Перебудова в СРСР та в Україні

Додано: 28 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
Копія з тесту: Початок перебудови
Тест виконано: 57 разів
24 запитання
Запитання 1

Політикою гласності, започатковано партійно-радянським керівництвом СРСР у період «перебудови», передбачалось

варіанти відповідей

поступовий перехід влади на всіх рівнях від партійного апарату до рад народних депутатів.

впровадження нової політичної системи на основі панування закону, дотримання прав людини.

пом’якшення цензури, можливість говорити правду, критикувати органи влади, отримувати об’єктивну інформацію.

скорочення бюрократичного апарату, зміцнення місцевого самоврядування та децентралізація влади.

Запитання 2

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації


Напис на карикатурі:

«Ринок», «Я довів вас до “ручки” – далі йдіть самі»

варіанти відповідей

«надпрограм» М. Хрущова.

економічної реформи О. Косигіна.

продовольчої програми Л. Брежнєва.

політики «перебудови» М. Горбачова.

Запитання 3

Стан народного господарства УРСР у 1970 – 1980-х рр.. характеризувався

варіанти відповідей

пріоритетним розвитком підприємств легкої та харчової промисловості.

стрімким зростанням обсягів сільськогосподарського виробництва.

переходом до інтенсивних методів господарювання.

падінням темпів промислового виробництва.

Запитання 4

Що зумовило перехід партійно-радянського керівництва СРСР до політики «перебудови»?

варіанти відповідей

уповільнення темпів економічного зростання

розпад світової соціалістичної системи

вимоги міжнародних фінансових організацій

масові виступи населення проти влади.

Запитання 5

Пам’ятником, зображеним на фото, увічнено події, що відбулися в

варіанти відповідей

1983 р.

1986 р.

1988 р.

1991 р.

Запитання 6

Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства другої половини 1980-х років?

1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає...»

2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя...»

варіанти відповідей

Так, відображено в обох уривках.

Тільки в 1 уривку.

Тільки в 2 уривку.

Ні, у жодному з уривків не відображено.

Запитання 7

Яке поняття характеризує економічне становище УРСР за доби "перебудови"?

варіанти відповідей

номенклатура

гласність

інфляція

плюралізм

Запитання 8

Які заходи часів "перебудови" негативно вплинули на розвиток економіки СРСР і, відповідно, УРСР?

варіанти відповідей

антиалкогольна кампанія

боротьба проти нетрудових доходів

ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС

усі вищеназвані

Запитання 9

Що стало наслідком антиалкогольної кампанії, розгорнутої в СРСР у роки «перебудови»?

варіанти відповідей

зменшення вживання алкоголю населенням країни.

вирубування виноградників у Криму й на Закарпатті.

ліквідація дефіциту цукру.

поповнення бюджету УРСР на 10 млрд. руб.

Запитання 10

Які поняття пов’язані з процесом перебудови в Україні в 1985 –1991-ті рр.? (5 правильних відповідей)

варіанти відповідей

гласність

нове політичне мислення

"самостійність", "самофінансування", "самоуправління"

самвидав

колективізація

тверезість - норма життя

прискорення

Запитання 11

В якому році М. Горбачов поставив на розгляд політбюро ЦК КПРС питання "Про боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом"?

варіанти відповідей

1985 р.

1986 р.

1987 р.

1988 р.

Запитання 12

Курс на "прискорення", який був одним із перших гасел доби "перебудови", полягав у ..

варіанти відповідей

децентралізації управління промисловістю, наданні більших економічних прав республікам

ліквідації командно-адміністративної системи управління економікою

прискорення темпів економічного зростання через надання певної самостійності підприємствам

налагодженні економічної співпраці з країнами капіталістичного світу

Запитання 13

Виберіть правильний логічний ланцюжок, який характеризує рівень життя населення в добу "перебудови".

варіанти відповідей

дефіцит - бартерний обмін - занепад системи охорони здоров′я

плюралізм - обмін товарами - ринкова економіка

екологічні проблеми - госпрозрахунок - дефіцит

кооперативи - бартерний обмін - соціалістичне змагання

Запитання 14

Розгляньте поштову марку. Які судження щодо неї є правильними?(три правильні відповіді).

варіанти відповідей

марка має викривальний, сатиричний характер

марка відображає трудовий ентузіазм працівників

марка присвячена здобуткам у культурному житті

марка пропагує переваги здорового способу життя

марку створено для підтримки однієї з кампаній "перебудови"

марка мала стимулювати патріотичні почуття, гордість за країну

марка акцентує увагу на існуванні в суспільстві проблеми алкоголізму

Запитання 15

У Радянському Союзі на потреби армії йшло

варіанти відповідей

1 % валового національного продукту

10 % валового національного продукту

15 % валового національного продукту

20 % валового національного продукту

Запитання 16

Програми оздоровлення економіки в 1985—1990 рр. призвели до


варіанти відповідей

знецінення рубля і поширення натурального обміну

зміцнення рубля і всієї економіки СРСР

вступ СРСР до Митного союзу

переходу до інтенсивних методів господарства

Запитання 17

Яке явище радянської дійсності відображає карикатура?

варіанти відповідей

систематичне пияцтво на робочому місці

розкрадання державного майна на робочих місцях

технологічну відсталість промисловості

низьку якість обслуговування в торговельних закладах

Запитання 18

В якому році до влади в СРСР прийшов М. Горбачов? 

варіанти відповідей

березень 1985 р.

квітень 1985 р.

березень 1990 р.

квітень 1990 р.

Запитання 19

Коли почалася перебудова? 

варіанти відповідей

березень 1985 р.;

квітень 1985 р.;

березень 1990 р.;

травень 1985 р.

Запитання 20

Політичний термін, що позначає політику максимальної відвертості (відкритості) у діяльності державних установ і свободи інформації?

варіанти відповідей

"перебудова";

"гласність";

"свобода слова"

"нове мислення"

Запитання 21

Якою була позиція тодішнього українського керівництва щодо перебудови? 

варіанти відповідей

Гальмування перебудови

Допомога у проведенні реформ

Підтримка реформ

Ініціативність щодо необхідності змін

Запитання 22

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали – зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася...»

Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою

варіанти відповідей

продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС

приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи

засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня солідарності трудящих за будь-яких обставин

переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення», незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС

Запитання 23

Який напрямок економічної політики радянської України доби перебудови ілюструє плакат?

Напис на плакаті "Как работал, так и заработал"

варіанти відповідей

приватизація засобів виробництва

запровадження госпрозрахунку на підприємствах

уведення зрівняльної заробітної плати

 завершення грошової реформи

Запитання 24

 Позначте, з якою метою в листопаді 1986 р. був прийнятий закон «Про індивідуальну трудову діяльність»:

варіанти відповідей

 посилити ефективність директивного планування

 стимулювати розвиток приватної власності

стимулювати розвиток державних підприємств

стимулювати розвиток кооперативів у сфері торгівлі, послуг, громадського харчування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест