Підсумковий тест за рік (екстернат) 9 клас

Додано: 24 травня 2023
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
28 запитань
Запитання 1

Інформатика -

варіанти відповідей

наука, про комп'ютерні технології і засоби передавання

наука, яка вивчає інформацію та збір, друк повідомлень

наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень

наука, яка вивчає інформаційно-комунікаційні технології

Запитання 2

Процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень називаються ...

варіанти відповідей

інформаційними процесами

інформаційно-комунікаційними технологіями

інформаційними технологіями

апаратними засобами

Запитання 3

База даних - це...

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

певна сукупність інформації

Запитання 4

Який з основних об'єктів бази даних призначений для збереження даних?

варіанти відповідей

запит

таблиця

форма

звіт

Запитання 5

Вкажіть можливі типи даних для поля в базі даних

варіанти відповідей

число

рядок

примітка

текст

автонумерація

дата й час

Запитання 6

Система управління базами даних розроблена Microsoft називається

варіанти відповідей

Excel

Access

PyCharm

JavaScript

Запитання 7

Поле, значення в якому не повинні повторюватися

варіанти відповідей

числове поле

текстове поле

поле Дата й час

ключове поле

Запитання 8

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера це ....

варіанти відповідей

графічний редактор

моделювання

комп'ютерна графіка

дизайн

Запитання 9

Тривимірна графіка - це...

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі

процес створення тривимірної моделі об'єкта

зоровий об'ємний прообраз певного об'єкта

описується сукупністю вершин разом із просторовими координатами

Запитання 10

Табличний процесор це -

варіанти відповідей

таблиця, намальована в підручнику

пакет програм, що дозволяє подавати дані у вигляді електронних таблиць

таблиця, вставлена у текстовий документ

Запитання 11

Оберіть з наведених об'єкти електронних таблиць:

варіанти відповідей

рядок формул

комірка

стовпець

аркуш

робоча книга

конструктор таблиць

смуга прокручування

Запитання 12

Які дії можна виконувати з об'єктом в 3D-побудові ?

варіанти відповідей

обертання

копіювання

переміщення

сканування

дублювання (клонування) 

Запитання 13

Скільки осей координат використовується при побудові 3D-об'єкта?

варіанти відповідей

3

1

2

безліч

Запитання 14

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Секторна

Лінійна

Графік

Запитання 15

Укажіть формули, які можна записати у клітинку F3 для обчислення суми чисел діапазону A3:E3 в середовищі табличного процесора MS Excel.

варіанти відповідей

=SUM(A3:E3)

=A3:E3

=SUMMA(A3:E3)

=A3+B3+C3+D3+E3

=SUMM(A3:E3)

Запитання 16

Для зручності копіювання даних у формулах в Excel використовуються посилання. Які види посилань можуть використовуватися у формулах?

варіанти відповідей

адресні

порівняльні

абсолютні

відносні

мішані

Запитання 17

Які об’єкти має реляційна база даних?

варіанти відповідей

звіти

форми

макети

таблиці

запити

моделі

Запитання 18

Яке поняття поєднує дані зображення?

варіанти відповідей

операційна система

графічний редактор

антивірусна програма

мова програмування

Запитання 19

До основних принципів інформаційної безпеки входять:

варіанти відповідей

доступність

цілісність

конфіденційність

загальноприйнятість

Запитання 20

Як називаються програми, що забезпечують взаємодію комп’ютера із зовнішніми пристроями?

варіанти відповідей

Утиліти

Драйвери

Дистрибутиви

Модулі

Запитання 21

Оберіть програми-архіватори

варіанти відповідей

WinRAR

7-Zip

WinZip

PowerArchiver

Blender

Запитання 22

Оберіть формати заархівованих файлів

варіанти відповідей

.doxc

.xls

.svg

.arg

.rar

.zip

.pdf

.tiff

Запитання 23

Що таке табличне величина?

варіанти відповідей

величина і порядковий номер елемента

опрацювання змінних одного типу

Упорядкований набір змінних одного типу

елемент загальної маси даних

Запитання 24

TMemo – це…

варіанти відповідей

елемент керування

форма

багаторядкове текстове поле

підрахунок елементів.

Запитання 25

Як оголошується змінна типу таблична величина в рядку var? 

варіанти відповідей

var a:array(1..10) of real

var array[1..10] of a

var a: array[1..10] of real

var a:=array[1..10] of real

Запитання 26

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 27

Компонент Button - це...

варіанти відповідей

форма

заголовок

 кнопка

напис

Запитання 28

Оператор (команда) присвоювання:

варіанти відповідей

:=

=

=:

:

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест