Самостійна робота "Структура клітини".

Підсумок за темою 2 "Структура клітини" за підручником Біологія 9 клас; К. Задорожний

35 запитань
Запитання 1

Клітинну оболонку мають:

варіанти відповідей

рослини

тварини

гриби

бактерії

Запитання 2

Целюлоза входить до складу клітинної стінки

варіанти відповідей

рослин

тварин

грибів

бактерій

Запитання 3

Внутрішнє середовище клітини між клітинною мембраною і ядром - це

варіанти відповідей

гіалоплазма

цитоплазма

вода

протоплазма

Запитання 4

До підмембранних комплексів належить:

варіанти відповідей

ядро

мітохондрії

ендоплазматична сітка

цитоскелет

Запитання 5

До цитоплазми клітини Не належить:

варіанти відповідей

ядро

включення

органели

гіалоплазма

Запитання 6

Структура клітини, яка складається із мікрониток і мікротрубочок, підтримує форму клітини, забезпечує зовнішні та внутрішні рухи, ріст та поділ клітини. Це:

варіанти відповідей

гіалоплазма

включення

цитоскелет

лізосоми

Запитання 7

До немембранних органел відносять:

варіанти відповідей

рибосоми, мітохондрії, пластиди

ядро, рибосоми, цитоскелет

рибосоми, цитоскелет, клітинний центр

лізосоми, включення, цитоскелет

Запитання 8

Яку функцію виконує органела зображена на малюнку

варіанти відповідей

синтез АТФ

здійснення фотосинтезу

збереження спадкової інформації

утворення веретена поділу

накопичення та розподіл білків

Запитання 9

Органела рослинної клітини, яка заповнена клітинним соком

варіанти відповідей

цитоплазма

ядро

лізосома

вакуоля

Запитання 10

Термін "клітина" запропонував

варіанти відповідей

Ян Пуркіне

Роберт Гук

Теодор Шванн

Карл Бер

Запитання 11

Розділ біології, який вивчає будову, функції й розвиток клітин тварин і рослин, а також одноклітинних організмів і бактерій

варіанти відповідей

Гістологія

Бактеріологія

Цитологія

Запитання 12

Назвіть функції цитоплазматичної мембрани:


варіанти відповідей

А)Захисна

Б)транспортна

В)рецепторна

Г)синтез речовин

Правильно А+Б+В

Запитання 13

Цитоплазматична мембрана складається з:  

варіанти відповідей

двох шарів білків і шару ліпідів 

подвійного шару вуглеводів і білків

подвійний шар фосфоліпідів з білковими включеннями

шару фосфоліпідів і білки

Запитання 14

До складу рибосом входять: 

варіанти відповідей

мембрана і РНК

ліпіди і т-РНК

ДНК, іРНК

білки і р-РНК

Запитання 15

Виберіть Неправильне твердження

варіанти відповідей

всі рослини та тварини складаються з клітин

рослини та тварини ростуть за рахунок поділу клітин

клітина є живою одиницєю, життя поза клітиною існує

клітини рослин та тварин мають основні структури однакові

Запитання 16

Основним методом вивчення клітини є:

варіанти відповідей

метод спостереження

метод мікроскопії

метод експеременту

метод порівняння

Запитання 17

Бактеріалні джгутики забезпечують

варіанти відповідей

рух прокаріотичних клітин

рух еукаріотичних клітин

обидві відповіді правильні

Запитання 18

Усередині ядра розташовані

варіанти відповідей

ядерце, хроматин, каріоплазма

пластиди, ядерце, мітохондрії

ядерце, вакуоля, пластиди

Запитання 19

Розрізняють такі типи пластид:

варіанти відповідей

хлоропласти, хромопласти, лейкопласти

синтезуючі, резервні, запасні

внутрішні, зовнішні, проміжні

Запитання 20

Органела, що має вигляд порожнини, обмеженої мембраною, розташована у цитоплазмі й заповнена рідиною.

варіанти відповідей

лізосома

вакуоля

пластиди

ендоплазматична сітка

Запитання 21

Органела, що бере участь у руйнуванні клітинних структур після закінчення терміну їхнього функціонування.

варіанти відповідей

лізосома

вакуоля

пластиди

Запитання 22

Нуклеоїд міститься у клітині

варіанти відповідей

бактерій

рослин

тварин

грибів

Запитання 23

Одномембранні та двомембранні органели наявні у:

варіанти відповідей

прокаріотичних клітинах

еукаріотичних клітинах

обидві відповіді правильні

Запитання 24

Наявність клітинної стінки та пластид характерні для:

варіанти відповідей

тваринної клітини

рослинної клітини

грибів

бактерій

Запитання 25

Зображена на малюнку структура виконує синтез

варіанти відповідей

ДНК

АТФ

РНК

ліпідів

Запитання 26

Піноцитоз - це:

варіанти відповідей

транспорт твердих часток

транспорт рідких речовин і крапель

мембранний транспорт із клітини

мембранний транспорт до клітини

Запитання 27

Пасивний транспорт здійснються:

варіанти відповідей

із зони з високою концентрацією речовини в зону з її низькою концентрацією

із зони з низькою концентрацією речовини в зону з її високою концентрацією

обидві відповіді правильні

Запитання 28

Шляхом простої дифузії відбувається транспорт

варіанти відповідей

кисню та газів

води та амінокислот

глюкози та амінокислот

Запитання 29

Тонка пружна оболонка тваринної клітини -це

варіанти відповідей

Клітинна мембрана

Целюлозна оболонка

Глікокалікс

Запитання 30

Клітинна оболонка бактерій містить органічну речовину

варіанти відповідей

Целюлозу

Хітин

Глікоген

Муреїн

Запитання 31

У клітинах тварин та грибів запасається вуглевод

варіанти відповідей

Целюлоза

Крохмаль

Глікоген

Хітин

Запитання 32

Внутрішній вміст мітохондрій -цеш

варіанти відповідей

Строма

Хлорофіл

Матрикс

Запитання 33

Фотосинтез здійснюється у

варіанти відповідей

Кристах хлоропластів

Матриксі мітохондрій

Тилакоїдах хлоропластів

Запитання 34

Керує процесами, що відбуваються в кліттні

варіанти відповідей

Цитоплазма

Ядро

Клітинна мембрана

Запитання 35

Рибосоми містяться у клітині на

варіанти відповідей

Агранулярній ендоплазматичній сітці

Шорсткій ендоплазматичній сітці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест