22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Підсумковий урок з розділу "Населення України та світу"

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 45 разів
48 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку - ...

варіанти відповідей

геополітика

демографія

демографічна політика

географія населення

Запитання 2

На початку 2016 р. кількість населення на Землі досягла...

варіанти відповідей

майже 7,4 млрд осіб

понад 7,4 млрд осіб

близько 8 млрд осіб

майже 7,9 млрд осіб

Запитання 3

Левова частка населення сконцентрована в регіоні ...

варіанти відповідей

Африка

Південна Америка

Азія

Європа

Запитання 4

В Азії проживає близько ... % населення світу

варіанти відповідей

60

50

40

16

Запитання 5

Третя за чисельністю населення країна світу ...

варіанти відповідей

Індія

Бразилія

США

Росія

Запитання 6

Зміна кількості населення всієї планети відбувається внаслідок його ...

варіанти відповідей

природного руху

механічного руху

демографічної політики

переселення

Запитання 7

На кількість населення окремих територій крім природного руху впливає також ...

варіанти відповідей

демографічна політика

механічний рух

демографічний перехід

народжуваність і смертність

Запитання 8

В схемі демографічного переходу виділяють ... послідовні фази

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Природний рух населення характеризують показники:

варіанти відповідей

народжуваність

переселення

смертність

природний приріст

захворюваність

Запитання 10

ПП визначають за формулою:

варіанти відповідей

ПП = Н - С

ПП = Н + С

ПП = Н * С

ПП = Н / С

Запитання 11

Різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його прородного приросту називають ...

варіанти відповідей

демографічний вибух

демографічний прорив

демографічний рух

демографічний перехід

Запитання 12

В 4-ту фазу демографічного переходу увійшли країни ...

варіанти відповідей

Аргентина, Бразилія

країни Західної Європи

Японія, Австралія, Україна

країни Латинської Америки

країни Азії

Запитання 13

Точну інформацію про кількість мешканців країни надає

варіанти відповідей

реєстр населення

перепис населення

контроль населення

фіксатор населення

Запитання 14

Співвідношення кількості чоловіків і жінок, які проживають на певній території - ...

варіанти відповідей

іміграція

народжуваність

статевий склад

еміграція

Запитання 15

Статевий склад визначать в ...

варіанти відповідей

%

тис осіб

осіб/м2

чол/жін

Запитання 16

Співвідношення кількості осіб різних вікових груп у відсотках показує ...

варіанти відповідей

статевий склад

віковий склад

статево-віковий склад

демографічний склад

Запитання 17

В статевому складі України більшість становлять ...

варіанти відповідей

чоловіки

жінки

Запитання 18

Частка осіб старшого віку значно більша в ...

варіанти відповідей

Нігерії

Індії

Японії

Німеччині

Запитання 19

Зміна співвідношення у віковому складі на користь старших вікових груп називають ...

варіанти відповідей

старіння населення

демографічний занепад

демографічний вибух

Запитання 20

Демографічну ситуацію в багатьох країнах Європи та Японії визначають як ...

варіанти відповідей

демографічний вибух

демографічний прорив

демографічна криза

демографічний занепад

Запитання 21

Система економічних, адміністративних, виховних і пропагандистських заходів, за допомогою яких держава чинить вплив на природний рух населення у потрібному напрямі - ...

варіанти відповідей

геополітика

демографія

географія населення

демографічна політика

Запитання 22

Зменшення кількості населення внаслідок від'ємного природного приросту дістало назву ...

варіанти відповідей

демографічне скорочення

демографічна криза

депопуляція населення

демографічний занепад

Запитання 23

Переселення людей з однієї території на іншу зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час - це..

варіанти відповідей

механічний рух населення

переїзд

міграція

природний рух населення

Запитання 24

За організацією міграції бувають:

варіанти відповідей

організоані

постійні

неогранізовані

примусові

тимчасові

сезонні

Запитання 25

До зовнішніх міграцій належать:

варіанти відповідей

еміграція

релігійна міграція

імміграція

воєння міграція

рееміграція

екологічна міграція

Запитання 26

Розселення людей за межами своєї батьківщини - ...

варіанти відповідей

зовнішня міграція

еміграція

імміграція

діаспора

Запитання 27

Сукупність заходів, за допомогою яких країни намагаються регулювати в'їзд іноземних громадян на свою територію - ...

варіанти відповідей

міграційна політика

геополітика

географія переселень

демографія

Запитання 28

Середня густота населення в україні становить ...

варіанти відповідей

85 осіб/км2

65 осіб/км2

80 осіб/км2

75 осіб/км2

Запитання 29

В Україні розрізняють наступні типи населених пунктів:

варіанти відповідей

сільські

хутори

міські

мегаполіси

смт

Запитання 30

В містах проживає більше ... населення України.

варіанти відповідей

2/3

1/2

3/4

1/3

Запитання 31

Процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поширення міського способу життя дістав назву ...

варіанти відповідей

субурбанізація

рурурбанізація

"хибна" урбанізація

урбанізація

Запитання 32

Сукупність міських поселень, яка формується на певній території навколо одного чи кількох великих міст внаслідок встановлення між поселеннями інтенсивних звязків - ...

варіанти відповідей

урбанізація

агломерація

субурбанізація

мегаполіс

Запитання 33

Найбільшими міськими агломераціями у світі є:

варіанти відповідей

Токіо-Йокогама

Шанхай

Голландська

Мехіко

Нью-Йорк

Рурська

Запитання 34

Найбільшими за людяність агломераціями в Україні є:

варіанти відповідей

Київська

Львіська

Харківська

Дніпровська

Одеська

Запитання 35

Українці відносяться до мовної сім'ї ...

варіанти відповідей

слов'янської

романської

германської

тюркської

Запитання 36

Яка з країн є однонаціональною?

варіанти відповідей

Франція

Бельгія

Португалія

Японія

Запитання 37

До багатонаціональних держав відносять

варіанти відповідей

Іспанія, Швейцарія

Росія, Індія

Велика Британія, Непал

Бельгія, Україна

Канада, Португалія

Запитання 38

Найбільшою за кількістю національною меншиною в Україні є ...

варіанти відповідей

кримські татари

болгари

білоруси

росіяни

Запитання 39

Найбільшою етнічною меншиною в Україні є ...

варіанти відповідей

кримські татари

росіяни

болгари

білоруси

Запитання 40

До світових релігій відносять

варіанти відповідей

християнство

індуізм

іслам

буддизм

православ'я

конфуціанство

Запитання 41

В Україні є напрямки християнства:

варіанти відповідей

православ'я

католицизм

протестантизм

Запитання 42

Усе працездатне населення, яке працює, або бажає працювати, належить до

варіанти відповідей

трудових ресурсів

 економічно активного населення 

 зайнятого населення

працездатного населення

Запитання 43

Працездатне населення ділиться на...

варіанти відповідей

економічно активне населення

безробітні

 інваліди

економічно неактивне населення

робітники

Запитання 44

В яких видах економічної діяльності зайнята найбільша частина працюючих в Україні?

варіанти відповідей

промисловості

 сфері послуг

Освіта, культура, наука, мистецтво

сілському господарстві

сфері управління

Запитання 45

У розвинених країнах близько 3 - 5 % працівників зайнято у ...

варіанти відповідей

сфері послуг

сільському господарстві

промисловості

Охороні здоров'я

Запитання 46

Нині частка зайнятих у сфері послуг значно збільшується у таких країнах як ...

варіанти відповідей

Франція, Італія, Іспанія, Швейцарія

Туреччина, Єгипет, Таїланд, Кіпр

США, Франція, Україна, Німеччина

Японія, Китай, США, Канада

Запитання 47

За рівнем освіченості Україна належить до країн ...

варіанти відповідей

з низьким рівнем освіченості

 з середнім рівнем освіченості

 з найвищим рівнем освіченості

з високим рівнем освіченості

Запитання 48

Яку частку за статистикою ООН становить працездатне населення?

варіанти відповідей

1/4 населення світу

1/2 населення світу

2/3 населення світу

3/4 населення світу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест