10 клас Підсумковий тест "Бази даних.СУБД"

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
26 запитань
Запитання 1

База даних - це ...

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

 певна сукупність інформації

Запитання 2

Таблиці в базах даних призначені ...

варіанти відповідей

для зберігання даних бази

для відбору і обробки даних бази

для автоматичного виконання групи команд

для виконання складних програмних дій

Запитання 3

Без яких об'єктів не може існувати база даних?

варіанти відповідей

без форм

без звітів

без таблиць

без запитів

Запитання 4

Щоб зберегти інформацію в таблиці, потрібно ...

варіанти відповідей

виконати команду Файл/Зберегти

зберегти таблицю

дані зберігаються автоматично після введення

зберегти базу даних

Запитання 5

Що таке СУБД?

варіанти відповідей

Системи управління бортами даних

Системи упорядкування бази даних 

Системи управління базами даних

Це скорочена назва бази даних

Запитання 6

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

якщо дані об'єднані зв'язками та спільною структурою

якщо забезпечена секретність даних

якщо інформація має виключно текстовий характер

як тільки якась інформація занесена до пам'яті комп'ютера

Запитання 7

Які основні об'єкти БД Access?

варіанти відповідей

таблиці, форми, запити, звіти

структури, макроси, запити, сторінки

запити, фільтри, модулі, макроси

Запитання 8

Що таке "реляційні бази даних"?

варіанти відповідей

бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов’язаних таблиць

сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації

бази, дані в яких розміщені в єдиній прямокутній таблиці

бази даних з великою кількістю інформації

Запитання 9

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

ієрархічна, мережева і реляційна

ієрархічна, мережева і таблична

ієрархічна, логічна та арифметична

мережева, таблична та реляційна

Запитання 10

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

кортежі

відношення

Запитання 11

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

атрибути

відношення

Запитання 12

Для чого потрібно впорядковувати дані?

варіанти відповідей

це дає змогу покращити структуру таблиці

для прискорення пошуку даних

для зменшення обсягу бази даних

для визначення найбільших і найменших значень полів

Запитання 13

До якого типу даних відносяться СУБД Access?

варіанти відповідей

Локальна

Мережна

Реляційна

Ієрархічна

Запитання 14

Ключове поле - це поле ...

варіанти відповідей

яке складається з кількох полів

яке призначене для пов’язування таблиць

яке містить порядковий номер запису

Запитання 15

Фільтрація відрізняється від сортування тим, що...

варіанти відповідей

сортує записи лише за спаданням

приховує частину записів

видаляє частину записів

сортує записи лише за зростанням

Запитання 16

У якому режимі можна доопрацювати й відредагувати форму?

варіанти відповідей

У режимі Створення 

У режимі Фільтри

У режимі Таблиць 

У режимі Конструктора 

Запитання 17

Для чого використовують форми?

варіанти відповідей

Зручний бланк для роботи з даними 

Зручний бланк для роботи із зв’язками 

Зручна таблиця для роботи з бланком 

Зручний робота для бланку з таблицями 

Запитання 18

У чому полягає особливість поля "лічильник"?

варіанти відповідей

служить для введення числових даних

має обмежений розмір

 має властивість автоматичного збільшення

служить для введення натуральних чисел

Запитання 19

У чому полягає операція сортування даних у таблиці?

варіанти відповідей

Копіювання за певними ознаками

Вилучення за певними ознаками

Збереження за певними ознаками

Впорядкування за певними ознаками

Запитання 20

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

телефон

класний журнал

рецепт страви

робочий зошит

Запитання 21

Запити дозволяють відібрати ...

варіанти відповідей

дані з таблиць

дані з фільтрів

дані з команд

дані з форм

Запитання 22

За допомогою якого значка можна відкрити СУБД?

варіанти відповідей
Запитання 23

Як називається централізоване сховище інформації певної предметної області?

варіанти відповідей

база даних

предметна область

СУБД

інформаційна система

Запитання 24

Об'єкт, який призначений для створення та виведення документу на друк? 

варіанти відповідей

звіт

запит

форма

таблиця

Запитання 25

Запис містить ...

варіанти відповідей

інформацію про один елемент бази 

інформацію про назву бази даних

інформацію одного типу

інформацію про наявність звіту чи запиту

Запитання 26

В СУБД Access передбачені такі типи даних: 

варіанти відповідей

текстовий, числовий, дата/час, лічильник, поле MEMO.

текстовий, лічильник, числовий, дата/ час, логічний.

текстовий, поле MEMO, поле об'єкта OLE, числовий, лічильник, дата/час, грошовий, логічний.

текстовий, поле MEMO, числовий, дата/ час, лічильник, фінансовий, логічний, поле об'єкта OLE.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест