8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Понятійний диктант

Додано: 11 травня
Предмет: Історія України, 5 клас
Тест виконано: 75 разів
11 запитань
Запитання 1

Записи найважливіших подій з року в рік, «з літа в літо»,

як тоді казали називаються...

варіанти відповідей

літописи

оповідання

легенди

Запитання 2

Слово грецького походження, що у перекладі означає розповідь про минулі події, дослідження минулого -

варіанти відповідей

енциклопедія

історія

хроніка

Запитання 3

Історичні джерела, або історичні пам’ятки це ...

варіанти відповідей

різноманітні витвори людських рук, сказане чи написане слово

популярні книжки

рештки минулого, за якими вивчають життя в попередні часи

Запитання 4

З-поміж історичних джерел вирізняють

варіанти відповідей

літописні, речові, усні

речові, писемні й усні

писемні, словесні,усні

Запитання 5

Слово походить з латинської мови. У Давньому Римі так називали боргові книги, тому що боргові відсотки потрібно було сплачувати в перший день місяця. Це слово -

варіанти відповідей

місяць

календар

відсоток

Запитання 6

Визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає наука, що вивчає способи обчислення часу. Нею є ...

варіанти відповідей

історичне літочислення

історичне часування

історична хронологія

Запитання 7

Графічне позначення плину часу, яке дає змогу проілюструвати послідовність і тривалість історичних подій та процесів називають...

варіанти відповідей

таблиця

лінія (стрічка, або шкала) часу

графік

Запитання 8

Великий проміжок часу в історії людства, що певними спільними ознаками відрізняється від інших історичних періодів, називається

варіанти відповідей

історико-культурна епоха

століття

тисячоліття

Запитання 9

Сукупність матеріальних і духовних цінностей, тобто все, чого досягло людство у своєму розвитку, називають

варіанти відповідей

життєві надбання

історичні надбання

культура

Запитання 10

Обери усі правильні твердження

варіанти відповідей

Найдавніший період історії людства від появи пралюдей до

виникнення міст, держав і появи писемності називають первісністю, або первісною добою.

Первісна доба на наших землях тривала від 1 млн

років до 9—8 ст. до н. е. Це найдовший період в історії

людства.

За цієї доби, як уже йшлося, люди навчилися виготовляти найпростіші знаряддя для мисливства й збиральництва, обробітку землі.

В первісну добу виникли кам’яні сокири, дерев’яні списи, лук і стріли.

Запитання 11

Обери усі помилкові судження.

варіанти відповідей

Назва походить від латинського слова антікос, що означає давній. Епоха в історії людства - античність.

Історію античності не пов’язують із Давньою Грецією і Давнім Римом.

Антична епоха тривала від 9 -8 ст. до н. е. до кінця 5 ст. н. е. В цей час на теренах Європи постали перші держави.

Саме анти першими створили демократичну державу, тобто таку, де громадяни користуються політичними правами, беруть участь в управлінні державою.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест