Північна Війна. Мазепа

Додано: 18 лютого
Предмет:
Тест виконано: 3 рази
20 запитань
Запитання 1

Що передбачували Коломацькі статті?

варіанти відповідей

Свободу дій козаків та Гетьманщини

 Становлення Гетьманщини складовою Московської держави

Відокремлення Гетьманщини від царя Московії

Упровадження нових реформ в селянстві

Запитання 2

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

варіанти відповідей

П. Тетері

І. Самойловича

Ю. Хмельницького

І. Мазепи

Запитання 3

Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її…»

варіанти відповідей

Батурин

Глухів

Київ

Чигирин

Запитання 4

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

варіанти відповідей

«Березневі статті» Б.Хмельницького

«Решетилівські статті» І. Скоропадського

«Рішительні пункти» Д. Апостола

«Конституція» П. Орлика

Запитання 5

Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика

варіанти відповідей

уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.

найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.

упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

Запитання 6

Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 — 1708 рр.?

варіанти відповідей

1, 2

1, 3

2, 3

1, 2, 3

Запитання 7

За часів гетьманування І. Мазепи соціально-економічному розвиткові Лівобережної Гетьманщини був властивий процес

варіанти відповідей

узаконення панщини.

ліквідації магдебурзького права.

обезземелення козацької старшини та шляхти.

скорочення землеволодінь російського дворянства.

Запитання 8

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р

1686 р

1710 р.

Запитання 9

Установіть відповідність між подіями та прізвищами гетьманів, причетних до них.

1 визнання протекторату Османської імперії

2 укладення військово-політичного союзу зі Швецією

3 створення найманого кінного війська «компанійців»

4 проведення «Великого згону» населення Правобережної України


А І. Мазепа

Б П. Дорошенко

В І. Брюховецький

Г Д. Многогрішний

Д І. Самойлович


варіанти відповідей

1-а,2-в,3-г,4-б

1-б,2-а,3-г,4-д

1-в,2-г,3-а,4-д

1-г,2-а,3-в,4-б

Запитання 10

Укажіть портрет гетьмана Данила Апостола.

варіанти відповідей
Запитання 11

Після смерті гетьмана Д. Апостола влада в Гетьманщині перейшла до

варіанти відповідей

Малоросійського приказу.

Першої Малоросійської колегії.

Правління гетьманського уряду

Другої Малоросійської колегії.

Запитання 12

«Ми стоїмо тепер, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка або ціль всього нещастя», - з такою промовою І. Мазепа звернувся до своїх прихильників, пояснюючи причини

варіанти відповідей

придушення повстання під проводом С. Палія.

підписання Коломацьких статей.

укладення військового союзу зі Швецією.

початку Другого Кримського походу.

Запитання 13

Проаналізуйте зображену картосхему.

Картосхема дає змогу

варіанти відповідей

визначити події першого Кримського походу московсько-українського війська (травень-червень 1687 р.)

указати місце остаточної ліквідації царським урядом Запорозької Січі.

визначити межі територій, охоплених козацьким повстанням на чолі з С. Палієм

окреслити межі «Великого князівства Руського» за Гадяцьким договором

визначити хід бойових дій Північної війни на українських землях.

указати території, що за умовами Бахчисарайського договору, мали залишатися незаселеними.

окреслити території, на які поширювалася влада гетьмана І. Мазепи.

Запитання 14

Козацьке повстання 1702–1704 рр. під проводом С. Палія спричинено

варіанти відповідей

початком Північної війни між Росією та Швецією.

зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля

Карла ХІІ

Запитання 15

«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і

варіанти відповідей

шведським королем і козацькою старшиною.

козацькою старшиною та запорозькими козаками.

запорозькими козаками та турецьким султаном.

турецьким султаном і шведським королем.

Запитання 16

Чи правильне твердження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:

1.Ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим.

2.Створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.


варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки 1-й варіант правильний

тільки 2-й варіант правильний

обидва варіанти не правильні

Запитання 17

В уривку з історичного джерела «…Великий славний муж, що залишився на старі літа без нащадків і з величезним майном, жертвував усім, щоб вибороти волю своїй Батьківщині. Він не завагався зректися всього.., за визволення рідного краю…» ідеться про

варіанти відповідей

І. Мазепу.

І. Самойловича.

І. Брюховецького.

Ю.Хмельницького.

Запитання 18

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ?

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

ліквідація полкового устрою Гетьманщини

зруйнування Чортомлицької Січі

обрання гетьманом І. Скоропадського

Запитання 19

Поєднайте ім’я історичної особи з посадою, яку вона обіймала.

1 І. Мазепа

2 С. Палій

3 К. Гордієнко

4 Ф. Прокопович


А гетьман Війська Запорозького

Б полковник Фастівського козацького полку

В президент Малоросійської колегії

Г ректор Києво-Могилянської академії

Д кошовий отаман Війська Запорозького Низового

варіанти відповідей

1-б,2-г,3-а,4-в

1-г,2-б,3-а,4-в

1-а,2-б,3-д,4-г

1-в,2-г,3-б,4-д

Запитання 20

Унаслідок діяльності Першої Малоросійської колегії (1722 – 1727 рр.)

варіанти відповідей

установлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької старшини, збільшено стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії.

відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Генеральне слідство щодо законності володіння маєтками козацькою старшиною.

ліквідовано рештки автономного устрою Гетьманщини, управління українськими землями підпорядковано загальноросійським державним органам.

установлено контроль за Лівобережною та Слобідською Україною, посилено втручання російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест