"Знайомство з історією..."

Додано: 5 квітня 2019
Предмет: Історія України, 5 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Наука, яка займається вивченням минулого людства - це ...

варіанти відповідей

нумізматика;

археологія;

історія.

Запитання 2

Лічба років від певної події - це ... 

варіанти відповідей

літочислення;

хронологія;

нумізматика.

Запитання 3

Писемні історичні джерела - це ... 

варіанти відповідей

міф, легенда, переказ, казка;

глечик, монета, прикраса, мотика;

журнал, листівка, літопис, книга.

Запитання 4

Зображення на гербах вивчає ...

варіанти відповідей

топоніміка;

етнографія;

геральдика.

Запитання 5

Установа, де зберігаються пам'ятки минулих часів - це ...

варіанти відповідей

архів;

музей;

склад.

Запитання 6

Спеціальні установи, які збирають, зберігають, впорядковують писемні пам'ятки - це ...

варіанти відповідей

музеї;

архіви;

магазини.

Запитання 7

Першим заняттям людей було:

варіанти відповідей

скотарство;

землеробство

 збиральництво.

Запитання 8

Серед винаходів найдавніше з'явився:

варіанти відповідей

кам'яна сокира; 

 човен;

загострений камінь.

Запитання 9

 Київську Русь очолював:

варіанти відповідей

князь;

гетьман;

воєвода.

Запитання 10

Русь прийняла Хрещення в:

варіанти відповідей

1015 р.;

988 р.;

964 р..

Запитання 11

Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

варіанти відповідей

група професійних воїнів на чолі з князем;

об’єднання ремісників міста;

збори вільного населення міста для вирішення громадських справ.

Запитання 12

Сутність поняття «варяги»:

варіанти відповідей

мешканці Скандинавії, відомі в Європі під назвою «нормани», воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, у тому числі й на руську землю;

жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів;

слов’яни, що обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест