Підсумковий з креслення

Додано: 20 березня 2020
Предмет: Трудове навчання, 11 клас
Тест виконано: 35 разів
10 запитань
Запитання 1

Який з креслярських форматів має найбільший розмір?


варіанти відповідей

А0;

А1;

А2;

А3;

А4

Запитання 2

Яким номером позначено розмірну лінію?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Штрихпунктирною лінією позначають…    .

варіанти відповідей

лінії видимого контуру деталі;

лінії обриву та розмежування вигляду та розрізу;

осьові та центрові лінії.

лінії невидимого контуру;

Запитання 4

Який знак чи букву необхідно поставити перед розмірним числом що показує діаметр кола?

варіанти відповідей

D;      

Ø;

R;   

□.

Запитання 5

Як називається плавний перехід однієї лінії контуру зображення в іншу?


варіанти відповідей

центром спряження;

спряженням;

лекальними кривими.

радіусом спряження;

Запитання 6

Як називається зображення предмета на кресленні утворене уявними проеційними променями?


варіанти відповідей

зображенням;

виглядом;

контуром;

проекцією

Запитання 7

Як називаються проекції, утворені проеціюванням на три площини проекцій?


варіанти відповідей

профільна , горизонтальна , головна;

фронтальна , профільна , горизонтальна;

горизонтальна, фронтальна , бокова;

фронтальна, горизонтальна, головна.

Запитання 8

Розріз це-

варіанти відповідей

прекція предмета, уявно розрізаного січною площиною

прекція предмета, уявно розрізаного однією або кількома січними площинами

фігура, яка утворилась внаслідок уявного розрізання предмета площиною

Запитання 9

Переріз це-

варіанти відповідей

Фігура, яка утворилась внаслідок уявного розрізання предмета площиною

Проекція предмета уявно розрізаного площиною

Проекція предмета уявно розрізаного однією або кількома січними площинами

Запитання 10

Складальне креслення це-

варіанти відповідей

документ, який місти креслення складальної одиниці

документ, який містить зображення складальної одиниці, та інші данні, потрібні для її складання або виготовлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест