Початок Української революції

Додано: 24 вересня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі питання стосуються першого етапу Української революції та визвольних змагань

варіанти відповідей

Українська Центральна Рада, Директорія УНР

Гетьманат, державний переворот

Українська Центральна рада, УНР

Директорія УНР, Гетьманат

Запитання 2

Українська Центральна Рада постала в Києві

варіанти відповідей

1 серпня 1914 року

23 лютого 2017 року

4 березня 1917 року

11 листопада 1918 року

Запитання 3

Прочитайте факти життєпису історичного діяча й укажіть його.

"Роки життя - 1866-1934. Народився у Холмі (нині в Польщі). Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Працював у Львівському університеті. Найголовніша наукова праця - "Історія України-Руси" у десяти томах. Був керівником національно-визвольного руху, зокрема в 1917-1918 рр."

варіанти відповідей

Володимир Винниченко

Михайло Грушевський

Микола Міхновський

Симон Петлюра

Запитання 4

Основна мета діяльності Української Центральної Ради на початковому етапі:

варіанти відповідей

автономія у складі демократичної федеративної Росії

встановлення миру і розв′язання аграрного питання

негайне проголошення самостійності України

розбудова демократичної Російської Федерації й установлення 8-годинного робочого дня

Запитання 5

Що зображено на фотографії?

варіанти відповідей

антивоєнна демонстрація у Львові під гаслами "Геть війну!"

братання січових стрільців із солдатами українізованого полку ім. Б.Хмельницького

Лютнева революція в Петрограді

Маніфестація на Софійському майдані в Києві

Запитання 6

Всеукраїнський національний конгрес відбувся

варіанти відповідей

3-4 березня 1917 року

6-8 квітня 1917 року

15 червня 1917 року

25 жовтня 1917 року

Запитання 7

Всеукраїнський конгрес трансформував Центральну Раду з громадського політичного центру в загальноукраїнський представницький орган, що став

варіанти відповідей

українським кабінетом міністрів

українським парламентом

українським судом

українським військовим комісаріатом

Запитання 8

Установіть хронологічну послідовність подій

А. створення Української Центральної Ради

Б. повалення самодержавства, заснування Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів

В. Брусиловський прорив - наступ російських військ на Південно-Західному фронті

Г. Всеукраїнський національний конгрес

варіанти відповідей

в, а, б, г

г, в, б, а

в, г, б, а

в, б, а, г

Запитання 9

Виступали за поразку царської Росії у війні та проводили активну підпільну роботу в українських губерніях

варіанти відповідей

соціал-демократи та есери

українські поступовці

українські січові сстрільці

соціалісти-федералісти

Запитання 10

Вільне козацтво виникло в

варіанти відповідей

вересні 1914 року

травні 1915 року

червні 1916 року

квітні 1917 року

Запитання 11

Укажіть хронологічні межі Української революції

варіанти відповідей

1905 - 1907 рр

1914 - 1918 рр

1917 - 1921 рр

1918 - 1920 рр

Запитання 12

Головою козацьких формувань Вільного козацтва став

варіанти відповідей

Сергій Єфремов

Володимир Винничекно

Симон Петлюра

Павло Скоропадський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест