The Numerals

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Англійська мова
Тест виконано: 144 рази
24 запитання
Запитання 1

There are ... days in one week.

варіанти відповідей

seventh

seventy

seven

seventeen

Запитання 2

My elder sister is … years old.

варіанти відповідей

twenty-sixth

twenty-six

twenty-sixty

tventy-six

Запитання 3

My father is … years old

варіанти відповідей

fifty

fiftieth

fifteen

fiftie

Запитання 4

My mother told me to buy … stamps.

варіанти відповідей

Thirty-too

thirty-two

thirti-two

thirty-to

Запитання 5

This is my … trip to London.

варіанти відповідей

seven

seventy

seventh

sevens

Запитання 6

This monument was built … years ago.

варіанти відповідей

nineteen-fifteen

nineteen-five

ninty-five

ninety-five

Запитання 7

This table weighs … pounds.

варіанти відповідей

 fifty-twenty

fifty-two

fifty-second

fivety-two

Запитання 8

His grandfather is … years old.

варіанти відповідей

eighty-nine

eighteen

eigty-nine

eighty-ninety

Запитання 9

He earns … dollars a day.

варіанти відповідей

thirty-fifth

three-five

 thirty-five

thirty-fife

Запитання 10

His father will be … next year.

варіанти відповідей

fourty-fife

forty-five

fourty-five

forty-fifth

Запитання 11

Tina Karol was born in …

варіанти відповідей

nineteen eighty-fife ; b) ; c) .

nineteen eighy-five

ninety eighty-five

nineteen eighty-five

Запитання 12

During the day you can see … of people walking in the centre.

варіанти відповідей

hundreds

hundred

two hundreds

hundredth

Запитання 13

How many books do you have? I have … of them.

варіанти відповідей

thee

there

third

 three

Запитання 14

The population of Ukraine is nearly … million people.

варіанти відповідей

forty-two

fourty-too

fourty-two

forty-too

Запитання 15

“Today is the … of November”, said the pupil.

варіанти відповідей

two

twoth

second

secondth

Запитання 16

I need just … bottles of water and no more.

варіанти відповідей

 tventi

twenty

twentieth

tventy

Запитання 17

Tom reads the book only till the … page. 

варіанти відповідей

five

fifth

fiveth

fives

Запитання 18

My parents got married … years ago.

варіанти відповідей

fifteen

fiftieth

fiveteen

fivetieth

Запитання 19

I need to earn … dollars in order to take a trip.

варіанти відповідей

one handredth

one handred

one hundrad

one hundred

Запитання 20

Her birthday is on the … of May.

варіанти відповідей

tvelwes

twelveth

twelweth

twelfth

Запитання 21

This novel has … pages.

варіанти відповідей

seventy-for       b) ;      c) .

seventi-four

seventy-four

seventeen-four

Запитання 22

There are … students in our group.

варіанти відповідей

thirty-too

thirty-two

thirty-to

thirteen-two

Запитання 23

Frank is rather rich. He earns … dollars a month.

варіанти відповідей

four  thousand

four thousandth

for thousand

four thousands

Запитання 24

 ... people took part in the strike.

варіанти відповідей

Two million

Two milion

Two miljons

Two millions

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест