ПОДІЛ КЛІТИНИ:МІТОЗ ТА МЕЙОЗ

Додано: 21 січня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 205 разів
14 запитань
Запитання 1

Статеві клітини утворюються шляхом

варіанти відповідей

амітозу

мітозу

мейозу

кіфозу

Запитання 2

Скільки клітин утворюється у процесі мейозу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Яке значення має мейоз?   

варіанти відповідей

збільшення кількості клітин і ріст організму

урізноманітнення комбінацій генів

утворення статевих клітин 

Запитання 4

Під час мітозу кожна з дочірніх клітин отримує:

варіанти відповідей

половинний набір хромосом

по одній хромосомі

подвійний набір хромосом

Запитання 5

Як називається період існування клітини від одного поділу до іншого?

варіанти відповідей

Інтерфаза

Мітоз

Мейоз

Клітинний цикл

Запитання 6

Яку назву має поділ клітин, за якого утворюється дві дочірні клітини, ідентичні материнській клітині?

варіанти відповідей

Мейоз

Мітоз

Гаметогенез

Інтерфаза

Запитання 7

Оберіть всі правильні твердження стосовно мейозу

варіанти відповідей

Забезпечує сталість каріотипу при нестатевому розмноженні

Лежить в основі статевого розмноження

Лежить в основі регенерації та росту організму

Забезпечує появу нових комбінацій генів

Проходить у ДВІ стадії

Запитання 8

На якому етапі клітинного циклу у клітині відбувається подвоєння ДНК?

варіанти відповідей

а) профаза

б) метафаза

в) анафаза

г) інтерфаза

Запитання 9

Вкажіть правильне твердження:  

варіанти відповідей

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 4 гаплоїдних (1n) гамети

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 4 диплоїдних (2n) клітини

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 2 диплоїдних (2n) клітини

Запитання 10

Якщо материнська клітина перед мейозом мала 46 хромосом, то скільки хромосом буде мати кожна з чотирьох утворених статевих  клітин?

варіанти відповідей

23

46

92

Запитання 11

Кросинговер відбувається під час

варіанти відповідей

профази І

профази ІІ

метафази І

метафази ІІ

Запитання 12

Обмін ділянками гомологічних хромосом називається:

 

варіанти відповідей

кон’югацією

кросинговером 

реплікацією

редукцією

Запитання 13

Який процес НЕ відбувається у профазі мітозу:

варіанти відповідей

Конденсація хромосом

Руйнування ядерець

Руйнування ядерної мембрани

Кросинговер

Запитання 14

Два послідовних поділи, між якими інтерфаза вкорочена і не відбувається реплікація ДНК, це…

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

амітоз

ендомітоз

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест