5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади. П. Орлик і його Конституція

Додано: 16 березня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 256 разів
30 запитань
Запитання 1

Яке місто було резиденцією гетьмана І. Мазепи?


варіанти відповідей

Батурин

Чигирин

Глухів

Київ

Запитання 2

Що стало поштовхом для прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні?


варіанти відповідей

початок козацького повстання під проводом С. Палія

укладення між Річчю Посполитою та Османською імперією Карловацького перемир’я

похід І. Мазепи на Правобережжя

укладення українсько-московських Коломацьких статей

Запитання 3

Слобідська Україна утворилась у результаті...

варіанти відповідей

успішних морських походів козаків

колонізації вільних земель козаками

розділу Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

ліквідації Запорозької Січі

Запитання 4

У якому році відбулася Полтавська битва між московськими і шведськими військами?

варіанти відповідей

1700 р.

1708 р.

1709 р.

1711 р.

Запитання 5

Яка територія була охоплена повстанням С. Палія?

варіанти відповідей

Київщина

Брацлавщина

Гетьманщина

Запорожжя

Запитання 6

Спалення Батурина відбулося ?

варіанти відповідей

1708 р.

1709 р.

1710 р.

1711 р.

Запитання 7

Іван Мазепа підписав з московською владою договір , котрий називався

варіанти відповідей

Глухівські статті

Московські статті

Коломацькі статті

Конотопські статті

Запитання 8

Гетьмана Івана Мазепу зображено на світлині

варіанти відповідей
Запитання 9

Який був зміст угоди, укладеної між гетьманом І. Мазепою та шведським королем Карлом ХІІ?

варіанти відповідей

Україна мала стати незалежною державою. На її території проголошувалося князівство з довічною спадковою владою князя - гетьмана.

Швеція й Україна утворювали нову державу зі спільним королем, сеймом, сенатом, спільною зовнішньою політикою

Гетьман без дозволу короля не міг змінювати структуру посад у Генеральній канцелярії і призначати нових полковників

Заборонялися міждержавні відносини козацької України, українське військо зобов′язалося брати участь у воєнних експедиціях Швеції

Запитання 10

Козацьке повстання 1702–1704 рр. під проводом С. Палія спричинено

варіанти відповідей

початком Північної війни між Росією та Швецією.

переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля

Карла ХІІ.

ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

Запитання 11

Хто з гетьманів виступив перед своїми прихильниками з такою промовою: «…час освідчитися вам, що я вибрав для народу свого і самих вас… Договори… я уложив з королем шведським… І ми тепер уважати повинні шведів за своїх союзників, добродіїв і немовби од Бога посланих, щоб звільнити нас від рабства та поновити на найвищому ступені наші свободи й вольності…»?

варіанти відповідей

І. Мазепа

І. Самойлович

К. Розумовський

Д. Апостол

Запитання 12

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи

на бік шведського короля Карла ХІІ? (три відповіді)

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

обрання гетьманом І. Скоропадського

зруйнування Чортомлицької Січі

ліквідація полкового устрою Гетьманщини

Запитання 13

Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її…»

варіанти відповідей

Батурин

Глухів

Київ

Чигирин

Запитання 14

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

варіанти відповідей

«Березневі статті» Б.Хмельницького

«Решетилівські статті» І. Скоропадського

«Рішительні пункти» Д. Апостола

«Конституція» П. Орлика

Запитання 15

Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика

варіанти відповідей

уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.

найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.

упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

Запитання 16

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р

1686 р

1710 р.

Запитання 17

Козацьке повстання 1702–1704 рр. під проводом С. Палія спричинено

варіанти відповідей

початком Північної війни між Росією та Швецією.

зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля

Карла ХІІ

Запитання 18

«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і

варіанти відповідей

шведським королем і козацькою старшиною.

козацькою старшиною та запорозькими козаками.

запорозькими козаками та турецьким султаном.

турецьким султаном і шведським королем.

Запитання 19

Чи правильне твердження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:

1.Ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим.

2.Створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.


варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки 1-й варіант правильний

тільки 2-й варіант правильний

обидва варіанти не правильні

Запитання 20

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ?

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

ліквідація полкового устрою Гетьманщини

зруйнування Чортомлицької Січі

обрання гетьманом І. Скоропадського

Запитання 21

Найбільша битва Північної війни була Полтавська?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 22

Російське військо у Полтавській битві очолив Іван Мазепа?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 23

Який кошовий отаман був прихильний до І. Мазепи?

варіанти відповідей

Кость Гордієнко

Карл XII

Станіслав Лещинський

Пилип Орлик

Запитання 24

Північна війна відбулася 1700-1721 рр.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 25

Яку Січ було зруйновано у травні 1709р.?

варіанти відповідей

Олешківська

Кам'янська

Чортомлицька

Базавлуцька

Запитання 26

Причина Паліївщини – бажання об’єднати Правобережжя і Лівобережжя?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 27

Паліївщина – це повстання під проводом Семена Палія?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 28

Роки гетьманування Івана Мазепи

варіанти відповідей

1687 - 1708 рр.

1700 - 1709 рр

1648 - 1657 рр.

1669 - 1701 рр.

Запитання 29

Полип Орлик був обраний гетьманом в еміграції у

варіанти відповідей

1708 р.

1710 р.

1700 р.

1721 р.

Запитання 30

Участь українських козаків і селян у будівництві Санкт-Петербурга, вступ козацьких полків на Правобережжя, Полтавська битва- це події часів...


варіанти відповідей

Кримських походів

 Північної війни

Азовських походів

Семилітньої війни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест