5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Початок промислового перевороту. Просвітництво

Додано: 5 квітня
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 1220 разів
29 запитань
Запитання 1

Промисловий переворот розпочався в :

варіанти відповідей

Німеччині

Франції

Англії

Пруссії

Запитання 2

Назвіть галузь, з якої розпочався промисловий переворот:

варіанти відповідей

ткацтво

металургія

вуглевидобування

машинобудування

Запитання 3

Винахідник, який створив першу механічну прялку "Дженні":

варіанти відповідей

Джон Меткар

Джеймс Харгрівс

Річард Аркрайт

Джеймс Уатт

Запитання 4

Який винахідник створив перший двигун?

варіанти відповідей

Джон Кей

Джеймс Харгрівс

Едмунд Картрайт

Джеймс Уатт

Запитання 5

Просвітництво - це

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинної

культурний рух, який поширював наукові знання про суспільство і світ


культурний рух, який грунтувався на гуманізмі


перехід від мануфактури до заводів та фабрик

Запитання 6

У 1771 році Річард Аркрайт заснував підприємтво, де прядильна машина рухалась за допомогою водяного колеса, це була перша в історії...

   

варіанти відповідей

мануфактура

фабрика

залізниця

 всі варіанти

Запитання 7

назвіть нові суспільні стани, які формувалися із початком промислового перевороту

варіанти відповідей

буржуазія

феодали

наймані робітники

селяни

Запитання 8

На межі ХVII - XVIII ст. в Європі склалася нова ідейна течія -

варіанти відповідей

Осадництво

Монархізм

Просвітництво

Соціалізм

Запитання 9

Спеціальний словник накопичених і об’єднаних знань, автором задуму якого став Дені Дідро:

варіанти відповідей

"Енциклопедія" або «Тлумачний словник»

«Дослідження про природу і причини багатства народів»

«Дослідження про природу і причини багатства народів»

"Декларація незалежності"

Запитання 10

В Англії набув поширення рух руйнівників машин, яких називали

варіанти відповідей

пролетаріями

гугенотами

 лютеранами

луддитами

Запитання 11

Батьківщиною Просвітництва була

варіанти відповідей

Німеччина    

  Австрія

 Англія

Росія

Запитання 12

Промисловий переворот - це:

варіанти відповідей

політика активного втручання держави в економіку із метою накопичення золота в державній скарбниці

  економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки

  перехід від ручної праці до машинної, від мануфактури до фабрики

 

 організація виробництва, що грунтується на використанні капіталу для отримання прибутку

Запитання 13

Хронологічні межі епохи Просвітництва

варіанти відповідей

друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.  

 початок XV - XVII ст.

  X - XV ст.

кінець XVIII - початок XX ст.

Запитання 14

Хто вдосконалив ткацький верстат?

варіанти відповідей

 Джон Локк

Вольтер

 Жан-Жака Руссо

 Джон Кей

Запитання 15

Спеціальний словник накопичених і об’єднаних знань, автором задуму якого став Дені Дідро:

варіанти відповідей

"Енциклопедія" або «Тлумачний словник»

«Дослідження про природу і причини багатства народів»

«Дослідження про природу і причини багатства народів»

"Декларація незалежності"

Запитання 16

Просвітництво - це ера

варіанти відповідей

Любові

Віри

Розуму

Критичного мислення

Запитання 17

Застосування машин викликало зниження заробітної плати. Це вказує на


варіанти відповідей

причини застосування машин

не має відношення до застосування машин

наслідки застосування машин

привід до застосування машин

Запитання 18

Ідейна течія в європейських країнах та їхніх колоніях у другій половині 17-18 ст., представники якої наполягали на поширенні освіти та наукових знань серед населення, виступали за встановлення громадянських прав та свобод - це...

варіанти відповідей

Гуманізм


Бароко

Відродження

Просвітництво

Запитання 19

Велике підприємство, засноване на машинному виробництві

варіанти відповідей

 цех

фабрика

мануфактура

кооператив

Запитання 20

Видатним англійським мислителем-просвітником був


варіанти відповідей

Джон Локк


Дені Дідро

Жан-Жак Руссо

Вольтер

Запитання 21

Технічний винахід, що дозволив модернізувати ремесло:


варіанти відповідей
Запитання 22

Таємні організації, які об'єднували представників міської буржуазії та ліберального дворянства....

варіанти відповідей

масонські ложі

товариства

братства

 союзи

Запитання 23

Аграрний переворот - це

варіанти відповідей

примусов залучення селян до роботи на ленд-лордів

заміна в сільському господарстві феодальних відносин капіталістичними

еміграція селян до інших країн


освоєння нових земель

Запитання 24

Власники засобів виробництва, на яких працювали наймані робітники

варіанти відповідей

патриції

нобілітет

буржуазія

олігархи


Запитання 25

Чому сприяла промислова революція?

варіанти відповідей

Продукція стала дешевшою

Розвитку фабричної промисловості

Змінам в правлінні державою

Змінам в торгівлі

Запитання 26

Новий художній стиль - класицизм зародився у :

варіанти відповідей

Англії

Франції

Пруссії

Росії

Запитання 27

Один з найвідоміших представників Німецького Просвітництва, автор слів: "Просвітництво - це вихід людини зі стану свого неповноліття, у якому вона перебуває з власної вини..."

варіанти відповідей

Джон Локк

Іммануїл Кант

Дені Дідро

Фрідріх Шиллер

Запитання 28

Назвіть французьких просвітників:

варіанти відповідей

Уатт, Гобс, Локк, Ньютон

Гете, Шиллер, Кант

Дідро, Д'Аламбер, Вольтер

Беккарія, Паріні

Запитання 29

Шотландський економіст, один з основоположників науки про економічний розвиток суспільства:

варіанти відповідей

Джон Локк

Ісаак Ньютон

Томас Гоббс

Адам Сміт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест