29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

The Numerals

Додано: 11 квітня
Предмет: Англійська мова
Тест виконано: 34 рази
24 запитання
Запитання 1

There are ... days in one week.

варіанти відповідей

seventh

seventy

seven

seventeen

Запитання 2

My elder sister is … years old.

варіанти відповідей

twenty-sixth

twenty-six

twenty-sixty

tventy-six

Запитання 3

My father is … years old

варіанти відповідей

fifty

fiftieth

fifteen

fiftie

Запитання 4

My mother told me to buy … stamps.

варіанти відповідей

Thirty-too

thirty-two

thirti-two

thirty-to

Запитання 5

This is my … trip to London.

варіанти відповідей

seven

seventy

seventh

sevens

Запитання 6

This monument was built … years ago.

варіанти відповідей

nineteen-fifteen

nineteen-five

ninty-five

ninety-five

Запитання 7

This table weighs … pounds.

варіанти відповідей

 fifty-twenty

fifty-two

fifty-second

fivety-two

Запитання 8

His grandfather is … years old.

варіанти відповідей

eighty-nine

eighteen

eigty-nine

eighty-ninety

Запитання 9

He earns … dollars a day.

варіанти відповідей

thirty-fifth

three-five

 thirty-five

thirty-fife

Запитання 10

His father will be … next year.

варіанти відповідей

fourty-fife

forty-five

fourty-five

forty-fifth

Запитання 11

Tina Karol was born in …

варіанти відповідей

nineteen eighty-fife ; b) ; c) .

nineteen eighy-five

ninety eighty-five

nineteen eighty-five

Запитання 12

During the day you can see … of people walking in the centre.

варіанти відповідей

hundreds

hundred

two hundreds

hundredth

Запитання 13

How many books do you have? I have … of them.

варіанти відповідей

thee

there

third

 three

Запитання 14

The population of Ukraine is nearly … million people.

варіанти відповідей

forty-two

fourty-too

fourty-two

forty-too

Запитання 15

“Today is the … of November”, said the pupil.

варіанти відповідей

two

twoth

second

secondth

Запитання 16

I need just … bottles of water and no more.

варіанти відповідей

 tventi

twenty

twentieth

tventy

Запитання 17

Tom reads the book only till the … page. 

варіанти відповідей

five

fifth

fiveth

fives

Запитання 18

My parents got married … years ago.

варіанти відповідей

fifteen

fiftieth

fiveteen

fivetieth

Запитання 19

I need to earn … dollars in order to take a trip.

варіанти відповідей

one handredth

one handred

one hundrad

one hundred

Запитання 20

Her birthday is on the … of May.

варіанти відповідей

tvelwes

twelveth

twelweth

twelfth

Запитання 21

This novel has … pages.

варіанти відповідей

seventy-for       b) ;      c) .

seventi-four

seventy-four

seventeen-four

Запитання 22

There are … students in our group.

варіанти відповідей

thirty-too

thirty-two

thirty-to

thirteen-two

Запитання 23

Frank is rather rich. He earns … dollars a month.

варіанти відповідей

four  thousand

four thousandth

for thousand

four thousands

Запитання 24

 ... people took part in the strike.

варіанти відповідей

Two million

Two milion

Two miljons

Two millions