5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкове тестування

Додано: 21 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 359 разів
20 запитань
Запитання 1

Битва на річці Калка відбулася у:

варіанти відповідей

1223р.

1237р

1242р.

1240р.

Запитання 2

Позначте факт, що стосується життя й діяльності князя Романа Мстиславовича:

варіанти відповідей

прийняв королівську корону від Папи Римського

заснував місто Львів

об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу

розбив хрестоносців у битві під Дорогочином

Запитання 3

Яке місто було захоплене та розгромлене монголами у 1240 р.:

варіанти відповідей

Чернігів

 Луцьк

Переяслав

Київ

Запитання 4

До складу якої держави у др. пол. ХІV ст.. потрапила Чернігово-Сіверщина:

варіанти відповідей

Московське царство

 Кримське ханство

Князівство Литовське

Королівське Польське

Запитання 5

За правління якого князя відбулося піднесення Галицько-Волинської держави,

боротьба з монгольською навалою?

варіанти відповідей

Юрій І Львович

Юрій ІІ Болеслав

Данило Романович

 Роман Мстиславич

Лев І Данилович

Запитання 6

В якому році було укладено Кревську унії?

варіанти відповідей

1358

1234

1385

1436

Запитання 7

Позначте факт, що стосується життя й діяльності Данила Галицького:

варіанти відповідей

розбив половців і захопив Київ

перебував при владі у 1199–1205 рр

здійснив подорож до Золотої Орди

загинув у Польщі

Запитання 8

Юрій Дрогобич (Котермак) уславився?

варіанти відповідей

організацією звитяжних воєнних походів князів

ініціюванням укладення Люблінської унії

науковою діяльністю в європейських університетах

започаткуванням жанру полемічної літератури

Запитання 9

До складу якої країни наприкінці XV ст. входило Закарпаття?

варіанти відповідей

Королівства Польщі

Османської імперії

Великого князівства Литовського

Королівства Угорщини

Запитання 10

Яке поняття відповідає визначенню: орган міського самоврядування ,що здійснював адміністративно-судові функції і складався з двох колегій, члени яких обиралися довічно?

варіанти відповідей

рада

лава

фільварок

магістрат

Запитання 11

Між якими державами була укладена Кревська унія?

варіанти відповідей

Литва та Польща

Московська держава та Литва

Чехія та Литва

Молдавія та Литва

Запитання 12

Назвіть причини успіхів Великого князівства Литовського в швидкому підкоренні Руських земель (три правильні відповіді)


варіанти відповідей

Литовці переймали руські звичаї, закони та релігію

Литовці сприяли звільненню цих земель від монголо-татарського ярма

Литовські правителі дотримувалися принципу: «Старовини не порушувати, а новини не вводити»

Литовці отримуваиа підтримку від ханів Золотої Орди

ВКЛ отримувало значну підтримку у своїй політиці від Польщі

Литовці підкупом переманили на свій бік руську знать

Запитання 13

Виникнення Кримського ханства пов′язане з ім′ям хана...

варіанти відповідей

Мехмеда ІІ

Мурада

Хаджі-Гірея

Менглі-Гірея

Батия

Запитання 14

Важливою писемною пам'яткою, що розповідає про історичне минуле часів Данила Романовича та його наступників, є твір:

варіанти відповідей

 Галицько-Волинська хроніка

Галицько-Волинський літопис

 Повість про Галицько-Волинську державу

Повість минулих літ

Запитання 15

Наприкінці 15 ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від?

варіанти відповідей

Османської імперії

Великого князівства Литовського

Московського царства

Польщі

Запитання 16

Яка територія сучасної України входила до складу Молдавського князівства?

варіанти відповідей

Північна Буковина

Поділля

Східна Галичина

Закарпаття

Запитання 17

Неприступна твердиня правого берега Дністра побудована на території?

варіанти відповідей

Буковини

Галичини

Волині

Поділля

Запитання 18

До якого типу споруд відноситься?

варіанти відповідей

Палацова

Адміністративна

Оборонна

Церковна

Запитання 19

Що зображено на картинці?

варіанти відповідей

Кам'янець-Подільська фортеця

Хотинська фортеця

Луцький замок

Білгород-Дністровська фортеця

Запитання 20

Що зображено на фото?

варіанти відповідей

Церква Пантелеймона

Успенський собор у Володимирі

Хотинська фортеця

Софіївський собор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест