Підсумковий тест 7 клас

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Копія з тесту: Підсумковий тест 7 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп’ютерної мережі

варіанти відповідей

електронна пошта

Інтернет

комп'ютерна мережа

комп'ютер

Запитання 2

Комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти

варіанти відповідей

комп'ютерна мережа

Інтернет

комп'ютер

поштовий сервер

Запитання 3

Браузер - це програма, призначена для перегляду

варіанти відповідей

вмісту лише веб-сторінко, розміщених в Інтернеті

веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних та мультимедійних даних (відео, музики тощо)

лише відео в Інтернеті

Запитання 4

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 5

У яких сервісах задіяні хмарні технології? 

варіанти відповідей

Використання ресурсів віддалених серверів для обчислень 

Телекомунікація засобами Skype, Viber та ін. 

Мандрування сайтами глобальної мережі Інтернет 

Зберігання даних у віддалених сховищах: Dropbox, Google Drive та ін. 

Запитання 6

Глобальна мережа підключених до Інтернету речей - пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів. 

варіанти відповідей

Інтернет людей

Інтернет речей

Штучний інтелект 

Інтернет контенту

Запитання 7

Структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях

варіанти відповідей

таблиця

презентація

малюнок

проект

Запитання 8

Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

варіанти відповідей

текстовий процесор

табличний процесор

графічний редактор

середовище виконання алгоритмів

Запитання 9

Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається ...

варіанти відповідей

презентацією

книгою

проектом

малюнком

Запитання 10

Шо визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці

варіанти відповідей

редагування

рядок формул

поле адреси

формат даних

Запитання 11

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

таблиця

формула

текст

Запитання 12

З якого знака починається запис формули в середовищі табличного процесора?

варіанти відповідей

/

+

*

=

Запитання 13

Зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки, розмірів і меж клітинок тощо

варіанти відповідей

форматування таблиці

редагування таблиці

Запитання 14

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель

інформаційну моделлю 

логічну модель

розрахункоу модель

Запитання 15

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформаційна модель, яка подана у знаковій формі та реалізована за допомогою комп'ютера

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 16

Спрощене подання реального об’єкта, явища чи процесу

варіанти відповідей

предметна галузь

модель

об'єкт

інформаційна модель

Запитання 17

Модель, яка відтворює геометричні та фізичні властивості об’єкта-оригінала

варіанти відповідей

знакова інформаційна модель 

матеріальна модель

моделювання

інформаційна модель

Запитання 18

Комп’ютерний експеримент може бути проведений, якщо інформаційна модель подана в формі:

варіанти відповідей

зображення у векторному графічному редакторі

тексту в текстовому редакторі

програми на мові програмування

зображення в растровому графічному редакторі

Запитання 19

Яка найменша частина середовища Scratch використовується для створення скриптів?

варіанти відповідей

алгоритм

дія

блок

спрайт

Запитання 20

Який алгоритм називається лінійним?

варіанти відповідей

алгоритм, що складається з однозначної послідовності дій

алгоритм малювання

алгоритм вибору команд

Запитання 21

Як можна створити новий персонаж в Scratch?

варіанти відповідей

намалювати

вставити з буферу обміну

вибрати з галереї

отримати випадковим чином

Запитання 22

Який алгоритм містить в собі одну або більше умов, і виконується в залежності від цих умов?

варіанти відповідей

лінійний

розгалужений

простий

складний

Запитання 23

Алгоритм, в якому використовується цикл з параметром, називають:

варіанти відповідей

розгалуженим

лінійним

складним

циклічним

Запитання 24

Які в цикла “з параметром” відмінності від циклу “завжди”?

варіанти відповідей

немає відмінностей

у циклі "з параметром" установлюється деяка змінна, що вказує на кількість повторів

у циклі "з параметром" повторення відбуватиметься безперервно, доки не натиснути на “зупинити програму”

всередину циклу “з параметром” не можна помістити умову

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест