9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Подразливість тварин. Нервова регуляція. Варіант 1

Додано: 11 березня
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 30 разів
10 запитань
Запитання 1

Реакція організму на зовнішній або внутрішній подразник за участі нервової системи

варіанти відповідей

рефлекс

подразнення

таксис

імпульс

Запитання 2

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

у риб найкраще розвинений передній мозок

пір'яний покрив забезпечує теплоізоляцію ссавцям

центральна нервова система плазунів складається зі спинного та головного мозку

таксиси здійснюються без участі нервової системи

Запитання 3

Виберіть правильну відповідність між системами та органами,до яких вони належать:

А)скелет черепа; Б)зябра; В)серце; Г)мозок.

1)дихальна; 2)нервова; 3)опорно-рухова; 4)видільна; 5)кровоносна;

варіанти відповідей

А-3;Б-2;В-5;Г-4;

А-3;Б-4;В-5;Г-2;

А-3;Б-1;В-2;Г-5;

А-3;Б-1;В-5;Г-2;

Запитання 4

Різноманітні чинники навколишнього середовища (світло, звуки, тиск, запахи, температура, вологість та інші) - це


варіанти відповідей

рефлекси

подразники.


таксиси.

рецептори

Запитання 5

Для яких тварин характерна вузлова нервова система

варіанти відповідей

Ссавці, молюски, птахи

Кишковопорожнинні, членистоногі

Кільчасті черви, членистоногі, молюски

Запитання 6

Структурною та функціональною одиницею нервової системи є:

варіанти відповідей

нефрон

нейрон

рефлекс

Запитання 7

У головному мозку ссавців найбільш розвинутими є

варіанти відповідей

передній мозок і мозочок

середній мозок

задній мозок

довгастий мозок

Запитання 8

Реакцію організму у відповідь на подразнення, що відбувається за участі нервової системи, називають

варіанти відповідей

рефлекс  

нейрон

таксис

рецептор

Запитання 9

Тварини з двобічною симетрією:

варіанти відповідей
Запитання 10

Укажіть відділ головного мозку що координує рухи тіла

варіанти відповідей

Мозочок

Проміжний мозок

Довгастий мозок

Міст

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест