Поняття бази даних.

Додано: 12 січня
Предмет: Інформатика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

База даних - це:

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

певна сукупність інформації

Запитання 2

що не відносять до функцій СУБД

варіанти відповідей

пошук інформації в БД

вивчення інформації

виконання нескладних розрахунків

редагування БД

Запитання 3

Що таке СУБД?

варіанти відповідей

Програми, що забезпечують взаємодію користувача з базою даних

Програми для роботи з електронними таблицями

Програми для зберігання даних на носіях інформації

Програми для забезпечення взаємодії користувачів з таблицями даних

Запитання 4

Упорядкованих за певними правилами набір даних - це

варіанти відповідей

СУБД

Предметна область

Сутність предметної галузі

База даних

Запитання 5

Яке з тверджень хибне?

варіанти відповідей

База даних - це поіменована сукупність даних, об'єднаних в єдине ціле та організованих за певними правилами

База даних - це сукупність взаємопов'язаних даних деякої предметної області, які зберігаються на зовнішніх носіях

База даних - це систематизоване місце для зберігання інформації

База даних - це сукупність даних, яка вберігається в оперативній пам'яті комп'ютера

Запитання 6

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 7

Як називається інформація, підготовлена для обробки або передачі?

варіанти відповідей

дані

файли

папки

документи

Запитання 8

Коли мiсце збереження iнформацiї стає базою даних?

варіанти відповідей

коли данi об'єднанi зв'язками i спiльною структурою

коли забезпечена секретнiсть даних

 як тiльки якась iнформацiя занесена до пам'ятi комп'ютера

 якщо завiдуючий базою розпочинає виконання своїх обов'язкiв

Запитання 9

Електронні бази даних активно використовуються в:

варіанти відповідей

банківській сфері

бібліотеках

пошукових системах Інтернету

під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів

Запитання 10

У цих моделях даних безпосередній доступ може здійснюватися до будь-якого об’єкта незалежно від його рівня

варіанти відповідей

Мережна

Ієрархічна

Реляційна

Об'єктно-орієнтована

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест