2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Підсумковий контроль знань. Всі тести 9 клас

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
170 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень.

варіанти відповідей

Інформаційні процеси

Інформатика

Математика

Інформаційні технології

Запитання 2

Оберіть інформаційні процеси

варіанти відповідей

Збирання

Пошук

Опрацювання

Подання

Зберігання

Передавання

Використання

Захист

Запитання 3

Описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки.

варіанти відповідей

Інформаційні процеси

Інформаційні технології

Інформатична компетентність

Запитання 4

Процес, який передбачає наявність носія, на якому фіксуються повідомлення.

варіанти відповідей

зберігання повідомлень

передавання повідомлень

опрацювання повідомлень

Запитання 5

Процес, який передбачає передбачає наявність джерела повідомлень, приймача повідомлень і середовища передавання (каналу зв’язку).

варіанти відповідей

зберігання повідомлень

передавання повідомлень

опрацювання повідомлень

Запитання 6

Процес, який полягає у створенні нових повідомлень на основі існуючих. 

варіанти відповідей

зберігання повідомлень

передавання повідомлень

опрацювання повідомлень

Запитання 7

Що таке інформаційна технологія?

варіанти відповідей

Сукупність методів роботи з інформацією

Сукупність методів обробки речовини

Сукупність методів керування енергією

Сукупність методів виховання людини

Запитання 8

Сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційна етика

Комп'ютерна етика

Запитання 9

Як називається комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи?

варіанти відповідей

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Правове забезпечення

Запитання 10

Життєдіяльність якого суспільства пов’язана передусім зі створенням, переробленням та використанням інформації?

варіанти відповідей

Індустріального

Інформаційного

Програмного

Феодального

Запитання 11

Власність на результати інтелектуальної та творчої діяльності

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційна етика

Комп'ютерна етика

Запитання 12

Доцільне використання учнем інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для виконання особистих і суспільно значущих завдань

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Комп'ютерна етика

Запитання 13

Розуміння особистістю ролі інформаційних процесів у розвитку суспільства, знання та дотримання етичних норм і законодавства у сфері інформаційних технологій

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційна етика

Інформаційна культура

Запитання 14

Правила й норми поведінки людей у відносинах один з одним, із суспільством і державою містить:

варіанти відповідей

технологія

етика

авторське право

право

Запитання 15

Які правила можна віднести до мережевого етикету?

варіанти відповідей

Не робіть того, що не прийнято в цивілізованому суспільстві: не лаятеся, не ображайте людей, не розпалюйте національну ворожнечу, не зламуйте паролі тощо

Використовуючи комп’ютер і мережі, не перешкоджайте роботі інших користувачівВикористовуючи комп’ютер і мережі, не перешкоджайте роботі інших користувачів

Не порушуйте авторське право - не користуйтеся файлами, не призначеними для вільного доступу

Вимикайте комп’ютер правильно: не висмикуйте вилку з розетки та не вимикайте рубильник, якщо комп’ютері ще працює

Запитання 16

Що може бути критерієм інформаційної культури особистості?

варіанти відповідей

Здоровий спосіб життя

Ерудованість

Комп’ютерна й інформаційна грамотність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Запитання 17

Сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, з'єднаних каналами передавання даних.

варіанти відповідей

Комп'ютерна мережа 

Канал зв'язку

Мережевий протокол

Запитання 18

Обладнання, за допомогою якого здійснюється з'єднання комп'ютерів у мережу.

варіанти відповідей

Комп'ютерна мережа 

Канал зв'язку

Мережевий протокол 

Запитання 19

Набір правил, за якими здійснюється обмін даними між комп'ютерами та пристроями, що підключені до мережі, та між різними мережами.

варіанти відповідей

Комп'ютерна мережа 

Канал зв'язку

Мережевий протокол 

Запитання 20

З'єднують пристрої, що розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, у межах однієї або кількох сусідніх будівель.

варіанти відповідей

Локальні

Глобальні

Регіональні

Персональні

Запитання 21

Об'єднують комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери, що розміщені в різних частинах світу.

варіанти відповідей

Локальні

Глобальні

Регіональні

Персональні

Запитання 22

Мережі, ресурси яких розміщені на території деякого регіону.

варіанти відповідей

Локальні

Глобальні

Регіональні

Персональні

Запитання 23

Мережа, доступ до якої має окрема людина або кілька осіб. 

варіанти відповідей

Локальні

Глобальні

Регіональні

Персональні

Запитання 24

Вкажіть на виту пару

варіанти відповідей
Запитання 25

Що таке IP-адреса?

варіанти відповідей

Числова адреса мережевого комп’ютера

Адреса електронної пошти власника сервера

Адреса електронної пошти власника комп’ютера-клієнта

Географічні координати розташування мережевого комп’ютера

Запитання 26

Що з переліченого може бути IP-адресою комп’ютера в локальній мережі? 


варіанти відповідей

172.172.17.256

192.168.0.100

256.192.0.100

255.256.0.0

Запитання 27

Які функції може виконувати інтернет-провайдер?

варіанти відповідей

Гарантійне обслуговування комп’ютера-клієнта

Підтримка роботи поштових скриньок

Забезпечення доступу до Інтернету

Виділення дискового простору для сайтів (хостинг)

Запитання 28

Що таке доменне ім’я комп’ютера в мережі Інтернет?

варіанти відповідей

Поштова адреса власника мережевого комп’ютера

Шлях до інтернет-ресурсу, що зберігається на мережевому комп’ютері

Адреса ресурсу в мережі, записана з використанням слів або їх скорочень, що розділені крапкою

Ідентифікаційний номер комп’ютера в мережі

Запитання 29

Що таке URL-адреса?

варіанти відповідей

Поштова адреса власника мережевого комп’ютера

Адресу інформаційного ресурсу в мережі

Словесна адреса комп’ютера в мережі

Ідентифікаційний номер комп’ютера в мережі

Запитання 30

Що таке Web 2.0?

варіанти відповідей

Сервіси Інтернету, спрямовані на взаємодію користувачів глобальної мережі

Загальне позначення геосервісів Інтернету

Назва операційної системи, пов’язаної із хмарними технологіями

Сервіси Інтернету, призначені для взаємодії комп’ютерів мережі

Запитання 31

Що таке соціальні мережі?

варіанти відповідей

Семінари, лекції, уроки, тренінги тощо з використанням інтернет-технологій

Служби Інтернету, які надають можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечують спілкування, представлення особистостей, розповсюдження ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо. 

Сайти або їхні сторінки, які пропонують користувачам списки посилань на інші сайти певної тематики

Організація прямого спілкування однієї особи з цільовою інтернет-аудиторією

Запитання 32

Оберіть назви сайтів, які відосяться до соціальних мереж

варіанти відповідей

Facebook

Google

Вконтакті

Яндекс

Запитання 33

Які безкоштовні послуги надає програма інтерактивного спілкування Skype? 

варіанти відповідей

Дзвінки на мобільні та стаціонарні телефони

Аудіо- та відеоконференції

Обмін файлами

Обмін текстовими повідомленнями в режимі реального часу

Запитання 34

Сервіси Веб 2.0, які призначено для знаходження місця розташування на картах земної поверхні, їх опису, приєднання до карт фотографій та відео різних об'єктів, прокладання та оцінювання маршрутів, використовуючи дані, отримані з навколоземних супутників.

варіанти відповідей

Інтерактивне спілкування

Геосервіс

Соціальні мережі

Форум

Запитання 35

Які сайти призначені геосервісам?

варіанти відповідей

http://maps.google.com

http://earth.google.com

http://zakladka.org.ua.

http://interactive.ranok.com.ua

Запитання 36

Пошукові системи - це сайти, що

варіанти відповідей

використовуються для пошуку лише малюнків

призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими словами

використовуються для пошуку лише рефератів і книжок

Запитання 37

Слова, що відображають основний зміст пошуку і мають міститися на шуканих веб-сторінках, називають

варіанти відповідей

визначними

визначальними

пошуковими

ключовими

Запитання 38

Загальновідомими є пошукові системи:

варіанти відповідей

Google

Yandex

vk

facebook

Запитання 39

У пошуковій системі Google можна шукати

варіанти відповідей

Зображення

Відео

Карти

Новини

Запитання 40

Яка програма є редактором презентацій?

варіанти відповідей

PowerPoint

Paint

Word

Excel

Запитання 41

Яке поєднання кольорів тексту і тла є найкращим для сприйняття?

варіанти відповідей

Жовтий текст на синьому тлі

Сірий текст на чорному тлі

Білий текст на жовтому тлі

Зелений текст на синьому тлі

Запитання 42

Об’єкти яких типів може містити слайд презентації?

варіанти відповідей

Аудіо та відео

Файли та папки

Тексти і графіку

Веб-сторінки

Запитання 43

Якими вимогами слід керуватись під час формування слайдів презентації?

варіанти відповідей

Лаконічні і короткі текстові написи

Один слайд - одна ідея (факт, подія тощо)

Розгорнуті текстові пояснення на кожному слайді

Багато малюнків на слайді, що ілюструють до десятка ідей

Запитання 44

Що таке макет слайда?

варіанти відповідей

Шаблон, який визначає кількість і взаємне розміщення текстових і графічних об'єктів на слайді

Загальне звукове тло (наприклад, мелодію, що звучить постійно, або мовний супровід)

Тло слайда, колірну схему та стиль тексту кожної теми оформлення

Поведінку об’єктів на слайді (поява, зміна стану об’єкта тощо)

Запитання 45

Які об’єкти можна розміщувати на слайдах презентації?

варіанти відповідей

Текст

Таблиці

Малюнки

Аудіо

Відео

Запитання 46

Вкажіть на ярлик для запуску програми Microsoft PowerPoint

варіанти відповідей
Запитання 47

Яке призначення діаграм на слайдах презентації?

варіанти відповідей

Визначення поведінки об’єктів на слайді (поява, зміна стану об’єкта тощо)

Унаочнення структурованої інформації (багаторівневих списків тощо)

Оформлення тла слайдів, колірної схеми та стилів тексту

Унаочнення табличних числових даних

Запитання 48

 Яке призначення об’єктів SmartArt на слайдах презентації?

варіанти відповідей

Визначення поведінки об’єктів на слайді (поява, зміна стану об’єкта тощо)

Унаочнення структурованої інформації (багаторівневих списків тощо)

Оформлення тла слайдів, колірної схеми та стилів тексту

Унаочнення табличних числових даних

Запитання 49

Які об’єкти можна розміщувати на слайдах презентації?

варіанти відповідей

Текст

Таблиці

Малюнки

Аудіо

Відео

Запитання 50

Тип графічних об'єктів, які призначено для подання даних у вигляді схем

варіанти відповідей

SmartArt

Діаграма

Зображення

Таблиця

Запитання 51

Графічне зображення, у якому числові значення відображаються з використанням геометричних фігур

варіанти відповідей

SmartArt

Діаграма

Зображення

Таблиця

Запитання 52

Яке призначення гіперпосилань у програмі PowerPoint?

варіанти відповідей

Налаштування анімаційних ефектів об’єктів на слайді

Налаштування дизайну слайдів та ефектів їхньої появи під час показу

Переходи від одного шаблону слайда до іншого

Переходи до певних слайдів презентації або на веб-сторінки чи інші документи

Запитання 53

Яка вкладка меню дозволяє додати на слайд кнопку дії?

варіанти відповідей

Показ слайдів

Анімація

Вставлення 

Основне

Запитання 54

Гіперпосилання можна додати до 

варіанти відповідей

Тексту

Зображення

Схеми

Відео

Запитання 55

Які є можливості настроювання дії, пов’язаної з об’єктом, залежно від керування мишею?

варіанти відповідей

При клацанні правою кнопкою миші на об’єкті

При подвійному клацанні мишею на об’єкті

При наведенні вказівника миші на об’єкт

При клацанні мишею на об’єкті

Запитання 56

Гіперпосилання у презентації можна за'язати з:

варіанти відповідей

файлом, веб-сторінкою

місцем у документі

новим документом

електронною поштою

Запитання 57

Яка вкладка меню дає можливість налаштувати ефектну появу та переміщення об’єктів на слайді?

варіанти відповідей

Показ слайдів

Вставлення

Конструктор

Анімація

Запитання 58

У разі встановлення кількох анімаційних ефектів до певного об’єкта слайду ці ефекти:

варіанти відповідей

додаються до попередніх ефектів виділеного слайда

замінюють один одного для виділеного слайда

поширюються на усі об’єкти поточного слайда

обов’язково застосовуються до усіх слайдів презентації

Запитання 59

У разі встановлення кількох анімаційних ефектів зміни слайдів ці ефекти: 

варіанти відповідей

додаються до попередніх ефектів виділеного слайда

замінюють один одного для виділеного слайда

поширюються на усі об’єкти поточного слайда

обов’язково застосовуються до усіх слайдів презентації

Запитання 60

Під час встановлення анімаційних ефектів до певного об’єкта слайда, можна налаштувати:

варіанти відповідей

зникнення об’єкта зі слайда

появу об’єкта на слайді

поведінку об’єкта під час демонстрації слайда

шляхи переміщення об’єкта на площині слайда

Запитання 61

Налаштуванням параметрів анімаційного ефекту можна:

варіанти відповідей

додати із колекції відповідний відеокліп до ефекту

додати із колекції звуковий супровід до ефекту

змінити тривалість ефекту

змінити умову початку відображення ефекту (після клацання мишею, разом або після попередньої події)

Запитання 62

Запустити повноекранний перегляд із поточного слайда

варіанти відповідей

Shift + F5

F5

Esc

Enter

Запитання 63

Який інструмент вкладки меню Показ слайдів дозволяє створити іменований показ презентації зі зміненим порядком демонстрації слайдів?

варіанти відповідей

З поточного слайду

Довільний показ

Широкомовний

З початку

Запитання 64

Які є варіанти показу презентації? 

варіанти відповідей

Автоматичний

Керований доповідачем

Керований користувачем

Випадковий

Запитання 65

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від втрати, порушення функціонування, пошкодження, спотворення, несанкціонованого копіювання та використання.

Сукупність антивірусних програм

Запитання 66

Інформаційна безпека базується на таких принципах

варіанти відповідей

Конфіденційність

Доступність

Цілісність

Запитання 67

Забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу.

варіанти відповідей

Конфіденційність

Цілісність

Доступність

Спам

Запитання 68

Захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотворення.

варіанти відповідей

Конфіденційність

Цілісність

Доступність

Спам

Запитання 69

Забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками.

варіанти відповідей

Конфіденційність

Цілісність

Доступність

Спам

Запитання 70

Кваліфікований ІТ-фахівець, який знається на роботі комп'ютерних систем і здійснює втручання до комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері.

варіанти відповідей

Програміст

Хакер

Користувач

Адміністратор

Запитання 71

Залежно від обсягів завданих збитків, загрози інформаційній безпеці поділяють на:

варіанти відповідей

Нешкідливі

Шкідливі

Дуже шкідливі

Запитання 72

У чому полягає відмінність комп’ютерного вірусу від решти шкідливих програм?

варіанти відповідей

Шкідливі програми створюються людьми, а вірус ні

Комп’ютерний вірус копіює та приєднує себе до інших програм

Комп’ютерний вірус не можна вилікувати

Комп’ютерний вірус створюється випадково, а шкідливі програми навмисне

Запитання 73

Спеціальні програми в машинних кодах або фрагменти програм, здатні без відома та згоди користувача розмножуватися та розповсюджуватися на інші програми шляхом копіювання свого коду у файли, що зберігаються в системі. 

варіанти відповідей

хакери

Комп'ютерні віруси 

Спам

Фішинг

Запитання 74

Розмножуються копіюванням себе у службові ділянки дисків та інших змінних носіїв, яке відбувається під час спроби користувача зчитати дані з ураженого носія

варіанти відповідей

Дискові (завантажувальні) віруси 

Файлові віруси 

Хробаки (черв'яки) комп'ютерних мереж 

Рекламні модулі, або Adware 

Запитання 75

Розміщують свої копії у складі файлів різного типу

варіанти відповідей

Дискові (завантажувальні) віруси 

Файлові віруси 

Хробаки (черв'яки) комп'ютерних мереж 

Рекламні модулі, або Adware 

Запитання 76

Пересилають свої копії комп'ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп'ютери

варіанти відповідей

Дискові (завантажувальні) віруси 

Файлові віруси 

Хробаки (черв'яки) комп'ютерних мереж 

Рекламні модулі, або Adware 

Запитання 77

Вбудовуються у браузер користувача для показу реклами під час перегляду веб-сторінок. 

варіанти відповідей

Дискові (завантажувальні) віруси 

Файлові віруси 

Хробаки (черв'яки) комп'ютерних мереж 

Рекламні модулі, або Adware 

Запитання 78

Оберіть безкоштовні антивірусні програми:

варіанти відповідей

Avast Free Antivirus

360 Total Security

Avira Free Antivirus

Kaspersky Internet Security

Запитання 79

Оберіть антивірус, розроблений українською антивірусною лабораторією

варіанти відповідей

Avast Free Antivirus

Kaspersky Internet Security

360 Total Security

Zillya!

Запитання 80

Що таке захищений сайт?

варіанти відповідей

Сайт, який захищений від хакерських атак

Сайт, який копіює сайти відомих банків, інтернет-магазинів тощо

Сайт, зайти на який можна лише увівши певний пароль

Сайт, який використовує для обміну даними протоколи захищеного зв’язку

Запитання 81

Чи є серед рекомендацій поради щодо захисту від спаму? 


варіанти відповідей

Не публікуйте на сайтах для загального перегляду свою адресу й номер телефона

Ніколи не користуйтесь електронною поштою

Не реагуйте на спам: не переходьте за посиланнями, не відповідайте на листи від невідомих адресатів тощо

Налаштуйте на електронній пошті спам-фільтри опрацювання поштових надходжень

Запитання 82

Які налаштування браузерів призначені для гарантування безпеки?

варіанти відповідей

Можливість перевірки зовнішніх електронних носіїв на наявність шкідливих програм

Можливість запам’ятовування або відміни запам’ятовування (очищення) конфіденційних даних (логінів, паролей тощо)

Налаштування показу спливаючих вікон

Регулярне сканування комп’ютера й видалення вірусів

Запитання 83

Ризики, що пов'язані зі спілкуванням у мережі та використанням онлайн-ігор

варіанти відповідей

комунікаційні ризики

контентні ризики

споживчі ризики 

технічні ризики 

Запитання 84

Ризики, що пов'язані з доступом до матеріалів, розміщених у мережі, - матеріалів шкідливого характеру або таких, що не відповідають віковим особливостям розвитку дитячої психіки.

варіанти відповідей

комунікаційні ризики

контентні ризики

споживчі ризики 

технічні ризики 

Запитання 85

Ризики, пов'язані з порушенням прав споживачів.

варіанти відповідей

комунікаційні ризики

контентні ризики

споживчі ризики 

технічні ризики 

Запитання 86

Ризики, що пов'язані з роботою шкідливих програм

варіанти відповідей

комунікаційні ризики

контентні ризики

споживчі ризики 

технічні ризики 

Запитання 87

Що з переліченого НЕ сприяє безпечному зберіганню даних на комп’ютері?

варіанти відповідей

Використання бездротового каналу зв’язку

Збереження даних на зовнішніх носіях

Використання індивідуальних облікових записів

Резервне копіювання даних

Запитання 88

Що таке точка відновлення Windows?

варіанти відповідей

Дані про операційну систему, збережені на зовнішніх носіях

Збережена на комп’ютері інформація про стан операційної системи і встановлених програм у певний час

Розподіл жорсткого диску на кілька логічних дисків

Резервна копія даних жорсткого диска

Запитання 89

Як здійснити видалення даних з жорсткого диску без можливості їхнього відновлення?

варіанти відповідей

Записати інші дані на місце видалених, використовуючи спеціальні програми

Видалити безповоротно (або видалити у Кошик і очистити Кошик)

Видалити дані у Кошик

Відформатувати диск

Запитання 90

Які команди слід виконати, щоб відкрити вікно Резервне копіювання та відновлення?

варіанти відповідей

Пуск

Система Windows 

Стандартні

Панель керування 

Запитання 91

Яких рекомендацій слід дотримуватися щодо резервного копіювання даних

варіанти відповідей

Робити періодично резервні копії

Тиражувати копії

Захистити резервну копію від сторонніх

Зберігати резервні копії в різних місцях

Запитання 92

Резервне копіювання проводять на такі носії:

варіанти відповідей

Зовнішній жорсткий диск

Флеш-накопичувач

Мережеві ресурси

Диск, де встановлена операційна система

Запитання 93

Популярна програма для безпечного видалення й очистки комп'ютера від невживаних і тимчасових файлів 

варіанти відповідей
Запитання 94

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель

інформаційну моделлю

логічну модель

розрахункоу модель

Запитання 95

Вкажіть на інформаційну модель.

варіанти відповідей
Запитання 96

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 97

Під час вивчення об’єкта реальної дійсності можна створити:

варіанти відповідей

єдину модель

кілька різних видів моделей, кожна з яких відображає ті чи інші суттєві ознаки об’єкта

одну модель, яка відображатиме сукупність ознак об’єкта

точну копію об’єкта в усіх проявах його властивостей і поведінки

Запитання 98

Для чого необхідно створювати модель? 

варіанти відповідей

Щоб зрозуміти, як побудований конкретний об’єкт, - якими є його структура, основні властивості, закони розвитку і взаємодії із навколишнім світом

Щоб навчитися керувати об’єктом або процесом і визначити найкращі способи управління при заданих цілях і критеріях

Щоб з’ясувати, до якої предметної галузі належить об’єкт моделювання

Щоб прогнозувати прямі чи непрямі наслідки впливу на об’єкт

Запитання 99

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 100

Що таке комп’ютерний експеримент?  

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 101

Комп’ютерний експеримент може бути проведений, якщо інформаційна модель подана в формі:

варіанти відповідей

програми на мові програмування

зображення в растровому графічному редакторі

тексту в текстовому редакторі

зображення у векторному графічному редакторі

Запитання 102

Які пари об’єктів перебувають у відношенні «об’єкт - модель»?

варіанти відповідей

Комп’ютер - дані

Комп’ютер - його функціональна схема

Комп’ютер - алгоритм

Комп’ютер - програма

Запитання 103

 Що можна вивчати за допомогою комп’ютерного імітаційного моделювання?

варіанти відповідей

Теплові процеси, що протікають в технічних системах

Інфляційні процеси в промислово-економічних системах

Траєкторії руху планет і космічних кораблів в безповітряному просторі

Процеси психологічної взаємодії учнів у класі

Запитання 104

Які дії включає проведення комп’ютерного експерименту?

варіанти відповідей

Розробка плану дослідження

Проведення експерименту на базі створеної комп’ютерної моделі

Аналіз отриманих результатів

Створення комп’ютерної моделі

Запитання 105

Яка з програм призначена для розробки карт знань?

варіанти відповідей

Scribus

Excel

FreeMind

Word

Запитання 106

Розгляньте фрагмент карти знань «Інтер’єр кімнати». Який вузол є підлеглим для вузла «Зона сну»? 


варіанти відповідей

«Спитати у хлопців»

«Зона відпочинку»

«Інтер’єр кімнати»

«Двоярусне ліжко»

Запитання 107

Засіб для подання графічної комп'ютерної моделі, що передбачає відображення об'єктів певної предметної галузі та зв'язків між ними

варіанти відповідей

карта знань

формалізація

Інтернет

предметна галузь

Запитання 108

Вкажи на ярлик для запуску програми Редактор карт знань

варіанти відповідей
Запитання 109

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 110

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 111

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer

type mas = array[1..25] of Integer;

var A: mas

var A: array[1..25] of Real

var A: Integer

Запитання 112

Які величини можна описати як масив? 

варіанти відповідей

Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

Список учнів

Корені квадратного рівняння

Тематична оцінка

Запитання 113

Для чого призначений компонент Memo?

варіанти відповідей

Для редагування багаторядкового тексту

Для відображення малюнків

Для відображення заголовків, підписів інших елементів керування

Для введення даних

Запитання 114

Яка властивість компонента Memo містить у вигляді масиву список наявних елементів?

варіанти відповідей

Lines.Count

Font

ScrollBars

Lines

Запитання 115

Як визначити кількість елементів у масиві Memo1.Lines?

варіанти відповідей

Memo1.Lines 

Memo1.Clear

Memo1.Lines.Count

Memo1.Add

Запитання 116

Як описати масив А з 10 слів?

варіанти відповідей

type mas = array[1..10] of String;

var A: mas

var A: array[1..10] of Real

var A: String

var A: array[1..10] of String

Запитання 117

Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Визначення кількості додатних елементів масиву

Визначення найбільшого елемента масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 118

Які задачі належать до задач на змінювання значень елементів масиву?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Заміна від’ємних елементів масиву нулем

Визначення найбільшого елемента масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 119

Які існують порядки сортування масиву?

варіанти відповідей

За зростанням

За прискоренням

За неспаданням

За спаданням

Запитання 120

Який графічний метод використовують під час побудови гістограми?

варіанти відповідей

Pie

Rectangle

Polyline

TextOut

Запитання 121

Який графічний метод використовують під час побудови кругової діаграми?

варіанти відповідей

Pie

Rectangle

Polyline

LineTo

Запитання 122

Який графічний метод використовують під час побудови графіка?

варіанти відповідей

Pie

Rectangle

Polyline

LineTo

Запитання 123

Які з описаних масивів є масивами елементів керування?

варіанти відповідей

lb: array[1..5] of String;

sh: array[1 .. 5] of Integer;

sh: array[1 .. 5] of TShape;

lb: array[1..5] of TLabel;

Запитання 124

Які елементи містить діаграма?

варіанти відповідей

Область діаграми

Легенда

Малюнок

Осі діаграми

Запитання 125

Як називають публікацію, що є періодичним багатострінковим виданням, сторінки якого скріплені між собою?

варіанти відповідей

Брошура

Книга

Журнал

Газета

Запитання 126

Яка з наведених особливостей притаманна плакату?

варіанти відповідей

Складається з одного великого аркуша

Сторінки зшиті в блок

Сторінки складаються вдвоє

Має більш ніж 48 сторінок

Запитання 127

Яка програма належить до видавничих систем?

варіанти відповідей

Publisher

Lazarus

Inkscape

PowerPoint

Запитання 128

Які особливості притаманні книзі?

варіанти відповідей

Складається з одного великого аркуша

Більш ніж 50 сторінок

Періодичність випуску

Сторніки зшиті в блок

Запитання 129

Періодичне видання, розміщене на одній або більше сторінках. Сторінки не скріплюють, а складають удвоє.

варіанти відповідей

Брошура

Книга

Журнал

Газета

Запитання 130

Багатокольорова аркушева роздруківка, складена в два або кілька згинів

варіанти відповідей

Буклет

Книга

Журнал

Газета

Запитання 131

Кожне з друкованих видань має:

варіанти відповідей

призначення

автора матеріалу

структуру

формат видання

правила розповсюдження

Запитання 132

Визначає структуру, наявність і розміщення об'єктів публікації.

варіанти відповідей

сценарій

шаблон

схема

стиль

Запитання 133

Загальні критерії вдалої публікації:

варіанти відповідей

назва публікації інтригує, зацікавлює, провокує;

тексти написані грамотно, стиль мовлення зрозумілий і легко читається;

назви статей оригінальні, цікаві;

малюнки якісні та привабливі; додані підписи коментують малюнки або містять посилання на їх автора чи джерело отримання;

Запитання 134

Запустити редактор публікацій Publisher можна за допомогою значка

варіанти відповідей
Запитання 135

Стандартним форматом файлів для збереження комп'ютерних публікацій, підготовлених з використанням Publisher, є формат: 

варіанти відповідей

docx

pptx

pub

jpg

Запитання 136

Як запустити на виконання Програму Publisher?

варіанти відповідей

виконати Пуск - Microsoft Office Publisher;

використати ярлик програми на Робочому столі або Панелі швидкого запуску; 

двічі клацнути на значку файла публікації Publisher. 

виконати Пуск - Microsoft Office Word;

Запитання 137

Що означає поняття експортування файла публікації?

варіанти відповідей

Збереження у власному форматі програми, з якою працюємо

Збереження на змінному носієві

Передавання файла на флеш-накопичувачі в іншу організацію

Збереження у форматі, відмінному від власного формату програми

Запитання 138

Введений текст з обраними параметрами форматування повністю не вміщується усередині текстового поля. У цьому випадку потрібно:

варіанти відповідей

збільшити розміри текстового поля

зменшити розмір шрифту

перенести частину тексту в інше текстове поле

видалити текст, що не вміщується

Запитання 139

Як називають пристрій для виведення публікації з файла на друк?

варіанти відповідей

Копіювальний апарат

Графічний планшет

Принтер

Сканер

Запитання 140

Що називають комп’ютерною графікою?

варіанти відповідей

Розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки

Файл, у якому зберігається зображення

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання текстової інформації за допомогою комп’ютера

Запитання 141

У якому файлі зберігаються розміри зображення та коди кольорів усіх його пікселів?

варіанти відповідей

Відеофайл

Файл растрового зображення 

Файл векторного зображення

Аудіофайл

Запитання 142

Що називають векторним зображенням?

варіанти відповідей

Зображення, яке складається із векторів

Зображення, що складається з графічних примітивів - геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Запитання 143

Змішуванням яких кольорів створюється зображення на екрані монітора або телевізора?

варіанти відповідей

Жовтого

Червоного

Зеленого

Синього

Запитання 144

Спосіб утворення кольору шляхом змішування кольорів

варіанти відповідей

графічний редактор

глибина кольору 

колірна модель

векторне зображення

Запитання 145

Вкажіть на колірну модель RGB

варіанти відповідей
Запитання 146

Вкажіть на колірну модель CMYK

варіанти відповідей
Запитання 147

Вкажіть на колірну модель HSB

варіанти відповідей
Запитання 148

При створенні будь-яких графічних зображень бажано враховувати їхні основні властивості

варіанти відповідей

розмір зображення

глибину кольору

роздільну здатність зображення (розмір пікселів для растрового зображення)

колірну модель

обсяг файла, що міститиме дане зображення

Запитання 149

Кількість бітів, які використовуються для представлення кольору одного пікселя

варіанти відповідей

графічний редактор

глибина кольору 

колірна модель

векторне зображення

Запитання 150

Для розміщення на веб-сторінках в Інтернеті використовують растрові зображення у форматах:

варіанти відповідей

JPG

GIF

PNG

BMP

Запитання 151

Чи є серед наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Якість векторних зображень погіршується під час масштабування, деформування, поворотів

Розмір файлів векторних зображень залежить від розміру малюнка та глибини кольорів

Розмір файлів векторних зображень залежить від кількості об’єктів на малюнку

Векторні зображення легко масштабуються та деформуються без втрати якості малюнків

Запитання 152

Вкажіть на растрове зображення

варіанти відповідей
Запитання 153

Вкажіть на векторне зображення

варіанти відповідей
Запитання 154

Що таке градієнт?

варіанти відповідей

Заповнення об’єкта певним візерунком

Плавний перехід від одного кольору до іншого або від зафарбованої ділянки до прозорої

Суцільне заповнення вибраним кольором із урахуванням прозорості

Відсутність заповнення, коли видно лише штрих об’єкта

Запитання 155

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 156

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 157

Як іще називають хмарне сховище даних?

варіанти відповідей

Хмарний клієнт

Хмарний диск

Хмарна пошта

Хмарний сервер

Запитання 158

Які постачальники хмарних сервісів є найактивнішими?

варіанти відповідей

Adobe

Microsoft

Google

Mozilla

Запитання 159

Що може бути джерелом наповнення персонального навчального середовища?

варіанти відповідей

Інтернет

Бібліотека

Струмок

Телебачення

Запитання 160

Що таке інтернет-форми?

варіанти відповідей

Веб-сторінки для організації онлайн-опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів

Формати публікації даних, призначені для відображення інформації, яка часто змінюється

Запитання 161

Об’єкти якого типу може містити Google-форма для онлайн-опитування?

варіанти відповідей

Аудіо

Тексти

Графіка

Відео

Запитання 162

Як називають формати публікації даних, призначені для відображення інформації, що часто змінюється?

варіанти відповідей

Інформаційні процеси

Електронні закладки

Канали новин

Форми

Запитання 163

Що таке спільні електронні закладки?

варіанти відповідей

Веб-сторінки для організації онлайн-опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів

Формати публікації даних, призначені для відображення інформації, яка часто змінюється

Запитання 164

Які послуги можуть надавати канали новин?

варіанти відповідей

Відслідковування оновлення форуму не заходячи на нього

Отримання поштою певних документів для спільного опрацювання

Отримання листів від певного списку адрес

Отримання заголовків новин із певної тематики

Запитання 165

Процес, який забезпечує встановлення відповідності даних на всіх пристроях, незалежно від того, на якому з них відбувалися зміни

варіанти відповідей

Перегляд новин

Опитування

Синхронізація даних

Створення елктронних закладок

Запитання 166

Онлайнові сервіси для створення електронних закладок

варіанти відповідей

Pocket

Streme

Google Новини 

Google Закладки

Запитання 167

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 168

Що таке тег?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 169

Що таке атрибут?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 170

Що є атрибутами у наведеному html-коді?

варіанти відповідей

bgcolor = ''green''

text = ''white''

<body>

</html>

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест