Політична карта світу

Додано: 17 жовтня 2023
Предмет: Географія, 8 клас
Копія з тесту: Політична карта світу
12 запитань
Запитання 1

Укажіть визначення, яке найбільш повно розкриває поняття "держава": 

варіанти відповідей

Суверенне політичне утворення з певною територією, господарством і політичною владою в ній.

Територія, заселена етнічно однорідним населенням з однаковою культурою

Територія із визначеними кордонами, яка може мати державний суверенітет або бути залежною


Частина поверхні земної кулі, яка має певні просторові межі.

Запитання 2

Укажіть визначення, яке найбільш повно розкриває поняття "країна": 

варіанти відповідей

Територія, заселена етнічно однорідним населенням з однаковою культурою

Адміністративно-територіальна одиниця, яка здійснює місцеве самоврядування

Територія із визначеними кордонами, яка може мати державний суверенітет або бути залежною

Частина поверхні земної кулі, яка має певні просторові межі

Запитання 3

Країна, якою керує інша держава відповідно до угоди, за якою інша держава здійснює зовнішні відносини та вирішує політичні питання цієї країни, має назву: 

варіанти відповідей

колонія

метрополія

підопічна територія

протекторат

Запитання 4

Країна, що перебуває під владою іншої держави, позбавлена політичної й економічної самостійності, керується на підставі спеціальних законів, - це:

варіанти відповідей

колонія

протекторат

метрополія

підопічна територія

Запитання 5

Чим відрізняється політична карта від інших географічних карт? 

варіанти відповідей

Політична карта завжди дрібномасштабна

Політична карта зазнає постійних змін

Політична карта завжди світова за охопленням території

Політична карта тривалий час залишається без змін

Запитання 6

Що зображено на політичній карті світу?

варіанти відповідей

Міжнародні організації

Густота населення

Держави та залежні території

 "Гарячі точки планети"

Запитання 7

Самопроголошені політико-територіальні утворення, які не визнаються жодною державою-членом ООН - це

варіанти відповідей

держави

 невизнані держави

країна

окуповані території

Запитання 8

Гібралтар, Гренландія - це приклади

варіанти відповідей

 залежних країн і територій

держав

окупованих територій

країн

Запитання 9

Елементами політичної карти світу є...

варіанти відповідей

країни

окуповані території

залежні країни і території

держави

усі відповіді вірні

Запитання 10

Які зміни фіксуються на політичній карті?

варіанти відповідей

Втрата чи здобуття незалежності.

Утворення нових країн.

Символіка країни

Зміна столиці та її розташування

Час виникнення

Об'єднання і роз'єднання нових територій


Форма правління

Розташування географічних об'єктів

Запитання 11

Україна має форму правління:

варіанти відповідей

Президентська республіка

Парламентсько-президентська республіка

Парламентська республіка

Президентсько-парламентська республіка

Запитання 12

Наука, що вивчає форми та методи контролю над територією з боку інших держав:

варіанти відповідей

політика

економіка

правознавство

геополітика

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест