1 жовтня о 18:00Вебінар: Музей, школа, інклюзія: інструкція користувача

Підсумковий урок за темами "Зорі. Еволюція зір. Наша галактика. Будова і еволюція Всесвіту"

Додано: 21 квітня
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 235 разів
20 запитань
Запитання 1

Видима зоряна величина визначає:

варіанти відповідей

Світність зорі

Радіус зорі. 

Освітленість, яку створює зоря на Землі. 

Температуру зорі.

Яскравість зорі. 

Запитання 2

Виберіть температуру на поверхні та спектральний клас, до якого належить Сонце:

варіанти відповідей

А. +10 000°С

В. +10 000°С


С. +6000°С

G. +6000°С 


М. +3000°С

Запитання 3

Який космічний об’єкт називають пульсаром?


варіанти відповідей

Подвійну зорю, коли одна зоря заслоняє іншу. 


Нейтрон­ну зорю. 

Білого карлика. 


Пульсуючу зорю. 

Гіганта.

Запитання 4

Термін “Нова зоря” означає:

варіанти відповідей

У космосі утворилася молода зоря. 

Вибухнула стара зоря. 


Раптово збільшується яскравість зорі

Відбува­ються зіткнення зір. 


Космічні катастрофи з невідомим джерелом енергії

Запитання 5

У майбутньому Сонце може перетворитися:


варіанти відповідей

У чорну діру

У нейтронну зорю. 

У пульсар. 

У чер­воного гіганта. 

У білого карлика. 

Запитання 6

Планетарна туманність — це такий об’єкт:

варіанти відповідей

Де утворюються нові планети

Який має тверду по­верхню й нагадує планету

Який утворюється, коли зоря скидає зовнішні шари

На який перетворюються планети після атомної війни

Що утворюється після зі­ткнення двох зір

Запитання 7

Туманність «Краб» утворилась:

варіанти відповідей

Після татарської навали на Київську Русь у 1240 р

На місці спалаху наднової зорі 7500 ро­ків тому

7500 років тому на місці спалаху нової зорі

У момент, коли почалося розширення космічно­го простору

Запитання 8

Астрономи застосовують термін «чорна діра» до таких об’єктів:

варіанти відповідей

Стадія еволюції зорі, коли з поля тяжіння не випускаються електромагнітні хвилі

Чорні планети, які обер­таються далеко від Сонця й мають температуру, близьку до абсолютного нуля

Провалля в космічному просторі, куди зникають планети й зорі

Чорні хмари космічного пилу, з яких утворюються нові зорі

Запитання 9

Цефеїди привернули увагу астрономів тим, що:

варіанти відповідей

Це чорні діри, які були відкриті в сузір’ї Цереп.

Це подвійні зорі, які періодично затемняють одна одну.

Це змінні зорі, які періодично закриваються планетами. 

Це перші пульсари, які були відкриті в сузір’ї Цефей.

Це змінні зорі, які періодично змінюють свій радіус і коливаються у своєму гравітаційному полі.

Запитання 10

Коли стався Великий Вибух?

варіанти відповідей

10 років тому

1 000 000 років до нашої ери. 


1 млрд. років до нашої ери. 

15 000 000 000 років до нашої ери.


Запитання 11

Чому дорівнює середня температура Всесвіту?

варіанти відповідей

0°С.  

0 К

-270°С.  

2,7 К

-300°С

Запитання 12

Коли утворилася Сонячна система?

варіанти відповідей

6000 років до н. е.

100 000 років до н. е.

1 000 000 років до н. е. 

5 млрд. років до н. е.

15 млрд. років до н. е.

Запитання 13

У якому місці космосу стався Великий Вибух?

варіанти відповідей

У центрі Всесвіту. 

У ядрі нашої Галактики.

У скупченні галактик в сузір’ї Діви. 

Скрізь, бо галактики не летять відносно решти Всесвіту, адже сам простір теж розширюється.

В іншому вимірі за межами нашого Всесвіту.

Запитання 14

Чому астрономи, спостерігаючи в телескоп за далекими галактиками, бачать минуле Всесвіту?

варіанти відповідей

Бо астрономи почали користуватись телескопами тіль­ки в XVII ст.

Бо далекі галактики ми спостерігаємо ще до того моменту, як там утворились зорі. 

Бо швидкість світла 300 000 км/с є обмеженою величиною, тому від да­леких галактик надходить до Землі інформація тільки че­рез мільярди років після їхнього утворення. 

Бо сучас­ний стан Всесвіту побачать тільки далекі наші нащадки. 

Бо інформація про сучасний стан Всесвіту поглинаєть­ся чорними дірами.

Запитання 15

Що означає в астрономії термін «реліктове випроміню­вання»?

варіанти відповідей

Загадкове випромінювання.

Електромагнітні хви­лі, які утворились в еру випромінювання, ще до виник­нення зір і галактик.

Випромінювання, від якого за­гинули реліктові тварини.

Нейтринне випромінювання.

Запитання 16

У чому полягає основна відмінність між евклідовою та неевклідовою геометрією?

варіанти відповідей

Евклідову геометрію вивчають у школі, а неевклідову — в університеті.

Евклідову геометрію застосовують у планіметрії, а неевклідову — у стереометрії. 

Евклідову геометрію використовують для вимірювання площі квадратів, а неевклідову — для вимірювання площі кола.

Евклідову геометрію використовують для вимірювання відстаней до планет, а неевклідову — для визначення від­станей до галактик.

В евклідовій геометрії сума кутів у трикутнику дорівнює 180°, а в неевклідовій сума кутів у трикутнику може бути більшою або меншою від 180°.

Запитання 17

Чим відрізняється в еволюції Всесвіту ера випромінюван­ня від сучасної епохи?

варіанти відповідей

В еру випромінювання Всесвіт не розширювався, а стискувався.

В еру випромінювання ще не утворились еле­ментарні частинки — електрони та протони.

Наприкін­ці ери випромінювання енергія електромагнітних хвиль стає меншою від енергії речовини.

В еру випромінюван­ня ще не утворились атоми, зорі й галактики.

На почат­ку ери речовини електромагнітне випромінювання відді­ляється від речовини.

Запитання 18

За яких умов Всесвіт може існувати вічно?

варіанти відповідей

Всесвіт існує вічно в будь-якому разі, бо в ньому пере­важний внесок у середню густину енергії робить енергія фізичного вакууму.

Якщо середня густина Всесвіту до­рівнює критичному значенню. 

Якщо середня густина Всесвіту більша від критичного значення.

Якщо середня густина Всесвіту менша за критичне значення. 

Як­що Всесвіт є замкненою системою.

Запитання 19

Спіральні рукави в галактиках виникають:

варіанти відповідей

Як збурення магнітного поля галактик. 

Як збурення гравітаційних полів двох галактик, що зіткнулись.

Ко­ли чорна діра в центрі галактики поглинає зорі. 

Із чор­ної діри в центрі галактики викидається речовина, що закручується в спіраль.

Як хвилі густини, де утворю­ються молоді зорі.

Запитання 20

У напрямку якого сузір’я рухається Сонце, обертаючись навколо центра Галактики?

варіанти відповідей

Геркулес

Дельфін

Стрілець

Орел

Воло­пас

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест