Початок української революції

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Добровільні військово-міліцейські формування в Україні в 1917–1918 рр., створені за територіальним принципом для охорони правопорядку та підтримки місцевої української влади, називали

варіанти відповідей

«Вільним козацтвом».

 «Січовими стрільцями».

  «Поліською Січчю».

  «Похідними групами».

Запитання 2

«Самостійники» були ініціаторами


варіанти відповідей

виступу «полуботківців».

 створення Української Центральної Ради.

 гетьманського перевороту.

скликання Всеукраїнського національного конгресу.

Запитання 3

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?


варіанти відповідей

 «Уся влада Радам!»

  «Хай живе незалежна Україна!»

  «Геть Тимчасовий уряд!»

  «Автономію Україні!»

Запитання 4

Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання.

«На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією Центральної Ради. Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську...»

Поява цитованого документа призвела до

варіанти відповідей

оформлення компромісу між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом у вигляді Другого Універсалу.

надання Українською Центральною Радою допомоги Тимчасовому уряду в боротьбі з більшовиками.

  загострення стосунків між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом.

 підтримки Українською Центральною Радою генерала Л. Корнілова - очільника заколоту проти Тимчасового уряду.

Запитання 5

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

У якому році відбулася подія, описана в джерелі?

варіанти відповідей

1917 р.

 1919р.

  1920 р.

1918 р.

Запитання 6

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Якою була головна вимога української делегації в Петрограді?

варіанти відповідей

  затвердження права мати власні збройні сили

  надання незалежності Україні

  конституційне закріплення прав і свобод людини

 визнання автономних прав України

Запитання 7

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».


Описана в джерелі подія стала приводом до

варіанти відповідей

 оприлюднення Українською Центральною Радою Першого Універсалу.

 проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.

 початку Української революції

  першої війни радянської Росії проти УНР.

Запитання 8

У якому Універсалі Української Центральної Ради проголошувалося створення Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Першому

Другому

Третьому

Четвертому

Запитання 9

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?

варіанти відповідей

скликання Українського національного конгресу

  початок корніловського заколоту в Росії 

 укладення Брестського мирного договору

оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу

Запитання 10

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

 включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду.

відмовилась від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

припинила українізацію військових частин російської армії.

  призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

Запитання 11

«Високі збори! Грізний момент кривавої боротьби в Росії… потребує від українських партій рішучих кроків. …Після довгих міркувань і сумнівів Генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, аби крайова влада стала справжньою фактичною владою, під нею має бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки, яка буде повноправним тілом у міцній спілці народів Росії…»

Яким Універсалом Української Центральної Ради закладено «міцну підвалину», «аби крайова влада стала справжньою фактичною владою»?


варіанти відповідей

Першим

Другим

Третім

Четветим

Запитання 12

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.


А «У Петрограді зчинилися криваві події… Частина людності Петрограда за керівництва більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці…»

Б «На час до вирішення справи… Установчими Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає …уряд по пропозиціям Центральної Ради…»

В «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення й водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки…»

Г …визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно пов’язана.., ми рішуче «ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

варіанти відповідей

АВГБ

ГБАВ

АБВГ

 БГВА

Запитання 13

Увідповідніть подію з її наслідком.


оприлюднення Українською Центральною Радою ІІ Універсалу

оприлюднення Українською Центральною Радою І Універсалу

збройна боротьба за владу в Києві між загонами більшовиків, прихильників Тимчасового уряду Росії та Української Центральної Ради

ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді


А збройна агресія радянської Росії проти УНР

Б створення Генерального секретаріату

В збройний виступ самостійників

Г корніловський заколот у Росії

Д проголошення УНР

варіанти відповідей

1В 2Б 3Д 4Г

1-В,2-Б,3-Д,4-А

  1Г 2Б 3Д 4А

1В 2Г 3Д 4А

Запитання 14

Головою Генерального Секретаріату став

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест