Підсумковий по частинам мови

Додано: 21 березня
Предмет: Англійська мова
Тест виконано: 13 разів
20 запитань
Запитання 1

We crossed ... Atlantic Ocean for 2 weeks.

варіанти відповідей

an

the

a

---

Запитання 2

She must do her homework ... !

варіанти відповідей

himself

herselves

myself

herself

Запитання 3

The house is ... . What do you want?

варіанти відповідей

their

it

mine

yours

Запитання 4

We play tennis twice ... week.

варіанти відповідей

in

on

a

the

Запитання 5

My mother cooks ... .

варіанти відповідей

greatly

great

best

some

Запитання 6

Today is the ... of September.

варіанти відповідей

one

first

fifteen

oneth

Запитання 7

Please, hurry up! We have ... time left.

варіанти відповідей

few

a few

a little

little

Запитання 8

She is the ... ... girl at this contest.

варіанти відповідей

more beautiful

most beautiful

better

beautiful

Запитання 9

He is the ... in our family.

варіанти відповідей

elder

oldest

older

old

Запитання 10

They answered all the questions ... .

варіанти відповідей

theyselves

theirselves

themselves

themselfs

Запитання 11

I feel ... about the situation.

варіанти відповідей

sorry

good

worst

bad

Запитання 12

I taught ... to play the guitar.

варіанти відповідей

himself

herself

yourself

myself

Запитання 13

I have ... money.

варіанти відповідей

any

none

no

nothing

Запитання 14

I am for ... , but he is busy.

варіанти відповідей

she

her

him

you

Запитання 15

He drives ... .

варіанти відповідей

quick

quickest

quickly

quicker

Запитання 16

It is the ... building in the city.

варіанти відповідей

highest

high

higher

most high

Запитання 17

Three plus five ... eight.

варіанти відповідей

equal

equals

are

equaled

Запитання 18

I was born on the ... of October.

варіанти відповідей

twenty one

twenty

twentieth one

twenty first

Запитання 19

Please, buy 2 ... of tomatoes.

варіанти відповідей

kilos

kiloes

kilo

kiloos

Запитання 20

I buy two gold ... for my aquarium every month.

варіанти відповідей

fishes

fishs

fish

fishess

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест