 8

Позначте дату оприлюднення Акту про злуку ЗУНР і УНР в єдину державу:

варіанти відповідей

22 січня 1919 р.

5 лютого 1919 р.

12 березня 1919 р.

24 квітня 1919 р.

Запитання 9

Укладення якого міжнародного договору викликало такий коментар сучасника:

«Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусові в 1667 році…»?

варіанти відповідей

Брестського, 1918 р.

Варшавського, 1920 р.

Ризького, 1921 р.

Рапалльського, 1922 р.

Запитання 10

Які були результати першої війни Радянської Росії проти УНР? (три варіанти)

варіанти відповідей

Відмова від автономії України до скликання Всеросійських Установчих зборів

перемога армії УНР над більшовицькими військами Радянської Росії

втрата УЦР контролю над територією Лівобережжя й Півдня України

видання УЦР IV Універсалу, який проголосив незалежність УНР 

прихід до влади Директорії 

проголошення автономії України

проголошення з’їздом Рад у Харкові радянської влади в Україні

Запитання 11

Визначте найважливішу подію початкового етапу Української революції, яка відбулася 6—8 квітня 1917 р., перший представницький форум українського руху, що перетворив Українську Центральну Раду на загальноукраїнську організацію

варіанти відповідей

Всеросійські установчі збори

Всеукраїнський з’їзд рад у Києві 

Всеукраїнський Національний конгрес

Перший військовий з’їзд

Запитання 12

Установіть послідовність подій періоду боротьби за збереження державної незалежності України.


А Листопадовий зрив (чин)

Б Бій під Крутами

В Утворення Директоріїї

Г Другий Зимовий похід Армії УНР

варіанти відповідей

АБГВ

БАВГ

ВГАБ

ГБВА

Запитання 13

Які положення є складовими НЕПу? (три варіанти)

варіанти відповідей

націоналізація промисловості

заміна продрозкладки продподатком

уведення госпрозрахунку на державних підприємствах

обмеження вільної торгівлі

загальна трудова повинність

мілітаризація праці

поява кредитно-банківської системи і бірж

Запитання 14

У якому році відбулась подія, якій присвячений плакат?

варіанти відповідей

1918 р.

1920 р.

1922 р.

1924 р.

Запитання 15

На картосхемі УСРР штрихуванням позначено території, що були:

варіанти відповідей

окуповані військами А. Денікіна під час наступу 1919 р.

охоплені селянським повстанським рухом у 1920—1921 рр.

охоплені масовим голодом 1921—1923 рр.

окуповані польськими військами під час наступу навесні 1920 р.

Запитання 16

У результаті здійснення в Україні в 1920-ті — на початку 1930-х рр. політики коренізації було:

варіанти відповідей

реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони

збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату

розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи за кордоном

замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою

Запитання 17

На фото зображено діяча

варіанти відповідей

літератури

театру

живопису

мизичного мистецтва

Запитання 18

Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-х роках? 

1. Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства.

2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.

3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва.


варіанти відповідей

1,2

1,3

2,3

1,2,3

Запитання 19

Про який судовий процес йдеться в уривку з історичного джерела?

«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті».

варіанти відповідей

«Українська військова організація»

«Український національний центр

«Спілка визволення України»

«Шахтинська справа»

Запитання 20

Зазначте дату перенесення столиці Радянської України з Харкова до Києва:

варіанти відповідей

1930 р.

1932 р.

1934 р.

1936 р.

Запитання 21

Визначте джерела індустріалізації, що здійснювалася в Україні в 1929—1938 рр. (три варіанти)

варіанти відповідей

відмова від політики «ножиці цін»

доходи державного сектору економіки

створення системи трестів і концесій

репарації з Німеччини та її союзників

внутрішні примусові державні позики

денаціоналізація промисловості

збільшення вивезення за кордон нафти, лісу, хліба

Запитання 22

Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

1 Об’єднання селянських господарств у великі підприємства шляхом примусового усуспільнення землі, інвентарю, худоби

2 Створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства, насамперед у промисловості

3 Система фіксованого натурального оподаткування селян, введена замість продрозкладки

4 Ведення господарювання на державних підприємствах на основі фінансової самостійності в умовах збільшення централізованого керівництва


А Індустріалізація

Б Госпрозрахунок

В Продподаток

Г Колективізація


варіанти відповідей

АВБГ

БГАВ

ВГБА

ГАВБ

Запитання 23

Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»? 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 24

Розташуйте події в хронологічній послідовності

А. Утворення ОУН

Б. проведення польською владою акції пацифікація

В.Проголошення незалежності Карпатської України

Г.Мюнхенська змова

варіанти відповідей

АБГВ

БВАГ

ВГАБ

ГВБА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест