Pod zaborami w II połowie XIX wieku

Proszę wybrać poprawną odpowiedź.

Додано: 5 квітня
Предмет: Польська мова, 8 клас
Тест виконано: 12 разів
9 запитань
Запитання 1

... - niezależność; uprawnienia samorządowe jakiegoś terytorium w obrębie państwa.

варіанти відповідей

Germanizacja

Autonomia

Rusyfikacja

Socjalizm

Запитання 2

... - ruch dążący do rewolucji i oddania władzy w ręce robotników.

варіанти відповідей

kapitalizm

germanizacja

socjalizm

autonomia

Запитання 3

... - wędrówki Polaków w świat w poszukiwaniu zarobku.

варіанти відповідей

Autonomia

Rusyfikacja

Socjalizm

Wychodźstwo

Запитання 4

Strajk dzieci (spowodowany germanizacją edukacji) odbył się w...

варіанти відповідей

Krakowie

Wrześni

Opolu

Warszawie

Запитання 5

W Krakowie (przez polskich uczonych) zostaje założoną ...

варіанти відповідей

Akademia Umiejętności

Akademia wojskowa

Szkoła Umiejętności

Szkoła dla osieroconych dzieci

Запитання 6

"Ojciec polskiej opery" to ...

варіанти відповідей

Jan Matejko

Henryk Sienkiewicz

Stanisław Moniuszko

Adam Asnyk

Запитання 7

W ... zaborze język polski wprowadzono do urzędów i w szkołach uczono w języku polskim.

варіанти відповідей

rosyjskim

pruskim

austriackim

Запитання 8

Rusyfikacja i germanizacja miały doprowadzić do ...Polaków.

варіанти відповідей

wynaradawiania

zjednoczenia

autonomii

Запитання 9

Nakaz odebrania Polakom ich ziem oraz przekazanie działek Niemcom miał nazwę ...

варіанти відповідей

rugi rosyjskie

rugi austriackie

rugi pruskie

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест