12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Початок визвольної війни українського народу середини XVIIст.

Додано: 27 травня 2019
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 249 разів
25 запитань
Запитання 1

Укажіть обмеження, які існували для козаків з 1638 до 1648 р. (три варіанти)

варіанти відповідей

на Запоріжжі постійно перебували польські загони

заборонялись походи проти Османської імперії та Криму

запорізькі козаки ставали емігрантами

заборонялося обирати гетьмана і старшину

Запорізька Січ ліквідовувалася

реєстрові козаки перетворювалися на кріпаків

Запитання 2

Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав і привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.?

варіанти відповідей

православ’я

кальвінізму

католицизму

соцініанства

Запитання 3

Про яку форму феодальної повинності йдеться в уривку з історичного джерела:«Робота підданим через війта має бути замовлена на тиждень, з чим і на котрий день люди до роботи мають прийти, а війт того ж дня людям визначить роботу. Якщо котрийсь чоловік не вийде на роботу, то за перший день прогулу заплатить гріш, а за другий — барана, а якщо й третій раз прогуляє, то бичем на лавці скарати, а дні пропущені відробити…»?

варіанти відповідей

оброк

десятину

полюддя

панщину

Запитання 4

Який атрибут, зображений на портреті історичного діяча вказує, що він обіймав найвищу посаду у Війську Запорізькому?

варіанти відповідей

шапка з двома пір'їнами

хутряна накидка

шабля на поясі

булава в руці

Запитання 5

У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

варіанти відповідей

«Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу королівську милість аби ви відступили з військом до польського кордону…»

«Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників для спустошення…»

«Царська величність наді мною… учинив немилосердя своє: помирившись з поляками, …государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей…»

«Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього…»

Запитання 6

Укажіть ім’я гетьмана Війська Запорозького в 1648—1657 рр., який очолював Національно-визвольну війну українського народу середини XVII ст.

варіанти відповідей

І. Богун

М. Кривоніс

Б. Хмельницький

М. Небаба

Запитання 7

Битва під Жовтими Водами відбулася:

варіанти відповідей

у травні 1648 р.

у серпні 1649 р.

у червні 1651 р.

у вересні 1648 р.

Запитання 8

Укажіть назву документа, який видавав гетьман Війська Запорозького.

варіанти відповідей

універсал

указ

конституція

хартія

Запитання 9

Битва під Корсунем відбулася:

варіанти відповідей

у травні 1648 р.

у вересні 1648 р.

у серпні 1649 р.

у червні 1651 р.

Запитання 10

Битва під Пилявцями відбулася:

варіанти відповідей

у травні 1648 р.

у вересні 1648 р.

у серпні 1649 р.

у червні 1651 р.

Запитання 11

Битва під Зборовом відбулася:

варіанти відповідей

у серпні 1649 р.

у травні 1648 р.

у червні 1651 р.

у вересні 1648 р.

Запитання 12

Офіційна назва козацької держави, що була утворена Б. Хмельницьким, мала назву:

варіанти відповідей

Україна

Військо Запорозьке

Велике князівство Руське

Малоросія

Запитання 13

Територію Гетьманщини, «…де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено на картосхемі:

варіанти відповідей
Запитання 14

Загальні збори війська, а також представників міщан, селян та духовенства, які мали вищу владу у державі, створеній Богданом Хмельницьким, називалися

варіанти відповідей

Військо Запорізьке

Генеральна військова рада

Генеральна старшина

Генеральна військова канцелярія

Запитання 15

Коли відбулася описана нижче подія? "Увесь народ, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак... Патріарх Єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя."

варіанти відповідей

січень 1647 року

грудень 1648 року

серпень 1649 року

вересень 1650 року

Запитання 16

Перший період національно-визвольної війни (1648-1649 рр.) характеризувався

варіанти відповідей

наданням Московським царством військової допомоги Україні, що сприяло успішному завершенню літньої кампанії та укладенню мирного договору

тривалою і виснажливою боротьбою між козацькими та польськими військами, що не принесло жодного воєнного успіху українцям

низкою перемог Війська Запорозького, які забезпечили автономію частині українських земель - трьом воєводствам у складі Речі Посполитої

підписанням Україною військового союзу зі Швецією та Трансільванією, успішними спільними діями союзників на території Польщі

Запитання 17

Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич»?

варіанти відповідей

П. Конашевич-Сагайдачний

Б. Хмельницький

С. Наливайко

Д.Вишневецький

Запитання 18

Яка держава була союзницею козацького війська на початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

варіанти відповідей

Велике князівство Литовське

Московське царство

Кримське ханство

Трансільванське князівство

Запитання 19

Визначте соціально-економічну зміну, пов'язану зі становленням Української козацької держави в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

варіанти відповідей

фактична ліквідація особистої залежності селян

зрівняння в правах селянського та козацького станів

поява фільваркового господарства

скасування магдебурзького права

Запитання 20

У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж січня 1648 — серпня 1649 рр.?

варіанти відповідей

перші поразки, скорочення території української козацької держави, загострення соціального та економічного становища, міжнародна ізоляція

початок Національно-визвольної війни, союз із Кримським ханством, перші гучні перемоги, створення української козацької держави

створення широкої коаліції проти Речі Посполитої, похід козацького війська на власне польські землі, знищення магнатського землеволодіння на українських землях

погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої

Запитання 21

Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни?

варіанти відповідей

втеча Б. Хмельницького з в’язниці в Чигирині

зруйнування шляхтичем Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького

оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю

перемога Б.Хмельницького на Жовтих Водах.

Запитання 22

Де відбулась перша переможна битва для козацького війська в Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

на Жовтих Водах

під Корсунем

під Зборовим

під Пилявцями

Запитання 23

На картосхемі позначено події Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст., внаслідок яких:

варіанти відповідей

були втрачені здобутки перших переможних років війни

Лівобережна Гетьманщина увійшла до складу Московської держави

постала Українська козацька держава — Військо Запорозьке

було укладено династичний шлюб між Т. Хмельницьким і Розандою Лупу

Запитання 24

Про що йдеться в наведеному уривку з твору Самійла Величка?«Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обіцяли залишитися вірними їм, аби лише їм повернули старі статути і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не дотримали слова, що озлобило козаків. Не згадуючи про інші образи, що їм учинено, скажу тільки, що від них відібрали багато храмів грецької віри. Навіть гетьманові Хмельницькому було вчинене велике безчестя. Король дарував був йому право побудувати деякі млини, та один шляхтич спалив їх, убив гетьманову дружину разом із сином».

варіанти відповідей

про причини і привід Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

про привід Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

про причини і рушійні сили Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

про причини Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

Запитання 25

На що вказує автор документа про події Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.?«…У католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів…»

варіанти відповідей

наслідки війни

привід до війни

значення війни

причини війни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест