Подвоєння та подовження приголосних

Додано: 8 лютого 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 9386 разів
20 запитань
Запитання 1

Знайдіть слово, у якому буква «н» подвоюється:


варіанти відповідей

священ..ий;

нагороджен..ий;

освічен..ий;

олов’ян..ий;

полотнян..ий.

Запитання 2

Знайдіть слово, у якому буква «ч» подвоюється:


варіанти відповідей

велич..ю;

облич..;

жовч..ю;

копійч..аний;

десятиріч…

Запитання 3

Знайдіть слово, у якому буква «т» подвоюється:


варіанти відповідей

взаємніст..ю;

безсмерт..ям;

століт..ь;

сут..євий;

Запитання 4

Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви:


варіанти відповідей

підніж..я;

письмен..ий;

туш..ю;

бджолин..ий;

Запитання 5

 Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви «н»:


варіанти відповідей

числен..ий;

клітин..ий;

кам’ян..ий;

ураган..ий;

Запитання 6

Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви:


варіанти відповідей

в..ічливість;

підніс..я;

перед..ень;

вид..звонювати.

Запитання 7

Знайдіть слово, у якому буква «н» подвоюється:


варіанти відповідей

вощан..ий;

картоплян..ий;

довгождан..ий;

страшен..ий;

Запитання 8

Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви «н»:


варіанти відповідей

дерев’ян..ий;

божествен..ий;

вогнен..ий;

старан..ий;

Запитання 9

Знайдіть слово, у якому буква подвоюється:


варіанти відповідей

лист..ям.

пореформен..ий;

священ..ик;

зусил..ь;

спів..ітчизник;

Запитання 10

 Знайдіть рядок, у якому в обох словах буква «ч» подвоюється:


варіанти відповідей

жовч..ю, піч..ю;

сторіч.., Донеччина;

річ..ю, облич..ям;

копійч..ина, козач..ина;

ніч..ю, Галич..ина.

Запитання 11

В орудному відмінку однини подовження відбудеться в усіх словах рядка, крім


 

варіанти відповідей

лють, суддя, стаття

мідь, блакить, завдання,

смерть, честь, кров, верф

деталь, зелень, латаття, підніжжя.

Запитання 12

У формі родового відмінка множини НЕ подовжуються букви в обох словах рядка, окрім


 

варіанти відповідей

протиріччя, узбіччя

запитання, уміння

обійстя, перехрестя

судді, відкриття

Запитання 13

У формі родового відмінка множини НЕ відбувається подовження літер в обох словах рядка:


 

варіанти відповідей

просторіччя, відкриття

обійстя, почуття

запитання, уміння

Запитання 14

В усіх словах рядка відбувається подовження приголосних:


варіанти відповідей

Іл…івна, жит…євий, узбіч…я, навман..я

точніст…ю, княгин…я, облич..

клоч…я, підніж…я, збіж...я,

узбереж…я, почут…я, маст…ю

 

Запитання 15

У формі орудного відмінка відбудеться подовження приголосних в обох словах рядка:


варіанти відповідей

сіножать, Січ

папороть, мазь

безліч, сіль

річ, паморозь

Запитання 16

В усіх словах рядка відбувається подовження приголосних:


варіанти відповідей

сум’ят…я, хотін…я, колос..я

Закарпат…я, існуван…я, півріч…я

тисячоліт…я, ріл…я, Поліс…я

мислен…я, узбереж…я, гарбузин…я

Запитання 17

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

шален…ий, жадан…ий, хрещен…ий,

військ…омат, воз…’єднати,

несказан…ий, бажан…ий   

л…яний, страшен…ий,  кін…ий

 

Запитання 18

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


 

варіанти відповідей

Він…иця, туман…ий, баштан..ий    

зроблен…ий, написан…ий

гуман…ий, силен…ий, ран…ій

сон...ий, с…авці, вогнен…ий

Запитання 19

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

причин…ий, сумлін..ий, священ..ий

качин..ий, солом’ян…ий солов’їн…ий

від…ячити, годин..ик, корон…ий.

священ…ик, страйк…ом, від…авати 

Запитання 20

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


 

варіанти відповідей

напів…ідчинений, письмен…ий

без…оряний, перед…ень, під…ашок


недоторка'н…ий, нездола'н…ий

незліче'н…ий, невпізна'н...ий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест