14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Підсумковий тест за рік

Додано: 29 травня
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 304 рази
28 запитань
Запитання 1

Познач рядок, у якому всі слова треба писати з м'яким знаком

варіанти відповідей

пен_ок, заєц_, календар_, зна_омий

л_он, бад_орий, знаєш_, ніч_

пол_овий, ден_ок, сіл_с_кий, промінец_

Запитання 2

Оберіть правильне написання слова

варіанти відповідей

зписати

спісати

списати

спесати

Запитання 3

Вкажіть дієслова, які з часткою НЕ написані правильно.

варіанти відповідей

не сумувати

нежуритись

нелюбити

не плакати

ненавидіти

Запитання 4

Познач будову тексту

варіанти відповідей

Абзац

Зачин

Основна частина

Кінцівка

Заголовок

Запитання 5

Познач слова, які є головними членами речення


Низьке сіре небо опустилося ближче до землі.

варіанти відповідей

небо опустилося

опустилося до землі

низьке сіре небо

ближче до землі

Запитання 6

Познач типи текстів

варіанти відповідей

Текст- розповідь

Байка

Текст-опис

Текст-міркування

Вірш

Есе

Запитання 7

Познач усі частини мови

варіанти відповідей

Іменник

Підмет

Прислівник

Займенник

Присудок

Дієслово

Числівник

Прикметник

Запитання 8

Познач рядок, у якому всі слова записано правильно.

варіанти відповідей

Депутат, календарь, понеділок, кешеня

Дипутат, календар, пониділок, кишеня

Депутат, календар, понеділок, кишеня

Депутат, калиндар, понеділок, кишеньа

Запитання 9

Познач речення у якому є звертання.

варіанти відповідей

Зацвіла в долині червона калина.

 Квіточку не зірвали, а обгородили гілочками.

Дівчинка побачила під ногами лілову квітку.

Мамо, ось цвіте сон-трава!

Запитання 10

Культура мовлення - це ... .

варіанти відповідей

слова, речення , текст;

алфавіт, звуки, букви.

правильність, точність, виразність мовленного слова;

Запитання 11

Те, про що розповідається, повідомляється у тексті - це ... .

варіанти відповідей

мета тексту.

 основна частина.

тема тексту

Запитання 12

Визнач рядок, у якому числівники написані правильно.

варіанти відповідей

Шіснадцять, пятий, двадцять шість;

шістнадцять, п'ятий. двацять шість.

шістнадцять, п′ятий, двадцять шість;

Запитання 13

Познач рядок, у всіх словах якого звуків більше, ніж букв.

варіанти відповідей

полум'я, ліщина, життя

хрущ, солов'їний, акація

дзьоб, пір'я, Європа

Запитання 14

Визнач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

варіанти відповідей

мал...ята, кам...яний, бур...ян

хлоп...ята, прислів...я, пуп...янок

солов...ї, міл...он, голуб...ятко

Запитання 15

Познач рядок, у якому всі дієслова записано правильно:

варіанти відповідей

помиляєшся, дізнається, пишаються

помиляєсся, дізнається, пишаються

помиляєшься, дізнаєтьця, пишаються

Запитання 16

Познач рядок, в одному зі слів якого допущено помилку:

варіанти відповідей

бібліотека, у бібліотеці, бібліотечний

черепаха, на черепасі, черепашка

книга, у книгі, книжковий

Запитання 17

Покажи правильність відповідних речень. 

1. Чи полювала вона сьогодні на мишей?

2. Робота ніби сама робилася.

3. Сусідко, поприбирайте біля хатинки.

варіанти відповідей

 1- питальне, 2- розповідне, 3- спонукальне.

 1- спонукальне, 2- розповідне, 3- питальне

1- розповідне, 2- питальне, 3- спонукальне.

Немає правильної відповіді.

Запитання 18

Визнач, у якому рядку записані тільки займенники.

варіанти відповідей

нас, ми, у, перед

мене, їх, тобі, вам

я, ти, на, тебе

Запитання 19

Скільки голосних звуків в українській мові?

варіанти відповідей

10

8

6

12

Запитання 20

Познач рядок, у якому у всіх словах букви я,ю,є позначають два звуки.

варіанти відповідей

Валянки,єнот, плющ

Синіє, м'яч, юшка

Яблуко, Юхим, синє

Євген, яма, люлька

Запитання 21

У слові Україна

варіанти відповідей

7 букв, 8 звуків, 4 склади, 3 склад наголошений

7 букв, 8 звуків, 3 склади, 3 склад наголошений

7 букв, 7 звуків, 4 склади, 3 склад наголошений

7 букв, 6 звуків, 4 склади, 1 склад наголошений

Запитання 22

Як називається спільна частина споріднених слів?

варіанти відповідей

суфікс

основа

корінь

префікс

Запитання 23

У якому рядку всі слова спільнокореневі?

варіанти відповідей

Вітер, вітрище, вітрюган, вітерець

Вода, водій, водичка, водити

Перон, перо, перина, пір'їна

Вітер, вітру, вітром, вітри

Запитання 24

Вибери слова, у яких допущено помилку.

варіанти відповідей

Сіллю

Смієцця

 Кіхті

Межою

Ніжністю

Молодісттю

Запитання 25

Визнач, у якому рядку записані всі прикметники чоловічого роду.

варіанти відповідей

Зелена, червоний, блакитний, гарне

Веселий, розумний, бадьорий, темна

Жовтий, червоний, сміливий, мирний.

Запитання 26

Позначте групу слів, яка складається тільки з дієслів неозначеної форми.

варіанти відповідей

 Працювали, думали, знали.

Працюють, думають, знають;

Працювати, думати, знати;

Запитання 27

Визнач, у якому рядку записані іменники жіночого роду, що стоять в орудному відмінку однини.

варіанти відповідей

  ніжністю, столом, зима, піччю

відданість, радістю, парті, води

кручею, межею, тишею, стіною

Запитання 28

Визнач рядок, у якому всі слова пишуться з буквою и.

варіанти відповідей

В.рба, ж.то, в.селка

Дер.во, св.стіти, т.пло

Гл. бокий, сл.вовий, зд.вувати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест