Моделі і моделювання.

Тест виконано: 25 разів
7 запитань
Запитання 1

Що називають моделюванням? 

варіанти відповідей

метод дослідження і демонстрації об’єктів, функцій, процесів або явищ  

розділ інформатики, у якому вивчаються методи дослідження й демонстрації моделей об’єктів

Запитання 2

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики.

Інформаційна модель, яка створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм.

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва.

Інформація про несуттєві властивості об’єкта.

Запитання 3

Що з наведеного відноситься до математичної моделі?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху.

Формула знаходження коренів квадратного рівняння.

Інструкція зі збирання меблів.

Формула знаходження площі круга.

Запитання 4

Розрізняють види комп'ютерних моделей:

варіанти відповідей

Розрахункова

Імітаційна

Графічна

Текстова

Запитання 5

Сукупність всіх об'єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі, називається...

варіанти відповідей

предметна галузь

  

об'єкт дослідження

моделювання

  інформаційна модель

Запитання 6

Спрощене подання реального об'єкта, процесу чи явища називається...

варіанти відповідей

 Модель

Об'єкт-оригінал

Об'єкт

 Комп'ютерна модель

Запитання 7

Вкажіть типи моделей:

варіанти відповідей

оптична

 інформаційна

локальна

матеріальна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест