Підсумковий тест 10 клас

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
37 запитань
Запитання 1

Впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

варіанти відповідей

Текстовий документ

База даних

Презентація

Графічне зображення

Запитання 2

Табличний процесор - це прикладна програма, призначена для (декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

уведення даних у клітинки електроних таблиць

друк електроних таблиць, діаграм та графіків

створення слайдів

обчислення за формулами

Запитання 3

Некоректно введені числові дані відображаються такими символами:

варіанти відповідей

&&&&&&

#####

*****

~~~~~~

******

Запитання 4

Скільки клітинок містить діапазон D4:D11?

варіанти відповідей

7

8

11

4

Запитання 5

Вкажіть правильні твердження:

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака "дорівнює" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Після введення формули у клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку), що прискорює розв’язання задач

Адреси комірок вигляду $В$3 чи $С$3 називаються відносними

Запитання 6

Стовпець таблиці в БД називається:

варіанти відповідей

a)    поле

b)    рядок;

c)    ключ;

d)    запис.

Запитання 7

У чому полягає особливість поля "лічильник"?

варіанти відповідей

служить для введення числових даних;   

служить для введення дійсних чисел;   

має обмежений розмір;

має властивість автоматичного нарощування.

Запитання 8

Рядок таблиці в БД називається:

варіанти відповідей

 поле;  

рядок;

ключ;  

 запис.

Запитання 9

Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями базами даних?

варіанти відповідей

«один за всіх і всі з одного»

«один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

Запитання 10

Системи управління базами даних (СУБД) – це?

варіанти відповідей

програми для введення, зберігання, пошуку та обробки інформації в базі даних

впорядкована сукупність даних, призначена для їх зберігання, накопичення і обробки за допомогою комп’ютера

сфера застосування конкретної бази даних наприклад: Аеропорт, Банк, Будівельна фірма, Школа та інше називають

Запитання 11

Які бувають моделі бази даних?

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

Ієрархічна

Мережева

Реляційна

Репродуктивна

Запитання 12

Які об'єкти входять до складу СКБД Access?

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

Фільтри


Запити

Макроси

Форми


Поля

Запитання 13

Об’экт бази даних Запити це?

варіанти відповідей

основні об’єкти бази даних, де зберігаються дані

призначені для вибору потрібних даних з однієї або кількох взаємопов’язаних таблиць

призначені для введення, перегляду та корегування взаємопов’язаних даних у зручному вигляді

формування даних у зручному для перегляду вигляді і при потребі їх друкування

Запитання 14

Об’экт бази даних Форми це?

варіанти відповідей

основні об’єкти бази даних, де зберігаються дані

призначені для вибору потрібних даних з однієї або кількох взаємопов’язаних таблиць

призначені для введення, перегляду та корегування взаємопов’язаних даних у зручному вигляді

формування даних у зручному для перегляду вигляді і при потребі їх друкування

Запитання 15

Об’экт бази даних Звіти це?

варіанти відповідей

основні об’єкти бази даних, де зберігаються дані

призначені для вибору потрібних даних з однієї або кількох взаємопов’язаних таблиць

призначені для введення, перегляду та корегування взаємопов’язаних даних у зручному вигляді


формування даних у зручному для перегляду вигляді і при потребі їх друкування

Запитання 16

Ключове поле повинно бути

варіанти відповідей

коротким

унікальним

обов'язково цілим

лічильником

Запитання 17

Які види фільтрів застосовують у БД?

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

 розширений фільтр

фільтр за виділеним зразком

фільтр за формою

фільтр застосувати до усього

Запитання 18

Якi завдання можуть виконувати запити?

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

здiйснювати обчислення

створювати форми

обробляти данi отриманi в результатi роботи iнших запитiв

готувати звiти

вiдбирати записи, що вiдповiдають певним умовам

Запитання 19

Яке призначення вiкна "Схема данных"?

варіанти відповідей

для створення, перегляду та редагування зв'язкiв мiж таблицями

для перегляду полiв таблицi

для редагування записiв

це система створення зв'язкiв мiж формами та запитами

Запитання 20

Запит, за якими вибирають дані за критерієм одного поля однієї таблиці називають?

варіанти відповідей

запит на вибірку

складними

перехресний

Запитання 21

Яким необхiдним умовам повиннi вiдповiдати поля для забезпечення

 цiлiсностi даних при утвореннi зв'язкiв мiж ними?

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

поля повиннi мiстити однi i тiж данi

поле основної таблицi повинно бути ключовим

обидва поля повиннi мати однаковий тип даних

тип даних в полях повинен бути текстовий

тип даних в полях повинен бути "лiчильник"

Запитання 22

Яким вимогам повиннi вiдповiдати ключовi поля?

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

не можут повторюватись

не можут бути типу OLE

повинні бути унікальними

мають бути лише типу лiчильник

мають бути лише текстовi

Запитання 23

Якi типи даних може мiстити таблиця в Access?

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лiчильник

логiчний, поле об'єкту OLE, гіперпосилання

словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рiк, обрахунку

лiнгвiчний, поле об'єкту LEО, гіпернаписання

текстовый, чистовий, чорновий, дата об'єкту OLE, лiкувальник

Запитання 24

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Табличний процесор - це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних поданих у таблицях

Таблиці, які опрацьовує табличний процесор, називають статистичними таблицями

У комірках ЕТ можуть зберігатися тільки числа та формули

Запитання 25

Вказати базові елементи табличного процесора.

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

Робоча книга

Слайди

Комірки

Документи

Листи

Рядки

Стовпці

Сторінки

Запитання 26

Обрати правильні твердження.

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

Формула у Excel може містити тільки числа, знаки дій, дужки та функції

Адреси комірок вигляду $В$3 чи $С$3 називаються відносними

Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака "дорівнює" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Адреси комірок вигляду А1 чи $С5 називаються відносними

В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку), що прискорює розв’язання задач

Після введення формули у клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

Кожна комірка має свою адресу

Запитання 27

Обрати правильне визначення

варіанти відповідей

Діаграма - це графічне представлення числових даних

Діаграма - це позначки у вигляді геометричних фігур (кругів,квадратів,конусів), які розташовані навколо об'єкта

Діаграма - це файл, який представляє відношення між деякими поняттями і подається в певній нотації

Запитання 28

За допомогою якої вкладки можна змінити або вставити назву діаграми в Microsoft Excel.

варіанти відповідей

Головна

Діаграма

Вставка

Конструктор

Макет

Формат

Запитання 29

Виберіть правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

$R$4

$Q4

A2

Ф$5

Запитання 30

В групі 25 студентів. Із них декілька учнів займаються у гуртках (комірка А1). Вкажіть формулу, за якою можна обчислити відсоток студентів, які займаються в гуртках.

варіанти відповідей

=А1*100/30

=100/30*А1

А1*30*100

А1/30*100

Запитання 31

Функція ОКРУГЛ призначена для....

варіанти відповідей

Сума за умови, що

Остача від ділення

Максимальне значення

Округлення числа до вказаної кількості знаків після коми

Запитання 32

Функція СРЗНАЧ призначена для обчислення....

варіанти відповідей

Середнє значення

Суми значень комірок

Остачі від ділення

Додавання аргументів

Запитання 33

Заданої формулу =СУММ(5; 10; 15)-2*МИН(20; 40). Яке значення одержимо в Excel в результаті обчислення.

варіанти відповідей

-10

-5

10

0

Запитання 34

Якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =$А4 скопіювати у комірку вниз, то вміст цієї комірки стане

варіанти відповідей

=А5

=$А4

=$А5

Запитання 35

Із перелічених виберіть логічні функції

варіанти відповідей

ЕСЛИ

ИСТИНА

МАХ

МИН

ИЛИ

СУМА

Запитання 36

Із перелічених виберіть статистичні функції

варіанти відповідей

МИН

КОРЕНЬ

МАКС

СРЗНАЧ

ЕСЛИ

СЧЕТ

Запитання 37

Із перелічених виберіть математичні функції

варіанти відповідей

СУММ

ЕСЛИ

КОРЕНЬ

ОКРУГЛ

РАДИАН

МАХ

ПРОИЗВЕД

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест