19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Підсумкове тестування "Коло і круг. Геометричні побудови"

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть радіус кола діаметр якого дорівнює 24 см

варіанти відповідей

15 см

48 см

12 см

36 см

Запитання 2

Пряма, яка має з колом тільки одну спільну точку, називається...

варіанти відповідей

діаметром...

радіусом

дотичною

центром

Запитання 3

Кола, радіуси яких дорівнюють 7 см і 3 см, мають зовнішній дотик. Знайдіть відстань між центрами цих кіл.

варіанти відповідей

4 см

14 см

6 см

10 см

Запитання 4

Визначити на малюнку ХОРДИ

варіанти відповідей

ОА

ОМ

ОR

OK

AB

AM

AK

ВМ

Запитання 5

На рисунку ∠АОК=37о. Знайдіть ∠ОКА

варіанти відповідей

неможливо визначити

143о

53о

63о

Запитання 6

 Вказати правильну послідовність кроків при побудові циркулем і лінійкою бісектриси кута А.

А) Позначаємо точки В і С перетину кола із сторонами кута.

Б) Проводимо промінь АD.

В) Проводимо коло довільного радіуса з центром в точці А.

Г) Проводимо два кола з центрами в точках В і С однаковим радіусом.

Д) Позначаємо точку перетину кіл D.

варіанти відповідей

Г Д В А Б

 В А Г Д Б

В Г Д А Б 

Б В Г А Д

Запитання 7

На якому з рисунків зображено основні етапи побудови середини заданого відрізка?

варіанти відповідей
Запитання 8

Визначте взаємне розміщення двох кіл радіусів 6 см і 8 см, якщо відстань між їх центрами дорівнює 15 см

варіанти відповідей

Дотикаються зовнішньо

Не мають спільних точок

Перетинаються

Дотикаються внутрішньо

Запитання 9

на рисунку точка О - центр кола, описаного навколо різностороннього трикутника КLM, OA⊥LM, OB⊥RL. Визначте, якому з наведених відрізків дорівнює відрізок АМ.

варіанти відповідей

ОА

LA

KB

LB

Запитання 10

На рисунку точки А, В, С - точки дотику кола з центром О до сторін різностороннього трикутника KMN. Визначте, якому з наведених відрізків дорівнює відрізок CN

варіанти відповідей

КС

АM

BM

BN

Запитання 11

Центром кола, описаного навколо трикутника, є ...

варіанти відповідей

точка перетину медіан трикутника

точка перетину висот трикутника

точка перетину бісектрис трикутника

точка перетину серединних перпендикулярів

Запитання 12

Визначте радіуси трьох кіл, які попарно зовні дотикаються одне одного, якщо відрізки, що сполучають їх центри, утворюють трикутник зі сторонами 7 см, 8 см і 9 см.

(Розв'язок завдання надіслати в Вайбер)

варіанти відповідей

4 см, 5 см, 6 см

3см, 4см, 5см

3,5 см, 4 см, 4,5 см

2,5 см, 3 см, 3,5 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест