Тренувальний тест до ЗНО з історії України

Додано: 8 липня 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 38 разів
125 запитань
Запитання 1

М. Шашкевич

варіанти відповідей
Запитання 2

Любомир Гузар

варіанти відповідей
Запитання 3

В.Винниченко

варіанти відповідей
Запитання 4

Є. Петрушевич

варіанти відповідей
Запитання 5

Укажіть репродукцію картини роботи О. Мурашка

варіанти відповідей
Запитання 6

Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХст.?

варіанти відповідей

А повне одержавлення

          


  Б    утворення монополій  

  В   промисловий переворот

        

  Г  форсована індустріалізація

Запитання 7

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

А «Уся влада Радам!»

         


 Б       «Автономію Україні!»

          


  В      «Геть Тимчасовий уряд!»

         


   Г       «Хай живе незалежна Україна!»

Запитання 8

У кажіть фото державного діяча, який у квітні 1918 р. прийшов до влади в Україні в результаті державного перевороту.

варіанти відповідей
Запитання 9

Громадська та суспільно-політична діяльність Августина Волошина тісно пов’язана з долею західноукраїнських земель у складі 

варіанти відповідей

     А     Польщі.

   

     Б     Румунії.

     

      В    Угорщини.    

     

      Г     Чехословаччини.

Запитання 10

Радянський льотчик часів Другої світової війни, тричі Герой Радянського Союзу, виходець з України–це 

варіанти відповідей

     А    О.Берест.

        

  Б     С.Ковпак.

         

 В     І.Кожедуб.

         

 Г     К.Дерев’янко.

Запитання 11

Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання. «…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства». Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства часів 

варіанти відповідей

А «Київської катастрофи».

Б «Кривавої неділі».

В «Справи Бейліса».

Г «Листопадового зриву».

Запитання 12

Пам"ятка, зображена на фото, є частиною міської архітектури:

варіанти відповідей

А Харкова

Б Одеси

В Києва

Г Львова

Запитання 13

За участі Вільгельма Франца фон Габсбурга-Лонтрінгена (Василя Вишиваного) було проведено:

варіанти відповідей

А відкриття парафій греко-католицької церкви на Західній ГаличиніБ українізацію окремого полку австрійської арміїВ створення Українського Національного музею у ЛьвовіГ мобілізацію юнаків до лав Українських січових стрільці

Запитання 14

Оберіть подію, до якої мав відношення зображений на фото історичний діяч:

варіанти відповідей

А вигнання військами УНР більшовиків з Криму на весні 1918 р.


Б створення першого пам’ятника Т.Шевченку в м. РомниВ заснування Української академії наук

Г організації найбільшого антибільшовицького повстання в 1919 р.

Запитання 15

Як називалася система державної заготівлі сільгосппродуктів в УСРР у 1919- 1921 р.?

варіанти відповідей

А продрозкладка


Б продподаток


В хлібозаготівля


Г держпостачання

Запитання 16

Про яке явище в суспільно-політичному житті України 1930-х рр. XX ст. пи-

сав М. Хрущов? «По Україні наче Мамай пройшов. Не було... ні секретарів обкомів партії в республіці, ні голів облвиконкомів. Навіть секретаря Київського міськкому не було.»

варіанти відповідей

А мобілізацію до Червоної армії


Б розкуркулення


В масові репресії


Г забезпечення новобудов трудовими ресурсами

Запитання 17

Плакат дає змогу визначити

варіанти відповідей

А причини індустріалізації


Б характер індустріалізації


В джерела індустріалізації


Г етапи індустріалізації

Запитання 18

Хто з діячів, зображених на фото, був автором робіт, про які йдеться у цитованому джерелі: «“Звенигора” у моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт — це “прейскурант моїх творчих можливостей”, я зробив її одним духом — за сто днів, не зробив, а проспівав, як птах. Мені хотілося розсунути рамки екрана <...> заговорити мовою великих узагальнень <...> знімав твір “Земля”, гімн праці на землі, хліборобству та людині, яка працює на землі, є частиною космічного ритму буття...»

варіанти відповідей
Запитання 19

Уривок з історичного джерела: «Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що «пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі»...» доцільно використовувати, характеризуючи явище

варіанти відповідей

А «лисенківщини»


Б «боротьби з космополітизмом»


В «волобуєвщини»


Запитання 20

Якою була перша реакція українського компартійного керівництва на Чорнобильську катастрофу?


варіанти відповідей

А негайне вжиття заходів, спрямованих на подолання наслідків аварії


Б прагнення приховати факт аварії від широкої громадськості


В залучення іноземних спеціалістів для ліквідації наслідків аварії


Г організація показного покарання всіх причетних до аварії осіб

Запитання 21

 Репресії проти якої соціальної групи ілюструє зображення? 

варіанти відповідей

А  технічної інтелігенції 


Б  військових кадрів, що мали досвід служби в царській армії 


В  українських учених-гуманітаріїв 


Г  селян, що проживали в місцевості, де не виконувався план хлібозаготівель

 

Запитання 22

«Спеціальне обслуговування в медичних установах, можливості для відпочинку на державних дачах і всесоюзних курортах, забезпечення дефіцитними товарами, окремі санаторії та будинки відпочинку», – привілеї, властиві в радянській Україні 

варіанти відповідей

     А      непманам.

        

  Б     дисидентам.

         

 В     номенклатурі.

       

   Г      «шістдесятникам».

Запитання 23

Появу зображеного плаката було зумовлено 

варіанти відповідей

А            створенням Народного Руху України.

         

 Б        заснуванням Збройних Сил України.

        

  В        проголошенням незалежності України.

         

 Г        розгортанням російської агресії проти

                    України.

Запитання 24

Які твердження відповідають політиці зображеного на фотодіяча? лише три правильні. 

варіанти відповідей

1 надання колгоспникам права на пенсію


2     неодноразове зниження цін напродукти харчування


3     проведення масштабного індустріального житлового будівництва

        

  4      поширення орендного підряду в селі

         

 5      створення раднаргоспів

        

  6      підтримка нових течій у мистецтві

         

 7       дозвіл на підприємницьку діяльність

Запитання 25

Про кого йдеться в тексті?

Композитор, співак, драматург, соліст опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»


варіанти відповідей

 С. Гулак-Артемовський

М. Леонтович

М. Лисенко

М. Вербицький

Запитання 26

Укажіть назву пам'ятки архітектури України, зображеної на ілюстрації


варіанти відповідей

Покровський собор у Харкові

Троїцька соборна церква у Новомосковську

Володимирський собор у Києві

Успенська соборна церква Почаївської лаври

Запитання 27

Заповніть пропуски.

Найвидатнішою пам'яткою національного стилю ук­раїнського модерну є Будинок__________ , зведений за проек­том Василя Кричевського в 1903-1908 рр.


варіанти відповідей

Галицького сейму

Полтавського земства

Львівської політехніки

Київського університету

Запитання 28

Український композитор Микола Лисенко є автором


варіанти відповідей

першої української опери «Запорожець за Дунаєм»

першої західноукраїнської опери «Купало»

«Щедрик», «Дударик», «Козака несуть», хорових поем та опери

опери «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Тарас Бульба»

Запитання 29

Коли з ініціативи Марка Кропивницького в Єлисаветграді почала працювати перша українська професійна трупа — Товариство русько-малоросійських артистів ?


варіанти відповідей

1882 р.

1889 р.

1890 р.

1892 р.

Запитання 30

Владислав Городецький був


варіанти відповідей

мікробіологом

фізіологом

архітектором

мовознавцем

Запитання 31

Яку назву має дана будівля


варіанти відповідей

 "Ластівчине гніздо"

Будинок Полтавського земства

Будівля страхового товариства "Дністер"

Будинок резиденції православних митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях

Запитання 32

Яка з цих картин належить пензлю Сергія Васильківського

варіанти відповідей
Запитання 33

Якою діяльністю уславилися наприкінці XIX — на початку XX родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків? 


варіанти відповідей

меценатською

правозахисною

педагогічною

революційною

Запитання 34

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Походив зі старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Пе­тербурга, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербурга і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глінки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери "Запорожець за Дунаєм"».

варіанти відповідей

М. Вербицький

С. Гулак-Артемовський 

М. Лисенко

М. Леонтович

Запитання 35

Архітектурний стиль, який сформувався в Україні на початку XX ст. отримав назву:


варіанти відповідей

українське бароко

український модерн

українське рококо

український класицизм

Запитання 36

Хто із даних діячів культури був удостоєний Нобелівської премії?


варіанти відповідей

М. Грушевський

А. Кримський

Леся Українка

І. Мечников

Запитання 37

Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:

варіанти відповідей

модернізм

романтизм

реалізм

класицизм

Запитання 38

"Царицею української сцени" називали акторку ...


варіанти відповідей

О. Кобилянську

С. Крушельницьку

М. Заньковецьку

Марка Вовчка

Запитання 39

В якому місті вчені І. Мечников і М. Гамалія відкрили першу в Росії й другу у світі бактеріологічну станцію?


варіанти відповідей

Миколаїв

Київ

Харків

Одеса

Запитання 40

Хто із зображених діячів є один із першовідкривачів радіоактивного випромінювання ?

варіанти відповідей

І. Пулюй

І. Мечников

Д. Яворницький

С. Русова

Запитання 41

Що стало одним з основних здобутків гласності на початку перебудови?

варіанти відповідей

ліквідація "білих плям" в історії

формування багатопартійності

запровадження ринкової економіки

скасування централізованого планування

Запитання 42

Яка категорія населення стала рушійною силою масових страйків у 1989 році?

варіанти відповідей

студенти

металурги

колгоспники

шахтарі

Запитання 43

У якому рядку всі слова стосуються Української Гельсінської спілки (УГС)?

варіанти відповідей

Українська Гельсінська група, газета "Правда", 1986 р., організація "Зелений світ"

громадська організація "Меморіал ", Леонід Кравчук, журнал " Вітчизна"

Левко Лук"яненко ,правозахисна організація, Українська Гельсінська група

Микола Руденко, 1985, журнал "Новый мир", товариство української мови ім.Т.Шевченка

Запитання 44

Як називалася парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР/Верховній Раді України (1990—1994 рр.)? 

варіанти відповідей

Народна Рада

Українська Гельсінська група

Народний рух України

Група "239"

Запитання 45

Послаблення цензури, часткова свобода слова,усунення багатьох інформаційних бар'єрів, що існували в СРСР до запровадження політики "перебудови".

варіанти відповідей

Колапс

Гласність

Нове мислення

Лібералізація

Запитання 46

Коли відбулася подія , яка зображена на світлині?

варіанти відповідей

1985 р.

1986 р.

1988 р.

1990 р

Запитання 47

Хто став першим секретарем ЦК КПУ після В. Щербицького?

варіанти відповідей

В. Івашко

П. Симоненко

Л.Лук'яненко

Л.Кравчук

Запитання 48

На який регіон України в 1783 р. було поширено кріпосне право?

варіанти відповідей

Лівобережжя

Галичину

Поділля

Волинь

Запитання 49

Укажіть імена кошових отаманів Запорозької Січі.

варіанти відповідей

Василь-Костянтин Острозький

Іван Виговський

Петро Калнишевський

Іван Сірко

Петро Дорошенко

Іван Мазепа

Кость Гордієнко

Запитання 50

Прочитайте уривок з історичного джерела та зясуйте події якиx часів описано у документі: «…Гонта поніс заслужену кару, росіяни приборкали запорожців. Для приборкання заворушень хлопів, що ще продовжувалися, готувалася окрема військова експедиція…»

варіанти відповідей

«Руїни».

«Паліївщини».

«Коліївщини».

«Хмельниччини».

Запитання 51

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана

варіанти відповідей

Івана Мазепи

Данила Апостола

Івана Самойловича.

Кирила Розумовського.

Запитання 52

Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Бессарабської, Холмської, Полтавської

Чернігівської, Полтавської, Харківської

Херсонської, Таврійської, Катеринославської

Подільської, Волинської, Київської

Запитання 53

Результати якого з поділів Речі Посполитоі відображено на карті?

варіанти відповідей

тільки Першого

Першого та Другого

тільки Другого

Другого та Третього

Запитання 54

Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина».

На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок?

варіанти відповідей

«ходіння в народ»

«рух опришків»

«холерні бунти»

«похід у Таврію за волею»

Запитання 55

У якому році територія Кримського ханства увійшла до складу Російської імперії?

варіанти відповідей

1774 р.

1768 р.

1783 р.

1787 р.

Запитання 56

Яким роком датується цитований документ:

«Ми захотіли оголосити.., що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків... Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до Новоросійської губернії»?

варіанти відповідей

1709 р.

1750 р.

1764 р.

1775 р.

Запитання 57

Після остаточної ліквідації гетьманства для управління Лівобережною Україною царською владою було створено

варіанти відповідей

Першу Малоросійську колегію.

Малоросійський приказ.

Другу Малоросійську колегію.

Правління гетьманського уряду.

Запитання 58

Який орган здійснював управління Гетьманщиною в період між гетьмануванням Данила Апостола та Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

Малоросійський приказ

Перша Малоросійська колегія

Друга Малоросійська колегія

Правління гетьманського уряду

Запитання 59

«Ми стоїмо тепер, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка або ціль всього нещастя», - з такою промовою І. Мазепа звернувся до своїх прихильників, пояснюючи причини

варіанти відповідей

придушення повстання під проводом С. Палія.

підписання Коломацьких статей.

укладення військового союзу зі Швецією.

початку Другого Кримського походу.

Запитання 60

Укажіть портрет гетьмана Данила Апостола.

варіанти відповідей
Запитання 61

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р.

1686 р.

1710 р.

Запитання 62

За часів гетьманування І. Мазепи соціально-економічному розвиткові Лівобережної Гетьманщини був властивий процес


варіанти відповідей

узаконення панщини.

ліквідації магдебурзького права.

обезземелення козацької старшини та шляхти.

скорочення землеволодінь російського дворянства.

Запитання 63

Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 — 1708 рр.?

варіанти відповідей

1, 2

1, 3

2, 3

1, 2, 3

Запитання 64

Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим?


1) Проведено ревізію населення, худоби, землі, споруд, підприємств.

2) Ліквідовано гетьманство.

3) Знищено козацький устрій Слобідської України.

4) Уведено загальноросійські судові установи.

5) Упроваджено намісництва, що поділялися на повіти.

6) Приєднано землі Правобережної України.

варіанти відповідей

1, 2, 4

2, 3, 6

3, 5, 6

1, 4, 5

Запитання 65

Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її…»

варіанти відповідей

Батурин

Глухів

Київ

Чигирин

Запитання 66

Діяльність якого гетьмана уславлено на зображеній гравюрі?

варіанти відповідей

П. Орлика

П. Дорошенка

Д. Апостола

І. Мазепи

Запитання 67

Лідером українського національного руху на Буковині був?

варіанти відповідей

Василь Мудрий

Августин Волошин

Володимир-Сергій Залозецький-Сас

Олександр Шумський

Запитання 68

Автономію Підкарпатської Русі в складі Чехо-Словаччини було проголошено у?

варіанти відповідей

1936 році

1938 році

1939 році

1941 році

Запитання 69

Яке явище можна охарактеризувати такими словами "система заходів, яка спрямована на насильницьке заспокоєння виявів соціального обурення національних меншин, фактичний державний терор проти руху на захист національних інтересів; була засуджена світовою громадськістю".

варіанти відповідей

осадництво

депортація

санація

пацифікація

Запитання 70

Президентом незалежної Карпатської України було обрано?

варіанти відповідей

Василя Мудрого

Євгена Коновальця

Августина Волошина

Володимира Залозецького

Запитання 71

Татарбунарське повстання відбулося у 1924 році на українських землях у складі?

варіанти відповідей

Румунії під комуністичними гаслами за приєднання до Радянського Союзу

Польщі під націоналістичними гаслами за проголошення незалежності України

ЧехоСловаччини під гаслами створення української автономії з центром у Хусті

УСРР під націоналістичними гаслами за об’єднання з Галичиною

Запитання 72

Карпатська Січ це ?

варіанти відповідей

самоорганізована збройна сила Карпатської України

політична партія яка взяла владу у Карпатській Україні

відокремлений підрозділ ОУН(б), який діяв на території українського Закарпаття

партизанські загони українців, що діяли на Закарпатті проти угорської та німецької окупації

Запитання 73

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?

варіанти відповідей

А згортання політики «українізації»

Б створення системи університетської освіти

В запровадження загальної середньої обов’язкової освіти

Г ліквідація неписьменності серед дорослого населення

Запитання 74

Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича?

«…Вимоги про "негайну дерусифікацію пролетаріату" в Україні, його думка про те, що "від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше", його заява про те, що "ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва"… звучать тепер… більш ніж дивно».

варіанти відповідей

А М. Зерова

Б Л. Курбаса

В М. Хвильового

Г О. Довженка

Запитання 75

Однією з причин упровадження в Україні НЕПу як нової моделі господарювання було

варіанти відповідей

А продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.

Б невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося у збройні виступи проти влади.

В здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.

Г піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.

Запитання 76

Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників відбулося:

варіанти відповідей

6 листопада 1943

17 лютого 1944

28 жовтня 1944

9 травня 1945

Запитання 77

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов'язаних - це основні положення

варіанти відповідей

селянської реформи Йосифа ІІ 1780 року

аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 року

селянської реформи Олександра ІІ 1861 року

земельної реформи П. Столипіна 1906 року

Запитання 78

Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприяло:

варіанти відповідей

поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи

падіння Візантійської імперії

запровадження християнства як державної релігії Русі

зростання могутності руських удільних князівств

Запитання 79

Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого - це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху:

варіанти відповідей

палеоліт

мезоліт

неоліт

енеоліт

Запитання 80

Хто заснував першу українську фізкультурно - спортивну організацію "Січ"?


варіанти відповідей

В. Нагірний

К. Трильовський

І. Боберський

П. Франко

Запитання 81

У якому році у Львові було утворено дитячо - молодіжну скаутську організацію "Пласт"?


варіанти відповідей

1894 р.

1900 р.

1911 р.

1913 р.

Запитання 82

Просвітитель, громадсько-політичний діяч, архієпископ, митрополит греко-католицької церкви (1900-1944).


варіанти відповідей

Д. Донцов

А. Шептицький

А. Волошин

М. Василько

Запитання 83

Хто керував культурно-освітньою організацією ''Сокіл''?


варіанти відповідей

 К. Трильовський

І. Боберський

Д. Донцов

К. Левицький

Запитання 84

Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела: «За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах та першої щоденної української газети “Громадська думка” у Києві»?

варіанти відповідей

«Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.

 «Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Запитання 85

Яка подія відбулася під час російської революції 1905—1907 рр.?


варіанти відповідей

Убивство російського прем’єр-міністра П. Столипіна.

Заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти».

Урочисте святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.

Створення Союзу визволення України (СВУ).

Запитання 86

Вкажіть автора вказаної брошури


варіанти відповідей

 І. Франко

М. Міхновський

Ю. Бачинський

Є. Чикаленко

Запитання 87

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була


варіанти відповідей

релігійна.

радикальна.

автономістська.

самостійницька.

Запитання 88

Хто з діячів, зображених на фото, є автором брошури «Самостійна Україна»?


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 89

Правонаступницею якої партії в 1905 р. стала Українська соціал-демократична робітнича партія?


варіанти відповідей

РУП;

 РУРП;

УНДП;

 УНП.

Запитання 90

Першим масовим виступом у збройних силах Російської імперії, першим випадком переходу військової частини на бік революції 1905 р. було повстання


варіанти відповідей

матросів та солдатів Кронштадтського гарнізону

 матросів на панцернику «Потьомкін»

саперів київського гарнізону

матросів на крейсері «Очаків» у Севастополі

Запитання 91

Як називається організація, про яку йдеться в спогадах Є. Чикаленка?

«Після довгих нарад, обмірковувань вирішили ми 1908 року відновити давню безпартійну загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 року, але тепер уже під назвою _____ без усякої програми, лиш на платформі федеративного устрою Росії та автономії України, у яке увійшли ті самі громади, що входили в Демократич норадикальну партію, і яке дожило до революції 1917 року».

варіанти відповідей

Товариство українських поступовців (ТУП)

«Просвіта»

Наукове товариство імені Т. Шевченка (НТШ)

Український соціал-демократичний союз – «Спілка»

Запитання 92

Що передбачав циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 р.?


варіанти відповідей

забороняв діяльність «Клубу російських націоналістів»

впроваджував викладання української мови у школах

 легалізував діяльність українських культурно-освітніх організацій – «Просвіт»

забороняв реєструвати будь-які товариства й видавництва «інородців»

Запитання 93

Укажіть, які питання вважали першочерговими для вирішення українські представники в І Державній думі


варіанти відповідей

національне, освітнє, створення самостійної української держави  

земельне, освітнє, надання Україні автономії 

надання загального виборчого права, ліквідація поміщицького землеволодіння 

земельне, загальне виборче право, відокремлення від Росії 

Запитання 94

Єдиною партією Наддніпрянської України, яка обстоювала ідею самостійності України, була:


варіанти відповідей

Революційна українська партія

Українська народна партія

Українська соціал-демократична робітнича партія

Русько-українська радикальна партія

Запитання 95

Який з університетів було відкрито останнім?


варіанти відповідей

Киівський

Чернівецький

Xарківський

Львівський

Запитання 96

Автором повістей "Микола Джеря" та "Кайдашева сім'я" був...


варіанти відповідей

Панас Мирний

Леонід Глібов

Іван Нечуй-Левицький

М. Старицький

Запитання 97

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

варіанти відповідей

Г. Борисоглібську

М. Садовську-Барілотті

С. Крушельницьку

 М. Заньковецьку

Запитання 98

Яку пам'ятку архітектури України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО зображено на фото?


варіанти відповідей

Ханський палац у Бахчисараї

Ансамбль історичного центру Львова

Стару фортецю Кам'янець-Подільсько-го замку

Резиденцію Буковинських митрополитів у Чернівцях

Запитання 99

У якому місті У 60-х рр. 19 ст розпочалася промислова розробка нафтового родовища, яка досягла апогею на початку 20 ст. 

 

 

варіанти відповідей

Львів

Чернівці

Моршин

Борислав

Запитання 100

Вкажіть регіони України, які за рівнем промислового розвитку розвивалися найбільш динамічно.


варіанти відповідей

Південь і схід України.  

Південь України та Правобережна Україна.

Правобережна та Лівобережна Україна.

Схід України та Лівобережна Україна.

Запитання 101

Кого називали «артільним батьком» в Наддніпрянській Україні?


варіанти відповідей

Василь Нагірний. 

Богдан Ханенко. 

Микола Левитський.

Василь Тарновський.

Запитання 102

З яким процесом пов'язані поняття "хутір", "відруб", "Сірий Клин", "Зелений Клин"


варіанти відповідей

селянська реформа 1861

аграрна реформа П. Столипіна

селянські виступи

"ходіння в народ"народниками

Запитання 103

Які явища економічного життя УРСР відбулися за доби «відлиги»?

1 Введення в експлуатацію газопроводу Дашава-Київ.

2 Започаткування легкового автомобілебудування.

3 Випуск найбільших у світі суховантажних суден та риболовецьких траулерів.

4 Будівництво перших атомних електростанцій.

5 Широке впровадження електронно-обчислювальних машин у промисловість.

6 Випуск перших у СРСР турбореактивних пасажирських літаків.

варіанти відповідей

1, 4, 5

2, 3, 6

3, 4, 6

1, 3, 5

Запитання 104

Оберіть роботу, що має назву "Гороховий звір"

варіанти відповідей
Запитання 105

Хто є автором даної роботи?

варіанти відповідей

Тетяна Яблонська

Катерина Білокур

Марія Примаченко

Запитання 106

Зображений на фото пам'ятник засновникам Києва є роботою скульптора ....

варіанти відповідей

Василя Бородая

Михайла Микешина

Івана Мартоса

Йоганна Пінзеля

Запитання 107

  Який із агітплакатів стосується подій, про які йдеться в уривку з історичного джерела? «… Коли перший Віденський арбітраж задовільнив апетити угорських фашистів тільки частково і гітлерівці не тільки самі, але разом з італійськими фашистами виявили протест проти спроб хортистів діяти самостійно, будапештські правителі зробили для себе висновок за необхідне підпорядкуватися Німеччині, з тим, щоб у майбутньому ціною поступок німецьким агресорам оволодіти Закарпатською Україною». 

варіанти відповідей
Запитання 108

  Хто з діячів очолив організацію, яка проголосила наступне:

«Актом ______ український нарід заманіфестував перед цілим світом і перед історією, що він бажає сам керувати своїм життям і що він готов боронити своє право на вільне життя у своїй власній, самостійній державі перед імперіялістичними зазіханнями кожного ворога і за кожних умов»? 

варіанти відповідей
Запитання 109

Коли і де відбулися події, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела?

«Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше: скасувати постанову Берестейської унії 1596 року. Друге: відірватися від Римської папської церкви. Третє: повернутися до нашої предківської святої православної віри. Четверте: возз’єднатися з Руською православною церквою в Радянському Союзі. Хто за цю пропозицію, нехай піднесе руку».

варіанти відповідей

А  1945 р., Ужгород 4

Б  1946 р., Львів 

В  1947 р., Чернівці 


Г  1948 р., Київ

 

Запитання 110

Які землі належали до складу Рейхскомісаріату Україна? 

варіанти відповідей

А Львівська, Дрогобицька, Станіславська й Тернопільська області 


Б Правобережжя, більша частина Лівобережжя й південні райони, що прилягали до  Криму 


В Східні райони України аж до узбережжя Азовського моря та Кримський півострів 

Г Одеська область, південні райони

 

Запитання 111

 Про якого історичного діяча йдеться? 

Активний учасник руху опору на теренах Франції впродовж Другої світової війни, командир партизанського загону, що боровся проти нацистських окупантів, відомий під партизанськими псевдонімами «Базиль», «лейтенант Громовий».  


варіанти відповідей

А Василь Порик 


Б Кирило Осьмак 


В Олексій Берест 


Г Василь Кук 


Запитання 112

16. Який період розвитку УРСР ілюструє плакат? Підпис: Цілину піднімемо! 


варіанти відповідей

А  часи Другої світової війни 


Б  повоєнну відбудову 


В  часи десталінізації 


Г  період загострення кризи радянської системи

 

Запитання 113

18.   Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х – 1980-х рр. відображено на карикатурі? 


варіанти відповідей

А  інфляцію 


Б  низьку якість послуг населенню 


В  дефіцит товарів широкого вжитку 


Г  зростання імпорту промислової продукції 


Запитання 114

Видатний український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії 1988 (посмертно). Зіграв ролі у фільмах «Тіні забутих предків», «Білий птах з чорною ознакою», «Камінний хрест», «Захар Беркут». Як режисер зняв стрічки «Вавилон ХХ» й «Така пізня, така тепла осінь». 

варіанти відповідей

А  Ю. Іллєнко 


Б  Л. Осика 


В  Л. Биков 


Г  І. Миколайчук 


Запитання 115

Який твір вважають початком українського національного відродження?

варіанти відповідей

 "Енеїда" І.Котляревського

 "Граматика малоросійського наріччя" О.Павловського

 "Кобзар" Т.Шевченка

 "Історія русів" невідомого автора

Запитання 116

Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

варіанти відповідей

Південне товариство декабристів

Кирило-Мефодіївське братство

Братство тарасівців

Руська трійця

Запитання 117

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено


варіанти відповідей

масонською ложею «Любов до істини».

Кирило-Мефодіївським братством.

польським Патріотичним товариством.

Південним товариством декабристів.

Запитання 118

Коли відбулося повстання, яке дало привід царській владі розпочати масову русифікацію Правобережної України?


варіанти відповідей

1853-1856 рр.

1846-1847 рр.

1833-1837 рр.

1830-1831 рр.

Запитання 119

Українське національне відродження розпочалось:


варіанти відповідей

 на Лівобережжі

на Правобережжі

на Слобожанщині

на Півдні

Запитання 120

Прочитайте уривок і вкажіть рік, коли відбулася описана подія, а також назву твору.

"Батьком" нової української літератури вважається Іван Котляревський, який сміливо ввів у літературу народну мову й створив на її основі неперевершені на той час за художніми якостями твори. Першим з них стала поема ... Рік її часткового надрукування став роком народження нової української літератури".

варіанти відповідей

1798 р., "Енеїда"

1799 р., "Іліада"

1801 р., "Кобзар"

1805 р. " Одіссея"

Запитання 121

На які роки припадає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?


варіанти відповідей

1806–1812 рр.

1810-1812 рр.

1814-1816 рр.

1846-1847 рр.

Запитання 122

Хто з перелічених осіб є автором програмного документу

Кирило-Мефодіївського братства – «Книга буття українського

народу»?


варіанти відповідей

М. Гулак

М. Костомаров

В. Білозерський 

Т. Шевченко

Запитання 123

Вкажіть фото на якому зображено Миколу Костомарова

варіанти відповідей
Запитання 124

Вкажіть фото на якому зображено Ізмаїла Срезневського

варіанти відповідей
Запитання 125

Організатором "Малоросійського таємного товариства" був:


варіанти відповідей

Василь Лукашевич;

Василь Капніст;

Микола Костомаров;

Іван Котляревський.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест